Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu

Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu

cahit@haberpars.com

O BİR İNSAN

02 Nisan 2024 - 16:26

KUTLU DOĞUM 13
 
O BİR İNSAN
 
O fert, herhalde zîhayattan (hayat sahiplerinden) olacaktır. 
Çünkü envâ-ı kâinatın en mükemmeli zîhayattır (var olan şeylerin türlerin, varlıkların, çeşitlerin en harikası hayat sahipleridir). 
Ve herhalde, zîhayat içinde o fert zîşuurdan (şuur sahiplerinden) olacaktır. 
Çünkü, zîhayatın envâı (hayat sahiplerinin türleri) içinde en mükemmeli zîşuurdur (şuur sahipleridir). 
Ve herhalde, o ferd-i ferid (eşi-benzeri olmayan kişi), insandan olacaktır. 
Çünkü, zîşuur içinde hadsiz terakkiyâta müstaid (sınırsız ilerlemeye kabiliyetli), insandır.
Ve insanlar içinde, herhalde o fert Muhammed aleyhissalâtü vesselâm olacaktır (Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun ). 
Çünkü, zaman-ı Âdem'den (Âdem Peygamberin (a.s.) döneminden) şimdiye kadar hiçbir tarih, onun gibi bir ferdi gösteremiyor ve gösteremez. 
Zira, o zât, küre-i arzın (dünyanın) yarısını ve 
nev-i beşerin (insanlığın) beşten birisini saltanat-ı mâneviyesi (mavevî saltanatı) altına alarak, 
bin üç yüz elli sene kemâl-i haşmetle (mükemmel bir heybetle) saltanat-ı mâneviyesini (manevî saltanatını) devam ettirip, 
bütün ehl-i kemâle (mânevî açıdan belirli bir olgunluğa erişmiş insanlara), 
bütün envâ-ı hakaikte (bütün hakikatlerde) bir üstâd-ı küll (her çeşit ilimde çok bilgi sahibi) hükmüne geçmiş. 
Dost ve düşmanın ittifakıyla (birleşmesiyle), 
ahlâk-ı hasenenin (güzel ahlakın) en yüksek derecesine sahip olmuş; 
bidâyet-i emrinde (İslâm’ın başlangıcında), tek başıyla bütün dünyaya meydan okumuş; 
her dakikada yüz milyondan ziyade (fazla) insanların vird-i zebânı (dil ile sürekli anılanı, söyleneni) olan 
Kur'ân-ı Mu'cizü'l-Beyânı (açıklamalarıyla benzerini yapmakta akılları âciz bırakan Kur’ân’ı) göstermiş bir zât, 
elbette o ferd-i mümtazdır (seçkin insandır), ondan başkası olamaz. 
Bu âlemin hem çekirdeği, hem meyvesi odur. (Mektubat, 433.)
 
DÜNYAYA TEŞRİF EDEN O ZAT ASV HÜRMETİNE İNSANLIK VAR
 
Ele alınan konu oldukça önem arz etmektedir. Bilim çevresi bu konuyu enine boyuna detaylı bir şekilde inceleyip buradan çıkarılacak dersleri sürekli insanlara aktarması gerekmektedir.
 
Ancak ben anladığım kadarıyla ilgili ayet ve hadislere de dayanarak bazı konuları nazara vermeye çalışacağım. Belki burada bu alanın ehli olanlarını harekete geçirir de ehliyetli olanlar faydalanacağımız bilgileri bize daha detaylı aktarırlar.
 
Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu
02.04.2024

YORUMLAR

  • 0 Yorum