Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Zinnur ŞİMŞEK

Zinnur ŞİMŞEK

zinnur@haberpars.com

İNSAN VE SORUMLULUĞU.

07 Ekim 2022 - 20:24


"Insan varlık ağacının meyvesidir."
Insanın macerası, insan olan Adem ve Havva ile başladı. ilk insan ve ilk peygamber. Şeytanın soluğu onlara gelmeden önce  cennette mutlu bir hayatları vardı. 
Şeytanın soluğu geldi ve yasağı deldiler, dokunulmaması gerekene dokundular ve macera başladı. 
Topraktan gelen, toprağa reddedildi ve  sorumsuzluktan, sorumluluğa geçtiler. 
Artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacaktı.  
Adem'in düşüşüne sebep olan Şeytan,
 bu gücü nereden alıyordu? Yılan kılığına girmiş üzerindeki benek benek pullarından mı yoksa, Havva'nın çocuk sevgisinden ve Ademin saflığından mı?
Dinleyen bir kulak olmasa, söyleyen bir ağız olmaz. Şeytan büsbütün bir yalana dayanmaz, büsbütün bir hakikate dayanmadığı gibi.  
Şeytansız insan (Adem) düşünülmediği gibi başka medeniyet ve kültürlerin soluğu ile karşılaşmayan bir medeniyet ve kültür de düşünülemez.
Şu insan... İnsan denilen varlık... Sadi'ye sorarsanız; "Yek katre-i hunest hezar endişe." Insan tek damla kan ve bin tane kaygı...
Bazı filozoflara göre insan,   " metafizik bir  hayvan"  yanı, hem fizik hem de fizik ötesi...  Hem hayvan hem de onu aşmış olan bir nesne.
Solon'a göre,  " o bir arızadan ibaret." Marks'a göre, " Yiyip içen ve cinsel ihtiyaçlarını karşılayan bir varlık"
Bunlar insanı, doğumla, ölüm arasına sıkıştıran ve insanı dünyaya çivileyen, sığ ve insanı anlamaktan uzak tarifler. İnsanı, Öncesi ve sonrası yok olan bir nesneye benzetiyorlar. 
 Halbuki Insan, içine doğru bir iç dünyayı ve dışına doğru da, içte gördüğü büyük kainatı  hissediyor ve burada kendi mevkiini arıyor. 
Islam tasavvufuna göre;  (Şeyh Galip)
"Hoşça bak zatına kim züpte-i alemsin sen
Merdüm-i dide-i ekvan olan ademsın sen."
Hoşça bak kendine ki sen kainatın özüsün.
Bütün yaratıkların gözbebeği olan insansın sen. Kainatın özü. Bir başka ifadeyle,  küçük kainat. Muhyiddin Arabiye göre. İnsan büyük bir kainat; kainat küçük bir insan.
Kur'an" göre, 'Eşref- i mahlukat".  İnsan, yaratılmışların en şereflisi.
 Hamurunun mayası topraktan. Yani aşağılık, en düşük, toprağın da en adisi çamur. Hanı sel geldikten sonra bir tabaka kalır ya. Bu tabaka da ot bile bitmez. O kadar kötü; lığ.(Kelfeğğar)
Diğer tarafı ile Allah'ın "Ruhumdan kendisine üflediğim" dediği, Allah'ın yer yüzündeki halifesi.
Yüceler yücesi. Yani bir tarafı ile ruh; diğer  yanı ile nefs. (şeytan-toprak)
Insan, iki sonsuz arasında bir varlıktır; sonsuz aşağılık güçsüz ile sonsuz yüce görkemli arasında." İnsanî durum da insanın fıtratı gibi, ıkili bileşimine ve yaradılışın çelişkisine dayanan başka bir açıklamadır. Kur 'an dan anlaşıldığına göre insan; iki zıt kutup olan, Allah-Seytan"  kutupları arasında bir konumda bulunan bağımsız ve sorumlu bir iradedir. Bu insanın özünde ve hayatında çelişik iki kutup arasındaki sürekli savaşım yaratır."
Allah Kur'an da:
"Emaneti dağlara ve taşlara  arz ve teklif ettik, korktular, kabul etmediler. İnsan ki bu emaneti kabul etti. O, zalim ve cahildir."
O emanet, ilâhi emanettir. Allah'ın halifesi olmak derecesinin mesuliyetinin emaneti... Kur'an: " safillere reddolunmuş." der. Şimdi bu "safilden" o ulviye gitmek... Insan budur ve memuriyeti bundan ibarettir!
Insan, sorumludur ve Allah'ın halifesi ve emanetçisidir.
Melekler sorarlar; "Yer yüzünde kan döküp fesat çıkaracak birini mı yaratmak istiyorsun?  Allah Onlara cevap verir: "Ben sizin bilmediğinizi bilirim." "Adem sizin bilmediklerinizi biliyor."
