Reklam
Reklam
Yusuf Ziya KIVANÇ

Yusuf Ziya KIVANÇ

Siyasetçi- Yazar.
[email protected]berpars.com

EĞİTİM ÇÖKMÜŞ..

30 Haziran 2021 - 00:46     İlme teknolojiye değişime ayak uyduramıyan insanlar toplumlar devletler hayatta kalamazlar sonları esarettir köleliktir yıkımdır
       Medeni yaşam ve İslam Dinide ilmi ve ilmi araştırmayı teşvik eder 
         Bir hadiste ilim Çinde dahi olsa al der İlim Süreyya yıldızındada olsa almaya çalış denildiğini biliyoruz
      Sorunlar içinde her şeyin tartışıldığı ve fakat hiç bir şeyin konuşulmadığı Türkiyede
      Parlementonun yasa yapma görevinin kalmadığını düşünmekten
    Yargının idarenin emrinden çıkamaz hale düştüğünü bu nedenle Yargının Yargıcın Adalet Üretemediğini çığlık attığını ifadeye çalışmaktan
     Demokrasinin hayal noktasına taşındığını yazmaktan 
       Mafya Siyasetçi ilişkisinin şaşkınlığından
      Türk Amerikan ilişkileri içinde unutulan Eğitim sisteminin halini ifade etmeden geçemeyeceğim
    Tarih boyunca eğitim hep olmuş bilgi her kese bazan ulaşmış bazan sınırlı çevrede kalmış bazan devletin tekelinde bazan sivil toplumun veya ailelerin tasarrufunda devam etmiş ama her devirde bilgi ve eğitim hep olmuştur  
     Bugünse Bilgi ve eğitim dünyadan ve evrensellikten kopuk olarak Türkiyede karşımızda duruyor
   Eğitim sorununda öne çıkan sorunları yazalım
    Eğitimi kim verecek?
    Devlet mi ?
Devlet dışı eğitim kurumları mı ?
Aile mi ?
      Eğitimi alan kişinin eğitim üzerinde ne kadar hakkı olacak
Verilen bilgileri itirazsız alacak mı?
 verilen bilgiler üzerinde tartışma sorgulama ve seçme hakkı var mı?
Eğitim ne kadar evrensellik içinde olacak
    Eğitim devlet ideolojisinin bir parçası mı olacak? Eğitimin özgür bir alanı olacak mı?
      Biliyorum Türkiyede eğitimin varlığı bu gün ulaştığımız Tek Adam otoriter idare içinde tartışılmaz noktada
         Bunun anlamı Siyasi otorite ne diyorsa o uygulanacak demektir
    Türkiyeye ve Bu cografyaya bakın Son ALTI YÜZ YILDIR ilim üzerinde düşünülmüş yazılmış bir eser ilim ve teknolojik bir icad var mı ?
 Sosyolojik Ekonomik Siyasi Hukuk üzerinde bir araştırma kitap yazılmış mı? Adaletin ne olduğunu konuşuyor muyuz ? Devletin varlığı otoritesi gücü sınırları Sorusuna cevabı arıyor maalesef düşünüyor muyuz?
     Evet Türkiyede eğitimin nasıl olmasını görüşen bir medya var mı? ilim fen teknoloji nedir anlatan bir yapı var mı?
    Eğitim yaşamın hayatın ana faktörü dinamiği değil midir? iyi insan, araştırmacı insan, mucit insan eğitim içinden çıkmaz mı
    Hükümet edenler yerli milli havasında varsa yoksa benim dinimi öğrensin benim tarikat anlayışımı ögrensin hesabında
     Görev sahipleri İnsanca yaşam talebine, akla dayalı düşünmeye, özgürlüğe, hukuka, adalete itibar etmiyor
      Düşünce sisteminizde ilim, sorgulamaya dayalı düşünce, yoksa özgür ve hesap soracak insan hedefi yoksa,
Devlet neden vardır. 
    Ezbere dayalı ilkel kavramlar içinde itaatkar köle insan yetiştirmek için eğitim verilmez ilim özgür düşünce üretmiyorsa sorgulama soru sorma noktasında değilse o ilim değil nazariyedir.
   Hükümet edenlerin iktidarlarının devamı için yasaları sündürerek İlk öğretimden yüksek öğretime kadar milli yerli formatında ilmi bakıştan uzak
