Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu

Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu

cahit@haberpars.com

KUTLU DOĞUM 8 İLK ÖNCE YARATILAN

01 Aralık 2023 - 12:56

KUTLU DOĞUM 8

İLK ÖNCE YARATILAN

Bir gün ashabdan Abdullah bin Câbir (r.a.),

"Yâ Resûlallah, bana, Allah'ın her şeyden evvel yarattığı şey nedir, söyler misin?" dedi. 

Şu cevabı verdiler:

"Her şeyden evvel senin Peygamberinin nûrunu, kendi nurundan yarattı. Nur, Allah'ın kudreti ile dilediği gibi gezerdi. O zaman ne Levh-i Mahfuz ne kalem ne cennet ne cehennem ne melek ne semâ ne arz, ne Güneş, ne Ay, ne insan ve ne de cin vardı..." (Kastalanî, Mevahibü'l-Ledünniye:1/7)

Semâyı bütün haşmetiyle aydınlatan nûr, ilk olarak Hz. Âdem'in alnında, sonra peygamberlerden peygambere geçerek İbrâhim'e (a.s.) kadar, ondan da oğlu Hz. İsmâil'e intikal etmiştir.

- Hz. Ömer anlatıyor: 

Hz. Peygamber (a.s.m) şöyle buyurdu:

Âdem hata işlediği zaman,

“Ya Rabbi! Muhammed’in hakkı için beni affetmeni istiyorum.” diye yalvardı. Allah,

“Ey Âdem! Kendisini daha yaratmamışken, sen Muhammed’i nereden öğrendin?” diye sordu. 

Âdem:

“Ya Rabbi! Sen beni elinle yaratıp ruhundan bana üflediğinde, başımı yukarıya kaldırdım. Arşın sütunlarında Lâ ilâhe illallah, Muhammedün rasulullah yazılı olduğunu gördüm ve bundan anladım ki, ismini kendi isminin yanında yazdığın kimse yarattıkların arasında sana en sevgili olandır.” 

Bunun üzerine Allah şöyle buyurdu:

“Ey Âdem, doğru söyledin; hiç şüphesiz yarattıklarımdan bana en sevimli olan odur. Onun hakkı için istediğinden ötürü seni bağışladım. Bilesin ki, eğer o olmasaydı, seni yaratmazdım.” (Hadisi, Beyhakî, Taberanî, Hâkim, Mustedrek, II/615; Suyuti, ed-Dürrü'l-Mensûr, 1/116. Yusuf Nebhanî, Hucetullahi ale’l-âlemin, s. 210.)

Ayrıca değişik rivayetlerde Hz. Âdem aleyhisselâmın tövbesi ve o tövbenin kabulü anlatılırken, 

Hz. Âdem cennette iken, cennetin her tarafında 

"Lâ ilâhe illallah Muhammedün rasulullah" 

yazısını gördüğü bildirilir. (Hakim, Müstedrek, a.g.y; Kadı Iyaz, Şifa, 1/138.)

Cennette Hazreti Muhammed ismini ilk olarak görmesi yaratıldığı zamanda olmuş, sonra cennette de görmüştür, denilebilir. (Mevahibu Ledünniyye, s., 2-3/Osmanlıca.)(sorularlaislamiyet)

Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu

01.12.2023

YORUMLAR

  • 0 Yorum