Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Hayrettin Alp

Hayrettin Alp

Alp'çe
alp@haberpars.info

PKK NASIL BİTER 

16 Aralık 2021 - 18:01

         

 Kırk seneye yakındır, ülkemizi milyarlarca dolar maddi zarara uğratan, yüzlerce Vatan evladını, Asker,Polis, Sivil ayırt etmeden, Şehid eden, bu eli,yüreği, düşüncesi kanlı PKK örgütünü bitirebilmek için öncelikle bu örgütü çok iyi tanımalıyız.  

Bu örgüt nereden lojistik destek alıyor? Bunun tespitini ve analizini iyi yapmak lazım...

Her zehrin, mutlaka panzehiri vardır.

Pkk nın Panzehiri nedir bunları izah etmeye çalışacağım.                

Ülkemiz stratejik olarak dünyanın merkezinde olan, bir konumda olduğu için,cazip bir kara parçası olduğu bütün dünya devletlerince kabul edilmiştir.

Doğu Roma, Bizans, Osmanlı ve hatta Selçuklu, bu topraklardan dünya ya hükmetmiştir.          

Bu topraklarda en uzun süre hüküm süren Osmanlı, bütün Sosyologları bu uzun süreli hükmetmesinden dolayı şaşkına uğratmıştır. Çünkü diğer İmparatorluklar emperyalist bir yönetim uyguladıkları için Osmanlının yarısı kadar bir zaman içinde yıkılmışlardır.Osmanlı hiç bir şekilde emperyalist bir uygulama yapmamış, tebasına adilane bir tutum sergilemiştir.

Tebanın, ne dinine, ne diline, ne de geleneklerine hiç müdahil olmamıştır.

Bundan dolayı da hükümdarlık uzun süreli olmuştur. Ta ki, basiretsiz, yabancıların dayatmasına, boyun eğen bir yapıya kadar. Bundan sonrası zaten felaket olmuştur.                                        

Osmanlı devletinin yerine Türkler tarafından kurulan, Genç Türkiye Cumhuriyeti, bütün dünyanın dayatmalarına, ambargolarına rağmen, büyümesini devam ettirmiştir.

Bu gün, kendi silahını kendi yapabilen, bir devlet haline gelmiştir.Avrupa ile Asyanın köprüsünde olan Türkiye, gerek İslam coğrafyasına,gerek Türk devletleri ile hemen hemen iç içedir.
Bu nedenle tekrardan İmparatorluk olmaya en yakın, dünya devletidir.

Böyle olduğunu her ne kadar, bizdeki gaflet uykusuna dalmış, yanda üzerine ölü toprağı serpilmiş, bir kesim görmese de, düşmanca tavır içindeki diğer devletler, bunu çok iyi görüyorlar ve kendilerince büyümememiz için tedbirler almaya devam ediyorlar.

Bu tedbirlerden biri de Türkiyenin, enerjisini kendi büyümesine yoğunlaştırmaması için, PKK denen kanlı örgütü Türkiyenin başına bela etmiştir.

Önceleri adı,"Asala" olan bu örgüt, Yurt dışında diplomatlarımızı katletmiş, o ülkelerdeki varlığımızı, ortadan kaldırmak istemiştir. İşte tam da bu anda, Türk Milletinin, "Milli Refleksi" olan Ülkücüler, devreye girmiş, bu kanlı terör örgütünü yok etmişlerdi.

Türkiye ye düşman devletler, bu sefer de taşeron olarak Pkk yı devreye koymuş, Türkiyeyi, mümkün oldukça,ekonomik krize sokmuş, kardeşlik ruhunu, birlik ve beraberlik ülküsünü, zedelemeye çalışmışlardır. Bunda da kısmen başarılı olmuşlardır.Amerika, Rusya, Çin,İngiltere, İsrail,Avrupalılar, İran, ve hatta bazı Arap ülkeleri, bu eli kanlı, terör örgütüne destek olurken, adeta Osmanlıya olan kinlerini, Genç Türkiye Cumhuriyetinden çıkarmak istemektedirler.          

Dış güdümlü bu( PKK)  denen kan emici alçak örgütü yok etmek için yapılması gereken önlemleri, şu şekilde sıralayabiliriz.

Öncelikle, PKK'nın, Kürt tabiatlı kardeşlerimizle, hiç bir bağlılığının olmadığını, bütün Türkiye vatandaşlarına izah etmeliyiz. Bunun için, Rahmetli Başbuğumuz Alpaslan Türkeş atamızın, Türkiyede bir," Kamuoyu Bakanlığı" kurulmalı ve İç kamu oyu ve dış kamuoyu başkanlığı olara faaliyete geçirmeliyiz görüşü, hiç vakit geçirilmeden hayata geçirilmelidir.