    ilmi nitelikten uzaklaşan
 eğitimi hayal ve fantastik düşüncelerle dolu insan yetiştirme işine taşındığını görüyoruz
     Bu arada Pandemi süreci ile kurulan uzaktan eğitim yeni başlayan çocukların gençlerin sosyalleşmesine büyük darbe vurduğunu aynı işlevi büyükler içinde öne çıkardığını işaret etmekte fayda var
   Burada siyasi sistemin ilk çağlarda tapınak dinlerinin kullandığı Devletin Yönetenlerin tanrının yer yüzünde temsilcisi olduğu Anlayışı din dersleri diye okutulduğunu eğitimin bu fanatizme bulandırıldığına şahit oluyoruz 
 Öğretmen camiasınında Hükümetin istediği yerli milli tarikatlara bağlı hizmet yapar hale düşürüldüğünü duyuyoruz
Eğitimde düzgün düşünen, doğru ahlaka, ilme itibar edenlerinde ya emekli edildiğini ya da mahrumiyet bölgesine sürüldüğünü veya feto yasasıyla görev dışı edildiğine şahit oluyoruz...
    Yüksek öğretimde medrese ve orta çağ ideolojisi hırıstiyan doğmalarının benzeri bir düşünceye taşınmak istendiğine şahit olmuyor muyuz? boğaziçi üniversitesine uygulanan yaptırım bu anlayışın örneği değil mi?
    Hükümetin yerli milli kamuflajlı ideolojisini savunan orta çağ tapınakçı Rektör Dekan Öğretim görevlileri görev başında bu resmi devlet tezine itaat etmeyen Özgür doğru ve gerçek İlim MEDENİYET diyenler içinde görev azli ile karşı karşıya kaldığını kamu oyuda biliyor bizde biliyoruz
     Bu Tek Adam anlayışı ülkeyi Medeniyetten Teknolojiden İlmi düşünceden İnsanca yaşamaktan uzaklaştıracağını söylememize gerek var mı?
    Üniversiteler evrensel ilim ve teknoloji üretme kabiliyetini yitirirseler tekrar ilim yuvası olması yılları alır bu kayıp millet hayatına saldırıdır milleti intihara sürüklemek yıkılıştır..
    Bu satırları tarihe şerh düşmek için yazarken bir yerdede hükümetin ülke insanının hayatını yaşamını yanlış eğitim üstünden çaldığını hatırlatarak yanlış mı yapmış oluruz
    Eğitim ilmi düşünceyi ufku açmak için vardır sorgulamak sormak araştırmak için vardır.
    Tekrar yazıyorum eğitim Hayatı kolaylaştırmak gelecek için özgür düşünen insan yetiştirmek için vardır insanca yaşamak için vardır.
    Dünya gündeminden kopuk yetişen diplomalı insanlar piyasada iş bulamaz haldeler devlet sektöründe ise torpip geçerli olduğu için hükümet ve ortakları milletvekili il ilçe başkanlarının referansı peşinde dolaşır oldular. 
    Yüz üzerinden yüz puan da alınsa torpil yoksa devlet sisteminde görev yok halde
 Bu gençleri iki yüzlülüğe teşvik etmek değil midir?
şahsiyetsizliğe sürüklemek değil midir
     Onurlu şahsiyetli genç alın terinin hakkıyla aldığı diplomasını iş bulmak işe girmek için insanlara yüz sürer mi?
      İşsizler ordusuna katılır onuruna sahip çıkar onurlu insanlar içinde yerini almaz mı? 
    Hükümet sayesinde yaşam hakkımızı kaybettiğimiz gibi yetersiz egitimle torpil arama ile yarınları kaybediyoruz.
     Çağdan Asırdan Demokrasiden Hukuk Devletinden İlimden koparak yönetme bu değildir 
     19 yıllık Hükümetin millete bıraktığı fatura kolay ödenecek cinsten değildir
      Yaralar derinleşmektedir Daha derin yaralar açılmadan ülke bu hükümetten kurtulmalıdır...


   Yusuf Ziya Kıvanç

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum