Reklam
Reklam
Yusuf Ziya KIVANÇ

Yusuf Ziya KIVANÇ

Siyasetçi- Yazar.
[email protected]

İNSAN DÜŞÜNEN VARLIKTIR

04 Haziran 2021 - 21:54
 
             Dünyada zalimin koruyucusu alçaklardır/ İnsafsız avcıya hizmettende zevk alan köpeklerdir
    (Namık Kemal) Tüm insanlar kendi akıllarının ışığında yaşayabilmek için Kıralların ve Din adamlarının geleneksel fikirlerinden kurtulmalıdır 
 (Rene Descartes)     Descartes 1600 yıllarda yaşamış Fransız Aydınlanmasının önde gelen ilim adamı Filozofudur
      İnsanlar Zihinlerini geleneksel ön yargıların karanlığından kurtarmalıdır der.. İyi bir düşünce yolu takip edilirse ulaşamayacağımız kadar uzak ve ne de keşif edemeyeceğimiz kadar gizli hakikat olmaz der...
      Descartes İnsanların aklını kullanarak doğanın maliki ve efendisi olması için yaratıldığını söyler..
   Gılgamış Destanı bilinen tarihin en eski yazılı belgesidir
   Babil ülkesinde Milat Öncesi 2000 li yıllarda kil tablet sayfalara yazılmış öykü destandır Akatca yazılmıştır içinde NUH TUFANI ve iyi güzel yaşam  içeren Bilge bölümler vardır.
    Gılgamış uzun yolculuğu içinde sonsuz yaşamı arar Abu Hayatı sonsuzluk suyunu bulamaz ama insanlığa Arama Araştırma Doğruyu bulma fikrini Sorgulamayı armağan eder..
     Destan insanlığın ilk temel eseridir..
   Bölgede İskender Hükümdar olmuş Roma Bizans imparatorlukları Yaşamış  İslam Devletleri otorite olmuş...
      Gılgamış destanını ve arkiolojik geçmişi aramak kimsenin aklına gelmemiş  son yüz yılda Batılı Alman İngiliz Fransız arkioloğlar bu işlemleri yapmışlar bulmuşlar...
      Hazin değil mi ? bölgede yaşayan saltanat sahipleri keyif çatar hayatlarına eğlence katarken servet üstünde otururken arkiolojik kazıları araştırmanın yanında İlmi Düşünceyi Özgürlüğü İnsan Haklarını Hukuk Devletini üretmeyide Batılılar düşünmüşler araştırmışlar kurallara bağlamışlar.
     Bu yaşadığımız topraklarda Binlerce yıldır insanlar yaşamış devletler kurulmuş insanca yaşam şartlarını üretememişler?
     Türkiyenin gündemi Kudüs Siyaset Mafya ilişkisı tüm hızı ile devam ediyor... Nereden bakarsanız bakın kime sorarsanız sorun..
    Hukukun ve Devlet Otoritesini olmadığı yerde veya İktidarların Zaafiyet işaretleri verdiği İklimlerde Mafya sistemi öne çıkar 1980 darbesi döneminde de bazı kişilerin adı bu tarz ilişkilere çıkmıştı
    Evet Kudüste yerleşim sorunlarından kaynaklanan çatışmalar devam ediyor.
    Çözüm sokakta olmaz Diplomasi hareketi ister masaya oturursunuz görüşmeleri gizli tutarsınız Adil bir çözüm üretirsiniz..
      Kudüste Doğru Adil çözüm itibarlı devletler tarafından üretilir...
    Bölge devletlerine bakın hangisi itibarlı güven veriyor.. Türkiye mi...
Türkiye liderliği hangi devletle dostluk ilişkisi içinde...itibarlı...
güven üretiyor...
     Türkiye Dış Politikada 10 yıldır tarihinde yaşamadığı güven zaafiyeti yaşıyor...
Bu yapısı ile değil çözüm görüşme isteği dahi kabul edilmeyen ve hiç bir şey yapamaz noktadadır...
Üstelik Türkiye yüzlerce Dış Politika sorunu içinde bunalmış durumdadır..
Türkiye Kudus işinde müessir olabilir Cumhur İttifakı dışında yeni bir hükümetle belki...
     Gündemi tartışmaya alacaktık bölgeyi Batı ile kıyaslamaktan kendimi alamıyorum 
     Anadoluda Mezepotamyada devletler kurulmuş Padişahlar otorite olmuş Tarih bu yönetimleri keyfi yönetimler olarak yazıyor yönetenlerin Adaleti dikkate almadığını önem vermediğini söylüyor