Bu çok yerinde bir teklif ve tespittir.
Bu sadece PKK ve terör örgütlerinin ana gayelerinin tanıtılması için değil, aynı zaman da Türkiyemizin, turizmini, ekonomisini, kültürel yapısı ve tarihi de iç ve dış kamuoyu başkanlıklarınca tanıtımı yapılmalıdır.

Unutulmasın PKK Asker elbisesi giyerek, beşikteki bebekleri katlederek, görüntülerini Avrupanın işlek caddelerinde yayınlamış ve ülkemiz aleyhine bir nefretin oluşması için çaba harcamış kısmen de olsa başarılı olmuştu.

Biz de Kamuoyu bakanlığımız vasıtası ile bu tür karalamalara karşı önlem almalıyız.                                         
PKK'yı yok etmek için, elbette ki askeri tedbirler de şarttır.
Elinde silah tutan insana gül ile karşılık veremezsin.

Fakat öldürmek de çare değildir. Sivri sineği öldürmek ile kökünü kurutamazsınız, önce bu haşeratın ürediği bataklığı kurutacaksın, beslendiği alanı yok edeceksin. Şöyle ki; örgüt ile halkın arasına mutlaka devlet ya da vatanseverler girmelidir. Örgütün halk ile buluşması önlenmelidir.
Örgüt siyasallaşmasını, halk ile bütünleşmek için yapmıştır. Bu gün hdp örgüt ile halkın arasındaki bir arabulucudur ve bu siyasi terör yuvası derhal kapatılmalı yenilerine de fırsat verilmemelidir.

Artık kendi ayağımıza sıkmaktan vaz geçmeliyiz. Her bir kaç kişi bir araya gelip dernek kurar gibi parti kuramamalıdır. Örgüt ile halkın arasına girildiğinde, örgütün yeni milis güçleri oluşturması da kendiliğinden hallolacaktır.                                        

PKK'yı yok etmenin bir diğer formülü ise, örgütün maddi destek yollarını kapatmakla olur.

Örgüt bu gün askeri lejyon birliği gibi çalışmakta ve her milletten macera ruhuna sahip kişileri parayla bünyesine dahil etmektedir. Bu nedenle para musluğu kapatılmalıdır. Yurtdışında yaşayan iş insanlarından PKK'nın haraç alması engellenmelidir.

Uyuşturucu trafiğini elinde tutan örgütün bu eli mutlaka kesilmelidir.Yabancı devletlerin bu terör örgütüne yaptığı yardımlar somut bir şekilde belgelendirilip. Dünya kamuoyuna sunulmalıdır.          

PKK'yı bitirmede yapılması gereken en önemli eylem ise, HDP'nin güçlü olduğu il ve ilçelerdeki, gerek o merkezlerdeki belediye başkanlıklarını ve gerekse Millet vekilliklerini, MHP nin kazanmasını sağlamalıyız. Hdp nin etkin olduğu yerlerde, MHP yi etkin hale getirebilirsek, hem PKK - PYD'yi kökünden bitirir, hem de yara alan kardeşliğimizi, ebediyete kadar devam ettiririz.

Bu şehirlerde MHP ve Ülkücü kardeşlerimiz etkin hale gelirse, PKK bu şehirlerden kendiliğince soyutlanır. Ve bölge insanıyla kucaklaşmayı sağlamış oluruz. Bu konuda başka şehirlerde yaşayan doğu ve güney doğulu Ülküdaşlarımıza büyük görevler düşmektedir.

Şu partili ya da bu partili de olsa bu yerlerde MHP etkin kılınmalıdır.

Bu devletin oralarda ebed müddet olduğunun bir garantisidir. MHP nin İstanbuldan 20-30 Milletvekili çıkarmasından ziyade( gönlüm hepsini çıkarmak ister) Diyarbakırda,Şırnak da, Mardin de,Siirt de, Van da, Muş ta,Ağrıda, Batman da, Bitlis de, Bingöl de ve hatta Hakkaride yani hdp nin güçlü olduğu yerlerde MHP nin birer ikişer Milletvekili çıkarması, ülke kardeşliği ve pkk nın bitmesi için büyük bir hamle olur.