Dağların bile yüklenmekten çekindiği emaneti yüklenmek bir cehaletin eseridir. Emaneti yüklenmiş olmasına rağmen, bu emanete sahip çıkmamak ise zalimliktir.  
Emanete sahip çıkan insan, meleklerden dahi üstündür, yücedir ve meleklerin secdesini haketmiştir. Gaflet gösterip hıyanet ettiği takdirde O, esfeli safilıne reddedilecektir." Aşağıların aşağısı...( Belhüm adal- hayvandan da asağı)
Ey insan sen hangisi olmak istersin. Aşağıların aşağısı mi; yoksa yücelerin yücesi mı?
Insan, emaneti yüklendiği için, sorumludur. Öğle bir sorumluluk ki, herkes karşısında her şeyden sorumludur.
 İnsan seçebilen bir varlıktır. Iyiyi ve kötüyü seçmesi kendi ihtiyarındadır. 
Hz. Adem, seçiminin sonucunda cenneti yitirmiştır ve tekrar, cenneti kazanmak için tevbe edip İlahı buyruğa ram olmuştur. Adem, Cenneti yitirmeseydi, cennetin cennet olduğunu anlayamayacaktı. 
Şeytanın iğvaları ve Ademin seçmesi (iradesi) olmasaydı, ne adem Ademliğini ve ne de cennet, cennet olma anlamını kazanacaktı.
İyi ve ya kötünün, doğru ile yanlışın tercihi seçimin sonucudur. Seçim olmasaydı imtihan olmayacaktı.
Ey insan varoluş sorumluluğuna ermelisin ve seçimini yaradılışının  gereği olan ruhundan yana yapmalısın
ve Şeytanın parıltılı hilelerini sana bir armağan gibi verilen iradenle boşa çıkarmalısın.
Adem düstü; fakat tevbe ederek düştüğü yerden dogrulmasını bilebildi.. Sen de bugün ilâhi siteden uzaklastın. Uzaklasma, yakınlaşmaya; ayrılık buluşmaya doğrudur. Gurbetini tamamla ve evine dön.
Senin ruh ve nefs Bütünlüğünü dağıttılar, seni parya haline getirdilr.
Sende  bir medeniyetin ve ilâhi sitenin kutlu sakini, evet sende,  bu medeniyet ve ilâhi siteyi en parlak zamanlara ulastıracak özüne dönerek onu yeniden ihya edebilirsin. O zaman  Şeytan ve şeytani sistemler sana engel olamayacaktır. Bu aşk seni yonetecek ve sen tekrar bu aşkla, hakikatın bayrağını yer yüzüne dikeceksin. Hakikati ve hakikat medeniyetini zafere eristireceksin.
Ah düşüşsüz insan benden hiç bir övgü bekleme. Düşüşün tadını alamayan insan! Senin, yücelerin serinliģinden, arılıģindan ne haberin vardır?
"Beynimin besini insan, benim büyük gerçeğim ve vatanım."
Düşmemiş olsan da, düş yeniden tırman.
Bir ot gibi varolacağına, ölmeden önce öl ve yeniden diril. Allah, sana verdiği nimetleri ölü hale getirmene razı değildir.
İnsan ruhunu kaybetmişse onu yeniden bulabilir. Boş durma insanoğlu, imanını tekrar tekrar imtihan et.
Ibrahim ol ateşlere inkarlaŕın ateşine bulan; ama yanmamak şartı ile.  Korkma, bütün insanlık inkar ve sapıklık bataklığına saplansa da , senin için nurlu bi iz vardır. Hz. Nuh'un izi. Şartlar ne kadar ağır olursa olsun inananlar için bir kurtuluş gemisi vardır. Hz. Nuhun gemisi.
 Ölümden korkma ve ölümü aş, ölmeden önce öl.
Yitirme bulma arzusunu uyandırır. Aldanma, bu dünya bir köpuktür. Deniz dalgalanmasa bu köpük olmayacaktır. Ahiret yoksa, bu dünya yoktur. Bu dünya ahirete açılan bir kapıdır. Ev yoksa kapı da  yoktur. Kapının varlığı evin de varlığına işarettir.
Sen çileye talip olmalısın ve en büyük cileleri çeken Peygamberlerin izini sürmelisin.
Islam coğrafyasında kan var; Islam coğrafyası kanıyor.
Her tarafı dayanılmaz acılar, iniltiler kaplamış. 
Bu kudurmuş ve kahpeleşen dünyaya ilâhi ve yaşanabilir bir soluk getirmelisin.
Sorumlusun ve sorumluluğundan kaçamazsın,
Dünya seni aldatmasın ve oyalamasın.  Bismillah diyerek işe koyul ve sorumluluğunun gereğini yap. Yeter toza toprağa bölendiğin; sayıları sil ve "Bir" e yönel.


Zinnur ŞİMŞEK

YORUMLAR

  • 0 Yorum