    Ne yazık ki Bu tarz yönetimler bölgenin hep kaderi keyfi idare ve Adaletsizlik  sorusu geçmişte yaşanmış dün'de yaşanmış bu günde yaşanıyor..
Siyaset mafya ilişkisinin nedeni bu keyfi idare geleneğinden gelmiyor mu ?
     Yerli millilerden sormak lazım son 600 yıl bu coğrafyada ilim adamı yetişmiş mi?        1300 lerde yaşayan İbni Haldundan sonra Filozof ve İlim Adamlarının yetiştiği bilen var mı ? 
Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerine bakın 600 yıldır BİNLERCE ilim adamı yetişmiş bu günkü İlim Teknoloji Sanat onların eseri Değil mi?...
  Dönelim kendimize İlim Sanat Adalet yuvası olma yerine anadoluda Mezepotamyada iktidarların saltanatların güç ve kuvvet gösterisi alanı halinde yaşamıyormuyuz.       Bölge Cinayetlerin, ölümün kanın savaşın, açlığın, işsizliğin, fakirliğin sefaletin yuvası değil mi ? 
      Evet... İlk değil ondan öncede/ Başka savaşlar oldu / Sonuncusu bittiğinde / Yenenler yenilenler oldu / Yenilen tarafta basit halk  aç kaldı/ Yenen taraftaysa basit halk aç kaldı / BERTOLT BRECHT söylemiş...Doğruluk payı yok mu ?
      Bölgenin Anadolunun yaşamındaki Kan Acı Göz Yaşı kader dediğimiz... Düşünmemekten ? Soru Sormamaktan ? Sorgulamamaktan gelmiyor mu ?
    Batıda insanlar sorgulamış Keyfi idareyi sorgulamış Adaletsizliği Gücü sorgulamış..
ZULMÜ Zalimliği Kıralları sorgulamış ..
Zulum yapanları Adaletsiz hareket edenleri başlarından uzaklaştırmış Faşizmin 
acımasızlığını üstlerinden atmış Özgürlük aramış...
İnsanca yaşamayı aramış..
    Bizler Anadolu Mezepotamyalı insanlar neden iyi yaşamı Özgürlüğü Adaleti aramıyoruz 4000 yıl önce Gılgamışın ufuk açmak için başlattığı aradığı iyi yaşamı neden devam ettirememişiz sonraki nesiller olarak neden iyiyi... insanca yaşamayı... aramamakta ısrar ediyoruz
      Otoriter ve keyfi idareler altında yaşamak bizim için neden kader haline gelmiş...
Keyfi idareler insanları, canları almış neden alıyorsun diye neden sormuyoruz.?.. insanımız neden sorgulamıyor Aklını kullanmıyor ?...
     Batıda Descartes 1650 yılında vefat etmiş Aklı düşünceyi ilmi sorgulamayı öne çıkarmış arkasından gelenler devam ettirmiş teknolojinin ileri noktasını yakalamışlar ..
    Biz onlardan aldıklarımızı kullanıyoruz da onları bu noktaya ulaştıran sosyolojik yapılarını sorgulamada neden yokuz...
    Bu günlerde Türkiyede siyaset Mafya ilişkisi gündemde devam ediyor..
Ey siyasetçi neden kirli işlerle uğraşıyorsun ?
Neden haksızlığa haksızlık katıyorsun diye sormuyoruz...
Eskiler...
 POST KADIYA KAİM DEĞİLDİR.. Derler Bilmiyor muyuz ?
Hoş bilmek için okumak lazım okumuş okuyan Bilge siyasetçiye senelerdir hasret kaldı bu ülke ..
    Biliyoruz HAMLET gibi bizde.. 
     Ey Asır Bilge Düşünen insana bizi hasret bıraktın insanlara eziyet ediyorsun diye feryat mı edelim...
       Ey asır insanımızı...
 Tek Adam idaresiyle İşsiz bırakma 
Adaletsiz şekilde görevden alma...
Adil ol Zulum etme diye feryat mı edelim ?
Yoksa Kör Talihin oklarına kurban olduk diye üzüntü içinde ağlayalım mı?
     İnanmıyorum korkmuyorum Anadolu insanı başkadır..
 Cengiz ..Hulagi... Moğol... SERV.. YUNAN İşgalinden yıkımından 12 eylül zulmunden çıktığı gibi bu günlerin acılarından tahakkümünden de çıkar...
Demokrasiyi bulur Bilge siyasetçileri bulur Eğilmeyecek Bükülmeyecek insanları bulur
Bu zor günlerde geçer
Neylerse Mevla güzel eyler...
Neylerse Mevlam güzel eyler...

Yusuf Ziya Kıvanç
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum