Reklam
Reklam
Yusuf Ziya KIVANÇ

Yusuf Ziya KIVANÇ

Siyasetçi- Yazar.
[email protected]

HUKUK Başka KANUN Başkadır...

21 Ekim 2021 - 22:37
    Ölüm Adildir der bir Acem şairi, Aynı haşmetle vurur Şahı yoksulu, Oysa ölümün Adil olabilmesı için yaşamın ADİL olması gerekir
    Denis Diderot ; Adaletin aklını kaybettiği yerde Hukukla beraber Yaşam Bilim ve Felsefe'de susar diyor
    Hukuk var mı?
Ankara'da Hukuk başka...
İzmir'de başka Adana'da başka mı? 
      Adalet Özgür Yaratıcı mı?
      Yargı anlayışı Değişmeli mi?
      Türkiyede Devlet kendi görevlilerini Hukukun dışında tutuyor mu? 
        Hukuk, Devletin içini Aydınlatıyor mu?..
Yoksa Devletin içini aydınlatamıyor mu?...
  Devlette hep karanlık ışık görmeyen bir bölüm bir parça var mı? 
        Yönetimimide hayatımızda Bilmediğimiz Eğemen bir otoritenin Terörü var mı?...
    Suçlu kim?
İç düşman mı?
Dış düşmanlar mı? Ötekiler mi? Ötekileştirdiklerimiz mi? 
      Dışladıklarımız mı?
Yoksa düşman biz mi?
Düşünen bizler mi? 
     Düşünmek Düşünüp konuşmak Anlatmak Suç Mu? Sorgulamak Nedeni ni 
Niçini ni aramak suç mu?
     Eflatunun Yasalarda düşüneceğimiz tek şey bizi Erdeme götürüp götürmeyeceği sözünü düşündük mü? 
      Evet sen Cüppenin içindeki Hukukçu Savcı Yargıç Avukat Hayır demesini biliyor musun? 
       İlim Hukuk yolunun Adalet yolunun Akademisyeni sen cüppenin içinde ilimle Dost Musun? Özgür müsün? Düşündüğünü söylüyor konuşuyor musun? Yetiştirdiğin iktisatçı Kamu Yöneticisi Hukukçuya Dik durmasını öğrettin mi? 
       Devletin Öz Veri Erdem istediğini Devletin Adalet üstüne kurulacağını Öğrettin mi? İnsanlığı Öğrettin mi?
       Ve siz Hakimler M.S.376 lı yıllarda Roma Hukukundan gelen Basit bir davayı zorlaştırmayınız Zor bir davayıda basitmiş gibi göstermeyiniz Doğru olanı yapınız kuralını biliyor musunuz.
      Yine M.Ö 2000 li yıllar Sümer yasalarında yargıçlara Sümer ve Akad'ın evlatlarının Özgürlüklerini ve Eşitliklerini temin et yazdığını biliyor musunuz?
      Ve siz cüppenin içindeki hukukçular yargıçlar savcılar Hukuk ve Kanun arasındaki farkı biliyormusunuz? Hukuk Devleti Kanun Devletini sorguladınız mı?
      Hukuk Devleti ve Kanun devleti arasında benzerlik var gibi görünsede derin bir ayrım farklılık ve zıddiyet vardır.
       Hukuk Devleti; Devlet Otoritesinin hukuka uygun davranmakla yükümlü kılındığı durumu içinde barındırır ve Bunun yanında Birey Haklarını Mülkiyet ve İnsan Hakkını Özgürlükleri korumayı hedef alan sisteme işaret eder.
      Buna karşılık Kanun Devleti, Devletin sadece yürürlükteki hukuka uygun davranmasını ifade eder kanun devleti  çalışma alanında  Bireyin insan Haklarının Özgürlüklerinin korunması söz konusu değildir Kanun devletinde Yönetici Keyfiliği Yönetenlere sınırsız güç kullanmaya kadar giden bir yetki alanı olduğu görülür...
      Bu noktada Hukuk Devleti için bir tarif düşünürsek;
      Hukuk Devleti Birey Onurunu Varlığını Mülkiyetini Haklarını ve Özgürlüklerini Devlet Otoritesi karşısında korumak amacıyla kamu makamlarının eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluk içinde sınırlandığı bir sistemdir.
    Türk Anayasa mahkemesi bir kararında Hukuk Devletini Anayasanın 2. Maddesinde belirtilen Hukuk devleti insan haklarına dayanan özgürlükleri koruyup güçlendiren eylem ve işlemleri hukuka uygun ve adaletli olan anayasaya aykırı tutum ve davranıştan kaçınan yargı denetimine açık olan .... Devlettir diyor
( E.2015-5 K.2015 -82 T. 10.9.2015). 
       Hukuk Devletinin unsurları konusunda ise Avrupa Konseyi (Venedik komisyonunca) Hazırlanan raporda
