Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu

Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu

cahit@haberpars.com

İSLAM BİLİM ADAMLARI

18 Nisan 2023 - 01:40

Bediüzzaman Said Nursi 19

Sözler Mecmuası Yirmi Altıncı Söz kaderi izah ve isbat ediyor. Müfessirler demişler ki kader naklidir, itikad edilir, aklen o yolda gidilmez. Yani isbat edilmez. İşte Yirmi Altıncı Söz kader nedir, kader isbat edilir mi? okuyup görünüz.

Cebrâil (a.s.) Peygamberimiz (asm)'e:
- "İman nedir?" diye sormuş, o da:
- "Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, hayır ve şerriyle kadere inanmandır." cevabını vermiştir. (1)
(1. Müslim, "Îmân", 1; Ebû Dâvûd, "Sünnet", 15; İbn Mâce, "Mukaddime", 9)
Dünyada meydana gelmiş ve gelecek olan her şey, Allah'ın ilmi, dilemesi, takdiri ve yaratması ile olmaktadır.

Kader ve kazâya iman, yüce Allah'ın ilim, irade, kudret ve tekvîn sıfatlarına inanmak demektir.
Bir başka deyişle bu sıfatlara inanan kimse, kader ve kazâya da inanmış olur. Ancak bu konular o kadar seviyemize indirgenmiş ki, okuyan bir insan, kader hakkında imanı gelişmektedir.

İşte Peygamberimizin (asm) Cebraile (as) verdiği cevaptaki başta kader ile ilgili akla gelebilecek her sorunun cevabını bu kitabın Yirmi Altıncı Sözünde bulmak mümkündür. İmanın diğer rükünleri ise bütünüyle Risale-i Nur Külliyatı’nda ve Sözler Kitabında bulunmaktadır.

Sözler Mecmuası Yirmi Yedinci Söz içtihâd ile ilgili tartışılan konuları, Yirmi Sekizinci Söz Cennet ile ilgili soruları, Yirmi Dokuzuncu Söz ruhlar, melekler, kıyamet yani öldükten sonra diriliş, dünyanın ölümü, ahiret hayatı, saadet-i ebediye, Allah’ın kudretine acz müdahale edemeyeceği akli ve mantıki delillerle anlatılmaktadır.

Otuzuncu Söz insandaki benlik ile zerrelerin-atomların-moleküllerin çeşitli maddelerin oluşumundaki görevleri, atomların ve zerrelerin değişimleriyle dönüşümleri anlatılmakta olan, oldukça ilmi konulardır.

Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu
16.04.2023

YORUMLAR

  • 0 Yorum