Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu

Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu

cahit@haberpars.com

KUTLU DOĞUM DÜNYANIN VE İNSANLIĞIN ÖMRÜ

23 Ekim 2023 - 19:21

KUTLU DOĞUM

DÜNYANIN VE İNSANLIĞIN ÖMRÜ

İnandığımız bu gerçeği, milyonlar sene sonra gelen o nûrun sahibi de bütün açıklığıyla ifade buyurmuşlardır:
Bir hadiste Efendimiz (a.s.m) buyurmaktadır ki: “Âdem’den kıyamete kadar insanlığın ömrü yedi bin senedir.” (Kenzu’l-Ummal, h.no: 16459; Tezkiretu’l-Mevduat, I/223.; Sahavî, el-Makasıdu’l-hasene (Deylemi’den naklen), I/693, h.no: 1243; Munavî Feyzu’l-Kadir, III/547; h.no: 4278 (Deylemi’den naklen)).

Kur'an-ı Kerim'de yaratılış ile ilgili olarak; gökler, yer ve ikisinin arasındakiler altı günde-evrede (Hud, 7; Furkan, 25), arz iki günde-evrede (Fussilet, 9-12), bitki ve hayvanların ise dört günde-evrede yaratıldığı bildirilmektedir. 

Bir Hadis-i Şerifte de Cenab-ı Allah'ın toprağı cumartesi, dağları pazar günü, ağaçları pazartesi, madenleri salı, nuru çarşamba günü, hayvanları perşembe günü, Hz. Âdem'i de cuma günü ikindi vakti sonunda yarattığı belirtilmektedir. (Canan, İ. Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi. Cilt 6, Hadis no: 1692)

Burada gün olarak bizim bildiğimiz dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğü zaman değildir. Bu konu üzerinde farklı yorumlar vardır. 

Cenâb-ı Allah, bir âyet-i kerimede bir günün, bizim saydığımız günlerle bin yıl (Hacc, 47.), bir başka âyette ise, elli bin yıl (Mearic, 4) olduğunu nazarımıza vermektedir. Dolayısıyla burada "gün" tabirinden neyin anlaşılması gerektiği hususunda tam bir açıklık olmadığı için, İslâm âlimleri arasında konuya farklı yaklaşımlar olmuştur. 

DÜNYANIN SONU İLE İLGİLİ

Kıyametin geleceği ile ve zamanı ile ayet ve hadislerden bir ikisine göz atabiliriz. 
Ayet-i Kerime; 
“Kıyamet yaklaştıkça yaklaşmıştır”, (Necm, 57)
Peygamberimiz aleyhissalâtü vesselâmın şahadet parmağı ile orta parmağını yan yana göstererek Hadis-i Şerifinde; 
“Ben, kıyamet şöyle yakın olduğu halde gönderildim”, demiştir. 

Bazı yorumcular (gün ölçüsüne bakışa bağlı olarak) o zamandan bugüne bunca zaman geçmiş ve henüz o güne ulaşmamıştır demişlerdir.

Uzayda her bir gezegen ve yıldızın hareketi farklıdır. Ay, Dünya'nın etrafında döner; Dünya, Güneş'in etrafında döner; Güneş, Samanyolu Galaksisi'nin merkezindeki bir kara delik etrafında döner. 

Dahası, bunların her biri kendi etraflarında da dönerler. 

Dünya kendi etrafında bir günde dönerken, Merkür bu dönüşünü, dünya günü ile 58.5 günde tamamlamaktadır. Dünyanın Güneş etrafındaki dolaşımı bir yıl iken, Plüton'un Güneş etrafında bir defa dönüşü 248 yıldır. 

Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu
23.10.2023

YORUMLAR

  • 0 Yorum