Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu

Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu

cahit@haberpars.com

İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 48

21 Eylül 2023 - 18:16

İSLAM BİLİM ADAMLARI

Bediüzzaman Said Nursi 48

Burada her bir cümle araştırılması gerekmektedir. Bendeniz makinacıyım, ne kadar istifade ettiğimi anlatamam, ancak anlamak anlatmaktan çok kolay olduğu için beni mazur görürsünüz.

Yirmi Dokuzuncu Mektup, Dokuzuncu Kısımda tasavvuf, tarikat, şeriat ve velâyet nedir? Kısmî bir şekilde açıklanmaktadır. Tarikat nedir sualine çok kısaca bakalım mı?

“Sual: Tarikat nedir?
​Elcevap: Tarikatin (tasavvuf adıyla Allah’ı tanımaya ve iman esaslarını inkişaf ettirerek insanı mânevî olgunluğa götüren yol) gaye-i maksadı (asıl hedefi, esas maksadı), marifet (bilme ve tanıma) ve inkişaf-ı hakaik-i imaniye (iman hakikatlerinin inkişafı, gelişmesi) olarak, Mirac-ı Ahmedînin (a.s.m.) (Peygamberimizin (a.s.m.) Allah’ın huzuruna yükselişi ve bütün kâinatı gezdiği yolculuk) gölgesinde ve sâyesi (koruması) altında kalb ayağıyla bir seyr ü sülûk-i ruhanî (mânevî ve ruhanî makamlarda İlâhî hakikatlere ulaşmak için bir rehberin öncülüğünde çıkılan mânevî yolculuk) neticesinde, zevkî, hâlî (hâl ve hareketle ilgili, davranışa ait) ve bir derece şuhudî (açıkça, gözle görür derecede) hakaik-i imaniye (iman hakikatleri, gerçekler) ve Kur'âniyeye mazhariyet (nail olma, erişme); "tarikat," (tasavvuf adıyla Allah’ı tanımaya ve iman esaslarını inkişaf ettirerek insanı mânevî olgunluğa götüren yol) "tasavvuf" (İslâmiyetin temel prensiplerine dayanarak, nefsi dünya alâkalarından ve sevgisinden kesip Allah’a ulaşma bilgisi) namıyla (adıyla, ünvanıyla) ulvî (yüce, büyük) bir sırr-ı insanî (insana ait sır) ve bir kemâl-i beşerîdir (insanın mükemmelleşmesi, olgunlaşmasıdır).” Mektubat 627.

Bu ve benzer tasavvuf, şeriat ve velayet konularında merak edilen sorulara çözüm bulmanın kaynağıdır.

Yirmi Dokuzuncu Mektup Zeylinde çok enteresan konular işlenmektedir. Dikkatleri çekebilmek için bir soru ile yetinmek istiyorum. Benim bu tabirimi tenkit edebilirsiniz. 700-800 sahifelik Mektubat’ta sizlere bazı başlıklar takdim ettim. Belki diyebilirsiniz ki; sen neci oluyorsun ve bu yetkiyi nereden alıyorsun da böyle bir takdimde bulunuyorsun. Bu soruya verilecek cevabım yoktur.

Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu
21.09.2023

YORUMLAR

  • 0 Yorum