Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Konuk Kalemler

Konuk Kalemler

konuk@haberpars.com

BESMELESİZLİK

05 Aralık 2023 - 16:19

BESMELESİZLİK

Koruyan, kollayan ve bağışlayıcılığı bol olan Allah’ın ismi ile başlarım. Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi af ve mağfireti tüm kardeşlerimin üzerine olsun.

Kıymetli Kardeşlerim!

Ebû Hüreyre'den (r.a) rivayet edilen bir hadiste Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur Besmele ile başlamayan her iş bereketsizdir, devam etmez, köksüzdür. (Müsned, 11259)

Yezid b. Harun haber verip (dedi ki), bize Hişam, Budeyl'den, (O) Abdullah b. Ubeydillah b. Umeyr'den, (O da) Hz. Aişe'den (naklen) haber verdi ki; Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) ashabından altı kişi ile bir yiyecek yiyordu. Derken bir bedevi geldi ve onu iki lokmada yedi (yiyip bitirdi). Bunun üzerine Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu "Bakınız, şayet O, Allah'ın adını ansaydı (besmele çekseydi, yemek) size yetecekti! Binaenaleyh, biriniz (bir şey) yediğinde Allah'ın ismini ansın, (besmele çeksin). Şayet Allah'ın ismini anmayı (başında) unutursa; "Bismillah evvelehu ve ahirehu (Başında ve sonunda Allah'ın adıyla başlarım!)" desin. (Darimi, Et'ıme, 1)

Peygamber (sallallahu aleyhi ve selem)'den Câbir b. Abdillah tarafından (rivayet edilen) şu (bir önceki hadis) tamamıyla olmamakla beraber (bir de ez- Zübeyr vasıtasıyla yine Câbir b. Abdillah'dan rivayet olunmuştur. Bu rivayete göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem) "Çünkü şeytan (besmeleyle) kapanmış olan kapıyı açamaz, (kabın ağzını örten) bağı çözemez, (ağzı örtülü olan) kabı açamaz. (Bunları yaparken besmele çekmeyi unutmayın). Çünkü (besmele çekmezseniz) küçük fare, insanların evlerini ateşe verebilir" buyurmuştur. (Ebu Davud, Eşribe, 22)

İshak b. Musa El-Ensârî rivayet etti, bize Enes b. lyâz rivayet etti, bize Ubeydullah rivayet etti, bana Saîd b. Ebî Saîd El-Makburî babasından, o da Ebû Hüzeyfe'den naklen rivayet etti. Resûlüllah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuşlar Biriniz döşeğine uzandığı vakit gömleğinin kenarını tutsun da onunla döşeğini silksin ve besmele çeksin! Çünkü o kendineden sonra döşeğinde ne kalacağını bilmez. Yatmak istediği vakit sağ tarafına yatsın ve Allah’ım! Seni (tüm noksan sıfatlardan) tenzih ederim. Ey Rabbim! Yanımı ancak Seninle (döşeğe) koydum. Onu ancak seninle kaldırırım. Nefsimi tutarsan onu affeyle! Salarsan onu sâlih kullarını koruduğun şeyle koru! (Âmin) desin. (Müslim, Zikir ve Dua ve Tevbe ve İstiğfar, 64)

Saygıdeğer Okurlarım!

Hadis-i Şeriflerden de anlaşılacağı üzere, birçok hastalık ve sıkıntının vücudumuza giriş ve şeytan-ı aleyhil-lanenin hisse alma sebebi BESMELESİZLİK’tir.

BESMELESİZLİK TÖVBESİ; Rahman ve Rahim olan Allah’ım (C.C.)! Benim, Annemin, Annemin soyunun, babamın, babamın soyunun, soyumdan ölmüş ya da sağların; soyumun başladığı andan itibaren, anne babamın ilk olarak bir araya gelmesi, anne rahmine nutfe olarak düştüğüm zamandan bu yaşıma gelene kadar; dünyada bulunuş gayesi olan, sana kulluk ve ibadet şuurunda olmayarak; akıl baliğ olup sorumlu olduğumdan itibaren, her adım ve harekette, her hayrın başı olan besmele-i şerifi okumayarak, okumayı düstur etmeyerek, okumayı ihmal ederek, yeme içmede, dünyevi ve uhrevi yaptığım işlerde, cinsel münasebette, Âlim, Semi, Basir, Habir, Şehid, Zahir, Batın ve tüm esmaların ile her halimden haberdar olan Allah’ım(CC)! Şeytana verdiğim fırsat ve hisselerden dolayı ben sana kendi adıma, anne babam soyum adına, soyumdan tüm ölmüş ve sağlar adına, Ümmeti Muhammed(sav) adına, ben sana tüm esmaların ile tevbe ettim estağfirullah ya Allah, ya Rahman, ya Rahim birahmetike ya erhamerrahimin.

Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim; tevbemin kabulü, besmelesizlikten dolayı vücuduma yerleşmiş, damarlarımda gezen, eksiklik, bereketsizlik, noksanlığa sebep olan tüm sıkıntı ve musibetlerin de def edilmesine vesile olması niyeti ile niyet ettim; besmele i şerif okumaya.

EUZÜ-BİLLÊHİ-MİNEŞ’ŞEYTAN’İR-RACİYM
BİSMİLÊHİR-RAHMÊNİR-RAHİYM.

Rabbi Teâla Hazretleri tövbemizi kabul buyursun.(Âmin)…

Fahri URHAN

YORUMLAR

  • 0 Yorum