Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu

Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu

cahit@haberpars.com

İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 24

13 Mayıs 2023 - 13:42

İSLAM BİLİM ADAMLARI 
 
Bediüzzaman Said Nursi 24
 
 
Yirminci Mektub’da İki Makamında şu ifadeler ne kadar tedavi edici, önemli ve kazançlı bir yol gösteriyor:
 
“Kat'iyen bil ki, hilkatin (yaratılışın) en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi, iman-ı billâhtır (Allah’a imandır). 
Ve insaniyetin en âli (yüksek) mertebesi ve 
beşeriyetin en büyük makamı, 
iman-ı billâh içindeki Marifetullahtır Allah’ı tanımadır). 
Cin ve insin en parlak saadeti ve en tatlı nimeti, o marifetullah içindeki muhabbetullahtır (Allah sevgisidir). 
Ve ruh-u beşer (insan ruhu) için en hâlis sürur ve 
kalb-i insan için en sâfi sevinç, o muhabbetullah içindeki lezzet-i ruhaniyedir (ruhen alınan lezzettir).”
 
“Ey insan! Bilir misin nereye gidiyorsun ve nereye sevk olunuyorsun? 
Otuz İkinci Sözün âhirinde denildiği gibi, 
dünyanın bin sene mes'udâne (mutlu bir şekilde) hayatı, 
bir saat hayatına mukàbil (karşılık) gelmeyen Cennet hayatının; 
ve 
o Cennet hayatının dahi bin senesi, 
bir saat rüyet-i cemâline mukàbil gelmeyen (Rabbimizin güzelliğini seyretmeye karşılık gelmeyen) 
bir Cemîl-i Zülcelâlin (sonsuz güzellik sahibi Allah’ın) 
daire-i rahmetine (rahmet dairesine) 
ve mertebe-i huzuruna (Cenâb-ı Hakkın yüce huzuruna çıkmaya) gidiyorsun.”
 
“Yani, dâr-ı fâniden (geçici yerden) 
dâr-ı bâkiye (devamlı yere) dönülecek 
ve Kadîm-i Bâkînin (varlığının başlangıcı olmayan ve sürekli hayat sahibi olan Allah’ın) makarr-ı saltanat-ı ebediyesine (ebedî saltanat merkezine) gidilecek 
ve kesret-i esbabdan (sebeplerin çokluğundan) 
Vâhid-i Zülcelâlin (bir olan ve herbir varlıkta birliği görülen, celâl, haşmet sahibi, Allah’ın) daire-i kudretine (Allah’ın sonsuz güç ve iktidarının hâkim olduğu daireye) gidilecek, 
dünyadan âhirete geçilecek. 
 
Merciiniz (başvurulacak yerimiz) Onun dergâhıdır (huzurudur), 
melceiniz (sığınağınız) Onun rahmetidir (merhametidir).”
 
Devam eden mektuplarda, anne, baba ve akrabaya karşı insanın sorumluluklarını, 
Müslümanlar arasındaki kardeşlik ve sevginin önemini, 
nifak-kin- hırs-düşmanlığın nelere yol açtığını ortaya koyarak 
sağlam aile ve toplum temellerini ve çarelerini gösteriyor.
 
Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu
13.05.2023

YORUMLAR

  • 0 Yorum