Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu

Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu

cahit@haberpars.com

Bediüzzaman Said Nursi 27

29 Mayıs 2023 - 23:24

İSLAM BİLİM ADAMLARI 
 
Bediüzzaman Said Nursi 27
 
 
 
"Gençlerinizin en hayırlısı, ihtiyarlarınıza benzemeye çalışanlar; ihtiyarlarınızın en kötüsü de gençlerinize benzemeye çalışanlardır." Ali Mâverdî, Edebü'd-Dünyâ ve'd-Dîn, s.27; İmam-ı Gazâlî, İhyâu Ulûmi'd-Dîn, 1:142; el-Münâvî, Feyzü'l-Kadîr, 3:487. Bu hadisi anlayacağımız şekilde bize takdim edilmektedir.
 
İslam’da reform, gençlik ve ihtiyarlıktan ne anlaşılması ve nerede nasıl kullanılması gerektiği noktasında önemli uyarılar yapılmaktadır.
 
“Dost istersen Allah yeter. Evet, O dost ise herşey dosttur.
Yârân (dostlar) istersen Kur'ân yeter. Evet, ondaki enbiya 
(Peygamberler) ve melâike ile hayalen görüşür ve vukuatlarını (olaylarını) seyredip ünsiyet eder (dostluk kurar).
Mal istersen kanaat (razı olma) yeter. Evet, kanaat eden iktisat eder (tutumludur); iktisat edenbereket (bolluk) bulur.
Düşman istersen nefis yeter. Evet, kendini beğenen belâyı bulur, zahmete düşer; kendini beğenmeyen safâyı (gönül hoşnutluğu) bulur, rahmete (merhamet ve şefkate) gider.
Nasihat istersen ölüm yeter. Evet, ölümü düşünen, hubb-u dünyadan (dünya sevgisinden) kurtulur ve âhiretine ciddî çalışır.” Mektubat 399.
 
Yusuf aleyhisselâmın sonunu haber veren "Müslüman olarak canımı al ve beni salih kullarına kat." Yusuf Sûresi, 101 âyetinin yüce, güzel ve müjdeli bildirimi ile; nasıl oluyor da mükemmel bir rahatlık, saadet ve huzur içindeyken ölümü istediğinin öyle bir anlatımı var ki, ölümden korkmak değil, ölümü sevdiriyor.
 
Yirmi Dördüncü Mektub’da Rahîm, Hakîm, Vedûd, Rezzâk, Lâtîf gibi Esmâ-i Hüsna konusunda Allah’ın bahsedilen isimlerinin bizlere neleri hatırlatması gerektiği açıklanmaktadır. 

“Mülkün sahibi, mülkünde nasıl dilerse öyle tasarruf eder.” sırrınca mevcudatın, hiçbir şeyin, hiçbir cihette Vâcibü'l-Vücuda (varlığı zorunlu olan, var olmak için hiçbir sebebe ihtiyacı bulunmayan Allah’a) karşı hak dâvâ etmeye hakları olmadığını güzel bir şekilde anlatmaktadır. 
 
Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu
29.05.2023

YORUMLAR

  • 0 Yorum