Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu

Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu

cahit@haberpars.com

İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 34

07 Temmuz 2023 - 07:16

İSLAM BİLİM ADAMLARI 
 
Bediüzzaman Said Nursi 34
 
Yirmi Altıncı Mektup, Dördüncü Mebhas, Sekizinci Meselede; okuduğumuzda göreceğiz ki; çoğu zaman gündemimizi meşgul eden önemli soru, şüphe ve tereddütlerimizi, akli ve mantıki olarak cevaplandırmaktadır.
 
“Mühim bir sual: Bazı ehl-i tahkik (gerçeği delilleriyle araştıran âlimler) derler ki: "Elfâz-ı Kur'âniye (Kur’ân’daki ifadeler) ve zikriye ve sair tesbihlerin (diğer Allah’ı yüce şanına lâyık ifadelerin) herbiri müteaddit cihetlerle (çeşitli yönleriyle) insanın letâif-i mâneviyesini (manevi duygularını) tenvir eder (aydınlatır), mânevî gıda verir. Mânâları (anlamları) bilinmezse, yalnız lâfız (kelime) ifade etmiyor, kâfi (yeterli) gelmiyor. Lâfız (kelime) bir libastır (elbisedir); değiştirilse, her taife (topluluk) kendi lisanıyla (diliyle) o mânâlara (anlamlara) elfaz (kelimeler) giydirse, daha nâfi (faydalı) olmaz mı?" 
 
Elcevap: Elfâz-ı Kur'âniye (Kur’ân’daki ifadeler) ve tesbihât-ı Nebeviyenin (Hz. Muhammed’in (a.s.m.) Cenâb-ı Hakkı yüceltmek için kullandığı ifadelerin) lâfızları (kelimeleri) câmid libas (cansız elbise) değil, cesedin hayattar (canlı) cildi gibidir; belki mürur-u zamanla (zamanın geçmesiyle) cilt olmuştur. Libas (elbise) 
değiştirilir; fakat cilt değişse vücuda (var oluşa) zarardır. Belki namazda ve ezandaki gibi elfâz-ı mübarekeler (mübarek lâfızlar, hayırlı ifadeler), mânâ-yı örfîlerine (bir şeyin halk arasında kullanılan mânâsına) alem ve nam (özel isim) olmuşlar. Alem ve isim ise değiştirilmez.” Mektubat 474.
 
Yirmi Altıncı Mektup, Dördüncü Mebhas, Onuncu Meselede; Bediüzzaman Hazretleri tevazu ve mahviyeti öyle nazara veriyor ve insanların övgü ve iltifatından öyle kaçıyor ki; bunu burada ifade etmem mümkün değildir. Kaynağından okunduğu zaman hem müellifinin ve hem de telif ettiği eserleri okuyanların sınıflandırmasını ve beklentilerini maddeler halinde ortaya koymaktadır.
Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu
06.05.2023

YORUMLAR

  • 0 Yorum