Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu

Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu

cahit@haberpars.com

İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 25

18 Mayıs 2023 - 11:41

İSLAM BİLİM ADAMLARI 
 
Bediüzzaman Said Nursi 25
 
Bediüzzaman Said Nursi (ra) bilim adamlığı yanında, bilim adamlarının takip etmesi gereken yolları da göstermektedir. Meselâ coğrafya nasıl yazılır: 
 
“İki arkadaş var; hiç görmedikleri bir memleketin ahvâline (hallerine) dair istatistikli bir nevi coğrafya yazmak istiyorlar.

Birisi, o memleketin padişahına intisap edip (bağlanıp), telgraf ve telefon dairesine girer. On paralık bir telle kendi telefon makinesini devletin teline rapteder (bağlar). Her yerle görüşür, muhabere eder (haberleşir), malûmat (bilgiler) alır. 
 
Gayet muntazam (son derece düzenli, intizamlı) ve mükemmel coğrafya istatistiğine ait san'atkârâne (san’atlı bir şekilde) bir eser yapar. 
 
(Burada bilim adamlarının dikkatini bir noktaya daha çekmek istiyorum. Acaba bugünlere bir karine mi var? Bugün internet sayesinde bütün dünya kütüphaneleri elimizin altında değil mi? Biz ne yapıyoruz?)
 
 
Öteki arkadaş ise, ya elli sene mütemadiyen (devamlı) gezecek ve müşkülâtla (güçlükle) her yeri görüp her hâdiseyi işitecek; veyahut milyonlarla lirayı sarf edip (harcayıp), devletin tel ve telefon temdidatı (hat uzunluğu) kadar ve padişah gibi telgraf sahibi olacak. Tâ, evvelki arkadaşı gibi o mükemmel eseri yapsın.” Bundan daha önemli bir bilimsel gözlük olabilir mi?

İhtiyar anne ve babaya veya kardeşlerinden iş yapamaz birine bakmanın ne kadar önemli olduğu, gıybet ne olduğu ve nelere yol açtığını, gıybetten korunma çareleri neler olduğunu herkesin anlayacağı bir şekilde tarif edilmektedir. 
 
Uhuvvet, kardeşlik, muhabbet, sevginin önemi ve faydaları üzerinde durmakta, bozgunculuk, parçalama, kin ve düşmanlığa sebep olan taraf tutma ve inat ve haset, çekememe, gerçek yönüyle ve hikmet yönüyle ve en büyük insanlık olan İslamiyet’çe ve  özel hayatta ve sosyal hayatta ve 
mânevi hayatta çirkin ve reddedilmiş, zararlı ve zulüm ve insanlık hayatı 
için zehir olduğu üzerinde durarak içtimai hayatın temel kurallarını ortaya koymaktadır.

Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu
18.05.2023

YORUMLAR

  • 0 Yorum