Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu

Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu

cahit@haberpars.com

HERŞEY PEYGAMBERİMİZ S.A.V HÜRMETİNE YARATILDI

06 Aralık 2023 - 20:41HERŞEY PEYGAMBERİMİZ S.A.V HÜRMETİNE YARATILDI

Demek ki Cenabı Allah Resulü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmı yaratmasaydı hiçbir şeyi yaratmayacaktı. 

Levlâke levlâke Lema halaktül-eflâk = Sen olmasaydın, sen olmasaydın, Ben âlemi yaratmazdım."  hadisi şerifi bunu ifade etmiyor mu?

Bu hadisi kutsi, Suyutînin El-Leâlil- Masnûa s.272; Aliyyü-Kârînin El-Esrârul-Merfûa s.295 ve diğer eserleri olan Şer-hüş-Şifa s. 6, Şevkânînin El-Fevaidil-Mecmùa s.326, Hâfız Aclunînin Keşfül-Hafâ s.2/164, Muhammet Said Zalùlün Tahkik s.194, İmam-ı Nebevîinin El-Ezkâr, Ali el Kari el Esrarul fil Ahadis el Mevdua adlı eserlerinde kayıtlıdır. Aclunî, hadis usûlüne uygun bir rivayetle gelmemiş olsa dahi, manası haktır ve doğrudur’ demiştir.

Diğer yandan Mevlânâ Câmî, Ahmed-i Cezerï, Mevlânâ Hâlid-i Bağdadi, Nimetullah bin Veli, İmam-ı Rabbanï, Bediüzzaman Said Nursi gibi nice İslâm âlimleri bu hadisi kutsinin manasını doğruladıkları gibi eserlerine de almışlardır.

Hadisin Kur’ân âyetleriyle desteklenmesi ve Bediüzzaman, Risale-i Nur’un hemen her yerinde akla ve hikmete uygun şekilde izah etmesi, birçok muteber âlimin hadisi kabul etmesi ve manasını doğru bulması, hadisi muteber saymamız için yeterlidir.

Sen olmasaydın hiçbir şey yaratmazdın demiyor mu? Rabbil Alemin. 

Onun için de bu kutlu doğum haftası vesilesiyle böyle bir tanımlamaya başladım.

Dile getirilen konu o kadar bir kutlu doğum ki insanlığı, hatta bütün mevcudatı mutluluğa boğmuştur, elhamdulillah. 

Bu kudsî hadisi destekleyen ayetler:

”Biz seni, ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” Bu âyette âlemden maksat “eflak”tir. Yani kâinattır. 

Şimdi “âlem” yerine “kâinat”ı koyalım ve âyeti mefhum-u muhalifiyle (zıt anlamıyla) okuyalım: “Biz seni, kâinata rahmet olmasaydın göndermezdik.”  (Enbiyâ Sûresi,107.)

 “Ve sen elbette en yüksek bir ahlâka sahipsin.”(Kalem Sûresi, 4)

Kâinatta Hazret-i Muhammed’in (asm) getirdiği dinden daha parlak bir nur, 

O’nun kitabından daha büyük bir kitap ve 

O’nun ahlâkından daha yüksek bir ahlâka sahip kimse yoktur. 

Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu

06.12.2023

YORUMLAR

  • 0 Yorum