Büyük şehirlerde yaşayan, doğulu ve güney doğulu Ülküdaşlarımız ve bu bölgenin insanları, bölgesinde huzur isteyen her vatandaşımız, ilk seçimde hiç olmazsa bir kez oylarını MHP ye vermelidir. Seçimden sonra bölgelerine huzurun geldiğini göreceklerdir. Bu bölgede MHP nin %30-40 oy almasıyla birlikte pkk buralardan tek bir mermi atmaya gerek kalmadan çekilecektir.

Nasıl ki "Asala" yı Ülkücüler bitirmişse, PKK' yı da Ülkücüler bitirecektir.

Hem de tek can yakmadan, tek damla kan akıtmadan. Bu çağrıma özellikle Güneydoğulu vatandaşlarımız kulak vermeli, çocuklarının dağlarda, mağaralarda birer ölü olarak cesetleriyle karşılaşmak istemiyorlarsa, çocuklarıyla birlikte kendi topraklarında huzur içinde yaşamak istiyorlarsa hiç olmazsa bir kez MHP ye oy vermelidirler.

PKK bu yerlerde Ülkücülerin var olmasıyla, istismar edebilecek bir halk bulamayacak ve faaliyet alanlarını, şehirlerimizden tamamen çekecek, sadece bir marjinal, taşeron terör örgütü olarak sınır ötesi mağaralarda yaşayan bir it sürüsü olarak kalacak, zaman için de de yok olup gidecektir.

MHP ve Ülkücü kuruluşların bu bölgede güçlenmesi, Türk- Kürt kardeşliğinin de güçlenmesi demek olacaktır. Unutulmasın her siyasi teşkilat Kürtü ayrı bir Millet gibi gösterirken, sadece MHP Kürtü, Türk olarak gören, aynı soydan, aynı boydan olduğunu kabul eden yani kardeşiz diyen tek siyasi partidir.            

Güneydoğulu olup da yatırımlarını başka yerlere yapan iş insanlarımız da aynı zaman da kendi bölgesine de yatırım yapmalı bölgelerine MHP nin güçlenmesini sağlamalıdır. Bu bölgede MHP nin güçlenmesi, kardeşliğin ve birlikte yaşama arzusunun da güçlenmesi olacaktır.

Diğer Partilerin bu bölgede güçlenmesi, inanın pkk nın yok olmasına asla fayda sağlamaz geçmiş dönemlerde bunu yaşadık. Pkk, siyasi partilerimizden sadece MHP yi devlet saymakta ve sadece ona düşman olduğu bir gerçektir.                                          

Pkk nın bitirilmesinin en önemli şartı, bu gün hdp nin güçlü olduğu yerlerde MHP nin güçlendirilmesi olacaktır.

Devletimizi yönetenler, HDP' li terörist belediye başkanlarını görevden aldıktan sonra Kayyum olarak Ülkücü bürokratları atamış olsaydı. Bunu çok iyi müşahade ederdik.

İyi yönde çok şeylerin değiştiğine şahit olurduk.        

Türkiye 82 milyonun vatanıdır. Yani hepimizindir.

Burasının parçalanmaması için, ayakta kalması için, kardeşlik içinde yaşaması için, yapılması gerekenleri yapmalı, Zehrin( PKK'nın) panzehri Ülkücüleri bu bölgede etkinleştirmeyi el birliği ile yspmalıyız. Kolluk güçlerimiz, can siperhane bu örgütü bitirmeye çalışırken, bizlerde şehirlerimizi bu örgütten temizlemek için elimizden geleni mutlaka yapmalıyız.      

Türkiye devleti bir bütündür. Halkının adı " Türk Halkı" Milletinin adı " Türk Milleti" dir. Boylar, aşiretler hepsi bu ağacın dalları, kanı ve canıdır.

Dallarımızın bizden koparılmasına asla izin vermeyeceğiz. Değil dalımızı, yaprağımızı dahi kopartmayacağız. Bin yıllık kardeşlik ruhu ebediyete kadar yaşayacaktır. Kürt- Türk diye ayıran. Kürt Sorunu var diyen bilinmelidir ki haindir. Bir sorun varsa 82 milyonun sorunudur.

                                      " Bir olmalı, diri olmalı, iri olmalıyız."  
                                 
 Ne mutlu Türkiyede hep birlikte kardeşçe yaşamak isteyenlere..                                    
Ne Mutlu Türküm Diyene.        

Saygılarımla. Selam ve dua ile kalın.


Hayrettin Alp

YORUMLAR

  • 0 Yorum