Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu

Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu

cahit@haberpars.com

İSLÂM BİLİM ADAMLARI MİMAR SİNAN 13

16 Temmuz 2022 - 00:17

İSLÂM BİLİM ADAMLARI 
 
MİMAR SİNAN 13
 
Evliya Çelebi anlatımıyla Süleymaniye Camii

Evliya Çelebi caminin yapımı şöyle anlatmaktadır:
 "Bütün Osmanlı ülkesinde ne kadar bin mükemmel üstad mimar yapı ustası işçiler ve taşçılar ve mermer işleyenler varsa hepsini toplamıştır.
Bu eşsiz kubbenin dört ayağından başka, camiin solunda ve sağında dört tane somaki mermer sütun vardır ki her biri onar Mısır hazinesi değerindedir...
Ama Allah bilir bu kırmızı renkli dört somaki sütunun cihanın dört köşesinde benzeri yoktur, ellişer arşın yüksekliğinde güzel sütunlardır...
Ve bu camiin 5 kapusu vardır. Sağ tarafta imam kapusu, sol tarafta hünkar mahfili, altında vüzera kapusu, ve iki yan kapuları var.

Mermeri işleyen üstat ince sütun üzerine bir müezzin mahfili yapmıştır ki guya cennet mahfillerindendir... 

Mihrabın üzerinde Karahisari hattıyla "Zekeriya ne zaman bulunduğu mihraba girdiyse onun yanında bir yiyecek buldu" ayeti zehebi laciverd ile yazılmıştır.

Ve bu camiin iki tarafında kırkar tane abdest tazeleycek muslukları vardır.
Temelinin atılışındaki metanet ve köşesinde olan zarafet ve güzellik eserleri ve her türlü sanatlar insanı büyüleyen görünüşü, bu camiin içinde ve dışında vardır.


Bu camiin sağında ve solunda dört mezhep şeyhülislamları içün dört adet büyük medreseler vardır ve
bir darülhadis ve
bir darülkurra ve
ayrıca bir tıp ilmi medresesi,
bir sıbyan mektebi ve
bir darüşşifa ve
imaret ve
bir yemekhane,
bir tavhanei müsafirin,
gelip gidenler için bir kervansaray,
bir yeniçeri ağası sarayı,
bir kuyumcular dökmeciler ayakkabıcılar ve
nısfı cihen aydınlık hamamı tetimmei şuhan bin adet hizmetliler evi…

Hatta bina tamamlanınca Koca Mimar Sinan şunu der:
 "Padişahım sana bir cami inşa ettim ki kıyamet gününde Hallacı Mansur yeryüzünde Makalidi Cibal Demavend dağlarını (Donbavand diye de bilinir, uykuda bir volkan olup bu dağ İran’ın en yüksek doruğudur. ) Hallacın yayından pamuk gibi attığında bu caminin kubbesinde Mansur'un yay kirişi önünde çevgan (Orta Asya ve Azerbaycan Türkleri tarafından at üzerinde oynanan bir oyundur. Oyunun amacı aynen ciritte olduğu gibi kişinin at üzerinde hareket kabiliyetlerini geliştirmesini sağlamak, savaşa hazırlamaktır.) topu gibi bu rütbe senasını medh eder."
Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu
15.07.2022

YORUMLAR

  • 0 Yorum