Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu

Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu

cahit@haberpars.com

İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 45

05 Eylül 2023 - 15:15

İSLAM BİLİM ADAMLARI 
 
Bediüzzaman Said Nursi 45
 
Yirmi Dokuzuncu Mektup, Altıncı Risale olan Altıncı Kısım, İkinci Desisede bakınız korku ve endişeye nasıl bakmamız gerektiğini, ibretli bir şekilde bir misalle anlayışımıza sunmaktadır.
 
“Bir zaman—Allah rahmet etsin—mühim bir zat kayığa binmekten korkuyordu. Onunla beraber bir akşam vakti İstanbul'dan Köprüye geldik. Kayığa binmek lâzım geldi. Araba yok. Sultan Eyüb'e (Eyüp Sultan’a) gitmeye mecburuz. Israr ettim.
Dedi: "Korkuyorum; belki batacağız."
Ona dedim: "Bu Haliç'te tahminen kaç kayık var?"
Dedi: "Belki bin var."
Dedim: "Senede kaç kayık gark olur (batar)?"
Dedi: "Bir iki tane. Bazı sene de hiç batmaz."
Dedim: "Sene kaç gündür?"                     
Dedi: "Üç yüz altmış gündür."
Dedim: "Senin vehmine (zannına) ilişen ve korkuna dokunan batmak ihtimali, üç yüz altmış bin ihtimalden birtek ihtimaldir. Böyle bir ihtimalden korkan, insan değil, hayvan da olamaz."
Hem ona dedim: "Acaba kaç sene yaşamayı tahmin ediyorsun?"
Dedi: "Ben ihtiyarım. Belki on sene daha yaşamam ihtimali vardır."
Dedim: "Ecel (ölüm vakti) gizli olduğundan, herbir günde ölmek ihtimali var. Öyle ise, üç bin altı yüz günde hergün vefatın muhtemel. İşte, kayık gibi üç yüz binden bir ihtimal değil, belki üç binden bir ihtimalle bugün ölümün muhtemeldir. Titre ve ağla, vasiyet et" dedim.
Aklı başına geldi, titreyerek kayığa bindirdim. Kayık içinde ona dedim:
"Cenâb-ı Hak havf (korku) damarını hıfz-ı hayat (hayatı korumak) için vermiş, hayatı tahrip (bozmak, yok etmek) için değil. Ve hayatı ağır ve müşkül (zor, güç) ve elîm (acı, sıkıntılı) ve azap yapmak için vermemiştir. Havf (korku) iki, üç, dört ihtimalden bir olsa, hattâ beş altı ihtimalden bir olsa, ihtiyatkârâne (dikkatli bir şekilde, ihtiyatlı) bir havf meşru (korku helâl, dine uygun) olabilir. Fakat yirmi, otuz, kırk ihtimalden bir ihtimalle havf etmek(korkmak) evhamdır (kuruntudur, şüphedir), hayatı azâba çevirir."” Mektubat 591.
Değerli okuyucular şimdi bu bir doktora konusu olabilecek ve insanlar için bu zaman olmazsa olmazı değil midir?

Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu
05.09.2023

YORUMLAR

  • 0 Yorum