Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu

Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu

cahit@haberpars.com

İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 41

17 Ağustos 2023 - 11:29

İSLAM BİLİM ADAMLARI 
 
Bediüzzaman Said Nursi 41

Yirmi Dokuzuncu Mektup, İkinci Risale olan İkinci Kısımda Ramazan-ı Şerife dair dokuz adet insan ve topluma ait faydalar anlatılmakta olup bunların İslâmın en önemli şartlarından olduğu çok güzel açıklığa kavuşturulmaktadır. 

Bu bölüm bir kitapçık halinde her ramazan ayında dünyanın her tarafında dağıtılmaktadır.

İsrafın önlenmesinde en önemli etkenin oruç olduğu tartışılmazdır.

Nüktelerde, “Ramazan-ı Mübareğin savmı (orucu), Cenâb-ı Hakkın nimetlerinin şükrüne baktığı cihetle (yönüyle), 

hayat-ı içtimaiye-i insaniyeye (insanlığın toplumsal hayatına) baktığı cihetle (yönüyle), 

nefsin terbiyesine (kişinin kendisinin belli bir amaca erişecek şekilde geliştirmeye, olgunlaştırmaya) baktığı cihetindeki (yönündeki), 

nefsin tehzib-i ahlâkına (kişinin kendi ahlâkı güzelleştirme, kötü huyları giderme) ve serkeşâne (baş kaldırır bir şekilde) muamelelerinden (davranışlarından) vazgeçmesi cihetine  (yönüne) baktığı noktasındaki, 

Ramazan-ı Şerifin sıyâmı (orucu), Kur'ân-ı Hakîmin nüzulüne (inmesine) baktığı cihetle (yönüyle) ve 

Ramazan-ı Şerif, Kur'ân-ı Hakîmin en mühim zaman-ı nüzulü (inme zamanı) olduğu cihetindeki (yönündeki), Ramazan'ın sıyâmı (orucu), 

dünyada âhiret (öteki dünya, öldükten sonraki hayat) için ziraat (tarım) ve ticaret etmeye gelen nev-i insanın (insanlığın) kazancına baktığı cihetteki (yönündeki), 

Ramazan-ı Şerif, insanın hayat-ı şahsiyesine (kişisel hayatına) baktığı cihetindeki (yönündeki), 

Ramazan-ı Şerifin orucu, doğrudan doğruya nefsin mevhum (gerçekte olmadığı halde var sayılan) rububiyetini (Rablığını-herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri veren, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah’a ortak koşmayı) kırmak ve 

aczini (acizliğini, güçsüzlüğünü) göstermekle ubûdiyetini (kulluğunu) bildirmek cihetindeki (yönündeki) çok hikmetlerinden (faydalarından) bir hikmeti (faydası) şudur ki:” Mektubat 567. 

Burada toplum ve içtimai hayat için önemli bilgiler sunulmaktadır. 
 
Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu
17.08.2023

YORUMLAR

  • 0 Yorum