Reklam
Reklam
Yusuf Ziya KIVANÇ

Yusuf Ziya KIVANÇ

Siyasetçi- Yazar.
[email protected]

DEVLET VE HUKUK İNSANLAR İÇİNDİR..

09 Ocak 2022 - 23:19 - Güncelleme: 09 Ocak 2022 - 23:24


  Demokrasiler 
Özgürlüklere, İtiraz etme temeline, eleştirel akılcılığa dayanır.
  Giordano BRUNO;
   Ne gördüğüm hakikatı gizlemekten hoşlanırım ne de bunu açıkça ifade etmekten korkarım. 
 Aydınlık ve karanlık arasındaki Bilim ve cehalet arasındaki savaşa her yerde katıldım. Bundan dolayı her yerde zorlukla karşılaştım. Cehaletin babaları olan resmi akademisyenlerin yanı sıra kalın kafalı çoğunluğun öfkesinede hedef olarak yaşadım Der. 
 J. Locke ; Hiç bir insanın diğer insan üzerinde doğal bir otoritesi olmadığı ve Güç de Hak üretemeyeceği için insan toplumlarında meşru otoritenin geride kalan tek meşru temeli ANLAŞMADIR Der.  Locke'da Otoriteler Fetihe veya Kutsal hak gibi bir şeye dayalı diğer bir Despotizm ihdas edemezler der..
  Devletin ve hukukun ayrıcalığı olmaz her ikisi de insanlar ve adalet için olmalıdır 
  Hukuk dışılık hukuksuzluk bir ülkede ancak adaletle yenilebilinir 
  Hukuk her zaman Demokrasi ve Özgürlükle tanımlanmalı Yasallık kendini bireylerin Acılarına Göz Yaşlarına Açlıklarına Ölümlerine vesile olmamalı..
Kamu Vicdanını rahatsız etmemeli vicdanları koparmamalıdır.
  Hukuk toplumsal gerçeklerden soyutlanmış bir bilgelik ya da emredici yaptırımlar metinler bütünlüğü değildir olmamalıdır
   Hukuk ve hamaset bir birine karıştırılmamalıdır 
ÇİÇERO ; Hukuku savunuyorum çünkü Özgürlük istiyorum der. 
    2022 yılına girdiğimiz bu günlerde çok sesliliğe kimliklerimizin dışındakilere tahammül etmeyi öğrenmeliyiz bu ülkede yaşıyoruz komşularımızın kimliklerine dinlerine saygı duyma ortak yaşama şansımızdır 
Ülkeyi tek tip insanlar manzasına taşıyıp çok sesliliği ve kimlikleri bastırmaya devam edemeyiz kimsenin ülkeyi üstü açık yeryüzü hapishanesine çevirmeye hakkı yoktur..
   Özgürlük ve insanca yaşama talebi insan olmanın gereğidir.
   İnsanlar devletin ve hukukun karar vereceği ne konuşacağı nasıl yaşayacağı Nesne eşya niteliğinde değildir..
   İnsan varlığını,  gerçeğini göz ardı eden Devlet ve Hukuk insansız otoriter yaptırımlardan başka anlam taşımaz.
   Bu durumda iktidarlar tarafından sürekli itilip kakılan insanlar eğer boyun eğip dalkavukluk etmezlerse insan olmaktan kaynaklanan insan haklarının en önemlisi yani Özgürlüğü ararlar ve savunurlarsa tabii hukuk doğal hukuktan gelen hak arama özgürlüğüne kullanıyor demektir.. Düşünce Akıl Bilinç ve Eller zamanı kavramak içindir diyen Octavio Paz, ekler 
 Gözler açık uyumalı ellerimizle görmeliyiz düşlerimizi
 Düş görmeliyiz yönünü arayan ırmağın uykulu kıpırdanışlarıyla
 Düş gören güneşin hülyaları kurduğu dünyaları
 Yüksek sesle görmeliyiz düşlerimizi söylemeliyiz Şarkıları kökleri dışarı uğrayana kadar
    Dünyanın ülkenin nasıl güzelleşeceği düşünü kurmadan nefes alacağımızı zannetmiyorum bu yaşadığımız hayatta Her kese eşit Özgürlükten yanayın 
  Özgürlüğü yerli yersiz sınırlayan bir hukuk ve devlet insanı insan yapan temel yapıya Doğal hukuka ihanet etmiş bir hukuk ve devlettir.
 Böyle bir düzende hukukta devlette meşru değildir..
Çoğulculuk Batı dünyası politikasının keşfinin öğünç ve iftihar kaynağıdır 
 Demokratik toplum kültürel tekelciliği red eder dışlar...
   Bu düşünce içinde toplumda insan sayısınca görüş ve
 Yürek sayısınca sevgi vardır çünkü bireyi kişiyi birey yapan tanımlayan şey eşsiz ve emsalsiz benzersiz olma özelliğidir. İnsanlar arasındaki tek ortak nokta benzersiz olma niteliğidir. 
  Bunun anlamı yaşamın özgürlük özerklilik çeşitlilik değişiklik çok mantıklılık çok odaklılığı demektir 
Felsefi siyasi çoğulculuk demektir. Çoğul gerçeklik demektir son çözüm dayatmacılığın reddi demektir.
 Çoğulculuk bireysel özgürlüğün. Özerkliğin tabii sonucudur..
 Tabiat tek tip insan yaratan bir makine değildir.. Babil kulesi efsanesinde tanrının bile tek dil tasarımından hoşlanmadığı söylenir
  Akıl düşünce bize hep ötekinin varlığından doğar öteki öteki kaldığı sürece ırkçılık olmaz 
 Herkesin aynı şeyi düşündüğü yerde ortamda doğrusu kimse düşünmüyor demektir.. İnsanlar yerine kişiliksiz yaratıklar hiç olan kimseler vardır..
 Deckartes ; Düşünüyorum o halde varım der..
  Evet 1982 mexico konferansında kültürel kimliklerin savunulmasının toplumları bölmediği zenginleştirdiği bunları göz ardı etmenin bunalımlara yol açtığı vurgulanmıştır..
  Evet devlet ve hukuk herkese eşit davranmalı diye yazıya başladık bilmem meramımı anlatabildim mi..? 
  Devleti hukuku az da olsa sorgulayabildik mi ?.. 
  Otoriteyi düşlerimizde gördüğümüz yaşama insanlığa özgürlüğe Demokrasiye hukuk devletine davet edebildim mi?.. 

   Özgür Demokrat Hukuk ve Adalete  riayetkar bir ülke Türkiye temennisi ile okuyan herkesi selamlıyorum.   Yusuf Ziya Kıvanç
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum