Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu

Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu

cahit@haberpars.com

İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 21

27 Nisan 2023 - 23:19

İSLAM BİLİM ADAMLARI 
 
Bediüzzaman Said Nursi 21
 
Otuz İkinci Söz, göklerde ve yerde Allah’tan başka ilah olsaydı, kâinatın harap olacağını, semânın ziynetli ve güzel yüzüne bakınca Kadîr-i Mutlakın emir ve teshiriyle o vaziyeti aldığının açıkça görüldüğüne dikkatleri çekiyor. 
 
Zerrelerden yıldızlara kadar hiçbir yerde zerre miktar şirke yer bulunmadığını, herşeyde Cenâb-ı Hakka karşı pencereler hükmünde çok  yönler olduğunu, bütün varlıkların esasları, bütün kâinatın aslı ve esası, esmâ-i İlâhiyeye istinad ettiğini, Allah’ın isimlerine dayandığını, doğru yoldan sapmışlar; "Ben, dünya mutluluğunun ve hayat lezzetinin ve teknolojik ilerlemeler ve sanattaki harikalar, kendimce, âhireti düşünmemekte ve Allah'ı tanımamakta ve dünya sevgisinde ve hürriyette ve kendine güvenmekte gördüğüm için, insanın çoğunluğunu bu yola şeytanın yardımıyla yönlendiriyorum” sorusuna verilen cevabı merak eden bu konuyu okumalıdır. 
 
Ayrıca bütün muhabbetlerin Cenâb-ı Hakkın zât ve sıfât ve esmâsına vermenin yollarını ve daha birçok akla gelen soruları akli ve mantıki delillerle ispat ediyor. Yâni Allah’ın varlığını Kâinat Kitabı’nda delillerle isbat ediyor. Kalbi, ruhu, latifeleri ve aklı ikna ediyor.
 
Kur’an’ın bu dört maksadı sonucu kendini inkâr edemeyen insanı, bunların sonucunda ibadet hakikatine yönlendirmektedir. 
 
İnsan neden ibadete muhtaçtır? Bu ve benzeri önemli akla gelebilen soruları Sözler, farzların ve özellikle namazı ve beş vakte tahsisinin hikmetlerini o kadar akli delillerle ortaya koyuyor ki, itiraz edilecek yer kalmıyor.
 
Otuz Üçüncü Söz, otuz üç adet pencereyle Allah, kâinat ve insan münasebetlerini, çağımız anlayışına hitap eden bir üslupla ve Kur’an’ın dürbünü ile anlatıyor. Esma-i Hüsna’nın yanında Allah’ın vahdaniyetini öyle hikmetlerle nazara veriyor ki, Tevhid akidesi insana nefes aldırıyor. 
 
Kâinat niçin yaratıldı, vb. bütün akılları hayrette bırakan ve hiçbir felsefenin ve eserin halledemediği çok müşkil suallerin cevabını bulabileceğimiz bir eserdir. İnsanın imansız yaşamasının mümkün olamıyacağı görüşlerini ortaya koyan bu eser, Risale-i Nur Külliyatının en mühim eserlerindendir.
Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu
27.04.2023

YORUMLAR

  • 0 Yorum