Selim ÇORAKLI

Selim ÇORAKLI

Gazeteci - Yazar - Araştırmacı.
selim@haberpars.com

Ne Demek Gerek

30 Nisan 2020 - 14:22

Gündem o kadar yoğun ki, takip etmek mümkün değil.

Müslümanlar olarak hele de Ramazan’da gündeme takılarak kendimize bir yol çizme yerine gündemi bizim belirleyeceğimiz çalışmalar yapmak zorundayız. Ama ne yazık ki gündemimizi hep başkaları çiziyor.

Bu Ramazan’da da geçmiş Ramazanlarda olduğu gibi yine LGBT’lileri konuşuyoruz.

Peki, bu LGBT’lileri Ramazan ayında bizim gündemimize sokanlar kimler?

Geçmiş Ramazanları hatırlamıyorum ama bu Ramazan’da LGBT’lileri gündemimize sokan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş oldu.

Ali Erbaş, herkese Cuma namazının yasaklandığı bir dönemde Cuma namazı kıldırdı ve haliyle hutbe de okudu. Hutbede söylediklerinde elbette İslami açıdan en ufak bir uyumsuzluk yok.

Hatta okuduğu hutbede LGBT’liler hakkında DİB İslam Ansiklopedisinde geçen aşağıdaki dünyevi hükümleri eksik bile bırakmış. (DİB İslam Ansiklopedisi Livata maddesinde şu hükümler var: “Kur’an’da ve hadislerde yer alan ifadelerden hareketle İslâm âlimleri, livata denen homoseksüelliğin dünyevî cezayı da gerektiren haram bir fiil olduğu konusunda görüş birliğine varmışlardır.

Hatta livâtayı haramlık bakımından zinadan daha ağır bir fiil olarak kabul edenler de vardır. İmam Şâfiî ile Hanefî hukukçularından Ebu Yusuf ve Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî’ye göre livâta yapan kişiye zina suçunda olduğu gibi had cezası uygulanır; fâil muhsan ise recmedilir, muhsan değilse 100 celde ile cezalandırılır.

İmam Mâlik ve Ahmed b. Hanbel ise Hz. Peygamber’den nakledilen ve livâta yapan kişilerin öldürülmesi ya da recmedilmesi gerektiğini ifade eden hadisleri (İbn Mâce, “Ḥudûd”, 24; Ebû Dâvûd, “Ḥudûd”, 29; Tirmizî, “Ḥudûd”, 24) esas alarak muhsan olsun ya da olmasın livâta fiilinin fâiline recm (taşlanarak öldürülme) cezası verileceği görüşündedir.”
)

Ne hikmetse birileri sanki sistemli biçimde özellikle Ramazan ayında LGBT denen ve İslam dini tarafından ahlaksızlığın dibi olarak bilinenleri gündem yapıyor.

Batılı tasvir saf zihinleri bozar ve hatta dalalete bile sürükleyebilir. Ramazan ayında neden ahlaken iflas etmiş bu güruh hutbe konusu yapılır ki? Doğrusu anlayabilmiş değilim.

Ali Erbaş’ın konuşması üzerine başta CHP ve Ankara Barosu olmaz üzere ne kadar LGBT sever varsa bu konuşmayı bahane ederek saldırıya geçti. Konuşmayı yapanın Diyanet Başkanı olmasını bahane eden LGBT severler onun üzerinden saldırıların İslam dinine yönelttiler.

Ortalık toz duman oldu. Ülkemize yeni bir kutuplaşma konusu daha gündeme oturdu. Artık her yerde LGBT denen ahlaksızlık konuşuluyor.

Reklamın kötüsü olmaz derler. Bizim için geçerli olan ahlaki kaideler LGBT’lilerce geçerli olmadığından dolayı gündeme gelmekten çok memnun görünüyorlar. Çünkü ülke gündeminin merkezine oturdular ve bedavadan bütün Müslümanlar tepki koyma adına Ramazan ayında LGBT denen ahlaksızlığı konuşuyor.

Ali Erbaş LGBT’lilerin ahlaksızlığını gündeme getirince uluslararası ihanet şebekesi FETÖ’cüler boş durur mu? LGBT üzerinden hemen Türkiye’ye........

YORUMLAR

  • 0 Yorum