Yusuf Ziya KIVANÇ

Yusuf Ziya KIVANÇ

Siyasetçi- Yazar.
ziya@haberpars.com

DEMOKRASİ ve İNSANCA YAŞAM.

06 Ağustos 2022 - 10:19


   Samuel P. Huntington Amerikalı yazardır Medeniyetler Çatışması adında bir eseri vardır.. 
    Tarihin bir medeniyetler çatışması özeti olduğunu anlatır... 
   Yine bir başka kitabı vardır adı ÜCÜNCÜ DALGA 20.Yüzyılın sonunda Demokratlaşma..
  Burada'da Demokratlaşmanın dünyaya Dalga Dalga geldiğinden bahseder her demokrasi dalgasının arkasından bir yoğunluklu otoriter yönetimler Devletlere hakim olur der.
    1900 lü yılların başında Dünya yüzeyinde demokrasi dalgası arkasından savaş sonu dünya yıllar içinde otoriter idarelere savrulması ve faşizme teslimini görüyoruz ..
     İkinci Demokrasi dalgası 1945 Harp sonu Birleşmiş Milletlerin öne çıkardığı demokrasi isteği..    
    Bu noktada Huntington ; Demokrasi Değişkenlerini sayarken ..
   A - Refah düzeyinden bahseder ..
   B- Piyasa Ekonomisinden söz eder..
    C- Ekonomik Gelişme Sosyal Modernleşmeden bahseder .. 
     D- Güçlü bir Burjuvaziden Şehirlileşmeden  bahseder..
     E- Orta Sınıftan Okur yazarlık Kültürel düzeye işaret eder..
     F- Sonra Siyasi Liderlerin demokrasi düzeyine kültürel yapılarına işaret eder..
    Huntington 1945 sonu 2. Demokrası dalgasıda işaret eder... 
     1990 lı yıllarda Sovyetlerin dağılması ile Avrupanın sosyalist devletlerinin Avrupa Birliği eliyle  Demokrasiye dönüşlerini 3. Demokrasi dalgası olarak öne çıkarır.. 
   Şimdi Huntington 2022 sonu 4 demokrasi dalgasını söylemesede yeni bir demokrasi dalgasına doğru gidişin işaretlerini İsveçin Finlandiyanın Natoya girişinde Ukrayna savaşında görüyoruz..
   Dünyada Teknolojik gelişme yaşam standartları yükselmiş insanlığın hiç bir döneminde olmadığı kadar para servet insan elinde dolaşır hale gelmiş insanca yaşama mutlu yaşama insan oğlu yürür olmuş..
    Dünyada güç ve  para mukredirliğini her durumda öne çıkarmakta
   Diğer yandan Ulus üstü kuruluşlarla tüm dünya devletlerinin Sosyal ve Siyasi yapısı İnsanca Yaşam ve İnsan Onuru hedefinde Evrilmeye. Dönüştüğü görülmektedir...
 Ulus Üstü kuruluş A.B. Hukuk sahasında Venedik komisyonu çalışmalarıyla Hukuku Adaleti Evrenselleştirme hedefinde pozitif hukukun üstüne taşımış.. 
   Yine Venedik Komisyonu Hukukun Üstünlüğü Kavramı ile Hukuk Devleti kavramını ortak değerler ve düşünce zemininde Birleştirici ögelerle yeni bir Değerli Evrensel Hukuk fikrini yakalamaya çalışıyor...
   Bu anlamda Avrupa Birliği ve onun Parlementesi niteliğindeki AVRUPA KONSEYİ Yeni İnsancıl Medeni Kültürel  sözlesmeler Kabul edip yayınlarken uygulama alanında
AİH. Mahkemesini Özgürlükleri koruyucu göreve taşımaya ve hukukun Evrenseliğini devamlı içtihatları ile de Güncelliyor..
 Batı demokrasileri Hukuku Adaletin peşinde koşar hale getirmeye çalışıyorlar.
    Dünyada ki Sosyal Siyasi Demokratik gelişmelere rağmen Türkiyede...  evet 21 yüz yılda Adalet arıyor.. Özgürlüğü..
İnsan Haklarını Demokrasiyi Temel Ahlaki yapıyı yeniden arıyoruz..
    Ne oldu bize Dünyanın en güzel coğrafyasında Ahlakın bittiğini ... Hukukun keyfi hale dönüştüğünü... Adaletin ülkeden kaçtığını görüyor yazıyoruz...
 Evet Ne Oldu bize. 
   Yaşamın... 
  Siyasetin... Ekonominin.. Sosyal yapının İslam Dininin yıkımını yaşıyoruz.. Bu kelimeleri burada söylemekten utanıyor bir şey yapamamaktan kendimi bu yıkımın sahibi Sorumlusu imiş gibi hissediyorum
    Dünyadan kopmuş bir Türkiyede Neden yaşar hale geldik. 
    Teknolojilerileri Siyasi Hukuki gelişmeleri geriden takip eden bir Türkiye ve halkı olduk
   Türk Halkının Referandumlarla kendisinin Devletleştirdiği..     Yine devlet yargısını ve yazılı hukukuna göre mahkemelerle sürtüşen...
    Mahkemeleriyle kavgalı olan halkın güvenini inat kavga kabadayı üslubu içinde devam ettirmeye çalışan bir hükümetle yaşıyoruz..
    Demokrasi yıkıntısı altında yaşıyor Sokratesi Descartesi Nobeli olmayan üçüncü dünya ülkesi bir Türkiye haline döndük.. Bu durumu devam ettirip yaşıyacak mıyız
    Dünyanın yaşadığı Ekonomik Siyasi Sosyal gelişmeleri takip etmeliyiz...
    Basının medyanın üstünde Hükümet baskısının bitmesini beklediğimizi... Teknik gelişmeleri takip eden bir Türkiye istiyoruz...
   Üç yüz yıl evvelinin dünyasında yaşayan Türkiye istemiyoruz
   Bütün bunların içinde Çağcıl Demokrasi demek Liberal Demokrasi demek olduğunu ve demokrasi talebimizin halkımızda mutlaka karşılık görecek biliyorum...
   Demokrasi nedir Türkiye Demokratik İlkelerin neresindedir... İleri uygar değerlerden hangisini tanıyoruz..
   Özgürlük Nedir, Özerklik Nedir, 
Eşit Yaşam nedir, Birey Hakları, Doğuştan gelen Haklar nelerdir, Adalet ve Demokrasi nedir bu toplumda kaç kişi bu kavramları biliyor.. Sorusu önemlidir...
    Devleti yönetenlerin Siyasi Partisi ve Ortaklarınca bu kavramlar ne anlatıyor onlara anlatalım... 
     Aslında bu kavramları 2002 de onlar dillendiriyorlardı unuttuk mu yoksa....
   Sivil Toplum Katılımcılık Çoğulculuk HOŞGÖRÜ NEDİR bilen var mı ?.. ve Devlet niçin vardır Görevleri Nedir Kamusal Alan Sivil Alan nedir Ne anlama gelir soran sorgulayan araştıran düşünen var mı... 
   Maalesef Dini İslamı yeteri kadar bilmediğimiz gibi Siyasetin dahi ne olduğunu bilmez hale getirilmişiz....
    Liberal Demokrasiyi anlatmak istemiştim Düşünen Sorgulayan İnsanı
Ne.. Niçini..
Nediri.. Araştıran toplum olalım istiyorum...
Bireyler olarak yaşadığı toplumun Demokrasinin Temelinin Özgürlük olduğunu söyleme zamanının geldiğini anlatmaya çalışıyorum
   Evet insan olarak Birey olarak Özgürlüğü Beyinlerimizde Ruhlarımızda Yaşamlarımızda yanımızda olarak hissetmiye başlayalım. 
  İnsan olarak Özgür yaşam isteklerini ortaya koyalım Demokrasiyi Adaleti  konuşalım..
    Anlatacağız okullara Demokrasi dersi koyduracağız..
Halkımıza Sorgulama yeteneği kazandıracağız konuşacağız biliyoruz ..
    Demokrasi zamanı geldi Hukuk Adalet Doğru Ahlak zamanı geldı..
    Milattan Önce 5.asırda Sokrates uydurma yasalarla devlet yönetilmez insan ilişkileri doğru kurulmaz devlet Tabii hukuku bulmalı uygulamalı dediği için idam kararına muhatap olmuştu .. Hala aynı yerde duruyoruz
     20 yıldır Cumhuriyet Türkiyesinde Devlet yargısı ile Hukuku Dolanmak Hukukun Üstüne çıkmak için yüzlerce oyun kuruluyor ..
    İkibin beşyüz yıl evvel kurulan SOKRATES'İN yargı hukukuna uyma düşüncesi... Bu gün bu ülkede neden yok yargı neden saygınlığını kaybetmiş..
   Evet  Tabii Hukuku Doğal Evrensel HUKUKU zedelendiğimiz için Ahlak yozlaştı hukuk dolanıldığı için Devlet Bir Canavar görüntüsüne büründü .. Adaleti kaybettiğimiz için insanlar konuşurken dahi kavga eder oldu birbirimize düşman olduk..
    Birbirimizi anlamaz hale geldik..
     Liberal Çağcıl Demokrasiyi anlatacaktım. 
     Demokrasinin Şehirli sistemi olduğunu anlatacak halkın halk tarafından halkla beraber idaresi deyecektim.. 
   Yazıyı uzatmadan..
Her kesi selamlıyorum.

  Yusuf Ziya Kıvanç

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum