Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu

Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu

cahit@haberpars.com

KUTLU DOĞUM 10 BEDEN NE İÇİN YARATILDI?

12 Aralık 2023 - 12:39

KUTLU DOĞUM 10

BEDEN NE İÇİN YARATILDI?

Yani Bediüzzaman’ın ifadesiyle: “O nur olmazsa, kâinat da, insan da, hatta her şey dahi hiçe iner. Evet, elbette böyle bedî bir kâinatta, böyle bir zat lâzımdır; yoksa kâinat ve eflâk olmamalıdır.”(Sözler, s. 373.) 

Şimdi soralım: Hazret-i Muhammed (asm) kâinata rahmet olmasaydı gönderilmeseydi; O’nsuz (asm) bir kâinat yaratılır mıydı? 

Öyleyse kâinat beden ise, Hazret-i Muhammed (asm) bu bedenin ruhudur. 

Elbette beden ruh için yaratılmıştır.

Bediüzzaman’ın ifade ettiği gibi, hiç şüphesiz, kâinat Hazret-i Muhammed’le (asm) mana kazanmıştır.

 ”Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı, Allah’ın izniyle Allah’a çağıran ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik.”(Ahzap Sûresi: 45 ve 46.)

“Âlem-i bekànın mahlûkları (sonzuz alemin varlıkları), Resul-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâmın nuruyla pek alâkadardırlar. 

Çünkü, onun getirdiği nur iledir ki, Cennet ve dâr-ı âhiret (âhiret alemi), cin ve insle (insanla) şenlenecek. 

Eğer o olmasaydı, o saadet-i ebediye (sonsuz mutluluk) olmazdı ve Cennetin her nevi mahlûkatından (her çeşit varlıklarından) istifadeye (faydalanmaya) 

müstaid (yetenekli) olan cin ve ins, Cenneti şenlendirmeyeceklerdi; 

bir cihette (yönüyle) sahipsiz, virane (harap olmuş) kalacaktı.” (Mektubat, s. 427.)

İşte, Resul-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâm, madem masnuat (sanat eserleri) içinde en mükemmel ferttir ve mahlûkat (yaratılanlar) içinde en mümtaz (seçkin) şahsiyettir.

Hem san'at-ı İlâhiyeyi (Allah’ın sanatını) bir velvele-i zikir (zikir sesleri) ve tesbihle ( Allah’ı her türlü kusurdan yüce tutarak şanına lâyık ifadelerle anarak) teşhir ediyor (duyuruyor) ve istihsan ediyor (beğeniyor, güzel buluyor).

Hem esmâ-i İlâhiyedeki (Allah’ın isimlerindeki) cemâl (güzellik) ve kemâl 

(kusursuzluk) hazinelerini lisan-ı Kur'ân (Kur'ân dili) ile açmıştır.

Hem kâinatın âyât-ı tekviniyesinin (yaratılışa ait ayetler), Sâniinin (herşeyi mükemmel ve san’atlı bir şekilde yaratan Allah’ın ) kemâline delâletlerini (mükemmelliğine delil olmaları) parlak ve kat'îbir surette (kesin bir şekilde) lisan servislerini-ı Kur'ân'la beyan ediyor (Kur'ân dili ile açıklıyor).

Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu

12.12.2023

YORUMLAR

  • 0 Yorum