  1- Hukukun Üstünlüğü esası; Kamusal ve Özel nitelik taşıyan tüm kurum ve makamların Hukuk sınırı içinde hareket etmelerini ifade eder
    2- Hukuki Belirlilik olması istenir bu da Hukuki metinlerin anlaşılır ve bireylerin ulaşabileceği şekilde hazırlamasını ve metinlerin açık netlik ifade etmesini hak ve özgürlükler müphem ifadelerle çiğnenmeye yol açmamasını anlamlandırır
     3- Keyfiliğin yasaklanması ise
     Hukuk tatbikatlarında takdir yetkisi keyfiliğe yol açmamalı denilir
       4- Tarafsız ve Bağımsız mahkemeler önünde Adalete erişim sağlanmalı
       5- Özgürlük ve İnsan Haklarına Saygı AİHM. ve Tüm mahkeme kararlarında temel içerik olması istenir
       6- Kanun önünde Eşitlik ve Ayrımcılık yasağı hukuken korunmalı denir
      Prof Dr. Ergun Özbudun hoca Hukuk devleti unsurlarını
      1- Yürütme işlemlerinin yargısal denetime tabi olmasını
       2- Yasama işlemlerinin yargısal denetime tabi olmasını
      3- Yargının Bağımsızlığı ilkesine bağlılığını
      4- Tabii hakim anlamında kanuni Hakim güvencesi ilkesinin varlığını
     5- Ceza sorumluluğu ilkesinin herkesi eşit kapsamasını 
    6- Hukukun Genel ilkelerine bağlı yapıyı görmeyi aramaktadır.
    Prof Dr. Kemal Gözler Hoca ise Hukuk devleti unsurlarını ;
     1- Yasama organının hukuka bağlı olmasını
      2- Yürütme organının Hukuka bağlı olmasını
      3- Yargı organının hukuka bağlı olmasını aramaktadır
    Her iki Akademisyen yazar birbirine benzer şekilde teoride ve tatbikatta Hukuk devletinin unsurlarını ifade ederken ortak ifadelerle yaklaşmışlar ve Avrupa Konseyi Venedik komisyonu ve Türk Anayasa Mahkemeside benzer yaklaşımları sergilemektedir..
   Hukuk devleti için kabul edilen genel yapı Evrensel Hukuk içinde İnsan Onurunu Özgürlüğünü Mülkiyet Hakkı esası üzerinden inşa edilirken 
     Kanun Devleti kamu otoritesine sadece meri ve şekli yasalar içinde keyfi unsurlarla hareket sahası açıyor İnsanın Onuru Özgürlüğü ve Mülkiyet Hakkı önemsizleşiyor ve kanunlar bu hakları yok hükmünde sayılıyor
    İlk çağlardan beri gelen düşünürlerin sözlerinde yönetimden Adaleti çıkarırsanız zorbalık ve aşkiya tarzı bir yönetime muhatap olunuz tabiri bizi 21 asırda düşündürmeli...
    Neden hukuk devleti ve kanun devleti anlatıyoruz
Yaşadığımız günlere bakalım ülkede darbe oluyor bir takım kamu görevlileri açığa alıyor 
   Bu 1960 darbesinde böyle oldu...
  Bu 1980 darbesinde böyle oldu..
 Bu 28 şubat hareketinde böyle oldu
    Bu 15 temmuz darbe girişiminde böyle oldu
      Bu darbelerde Bir çok kişi mahkeme huzuruna çıkmadan suçlu ilan edildi binlerce kişi darbe mağduru oluştu...
    Ülke insanı olarak 1960 ne oldu ise 80 de ne oldu ise şimdide olursa ne olur demeye hakkımız yok Adalette bir içerik yakalayalım Adaleti artık konuşalım Düşüncenin sıgaya çekildiği yerde Barbarlığın başladığı sınır olduğunu bilelim..
Evet An gelir susmak ihanet olur bilelim..
Susmanın korkmanın ihanet olduğu sınırdayız düşünüyormuyuz? en üstün siyasal değer ifade özgürlüğü değil mi? 
    ABD de Yargıç Oliver Wendell 1929 da Anayasada ilkeler arasında diğerlerine nazaran en fazla riayet edilmesi gereken birisi varsa o da DÜŞÜNCE ve İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İlkesidir yalnızca Bizimle aynı fikri paylaşanlar değil fakat nefret ettiğimiz fikirler içinde düşünce özgürlüğü gerekli değil mi? Der...
      Türk yargısı Türk yargıcı Adalet aradığı gün bizde BERLİNDE MAHKEME VAR BERLİNDE HAKİMLER VAR Deyen Alman insanları gibi  Ankarada İncek tepesinde Mahkeme Var YARGIÇLAR VAR söylemini söyleme heyecanına zevkine varır mıyız?.......
Bu da hayal mi?
Hoşça kalın...


Yusuf Ziya Kıvanç
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum