Dr. İlknur GENÇOĞLU YILDIRIM

Dr. İlknur GENÇOĞLU YILDIRIM

ilknur@haberpars.com

Çocuklar İçin Müzik Nedir?

08 Aralık 2022 - 19:35

Müzik eğitimi bireyin . bilişsel(zihinsel) ve kişilik gelişiminde çok büyük etkisi ve faydası olduğu tespit edilmiştir. Bu eğitim, bireyin sahip olduğu zihinsel becerileri üst düzeyde kullanabildiği ve müzik eğitimi almayan bireylere oranla daha aktif olduğu değerlendirilmektedir.
Sonuç olarak, müziğin, kişisel olduğu kadar toplumsal anlamda fazlasıyla belirleyici olması birbirinden farklı kodları olması, kişinin bireysel olduğu kadar sosyoloji bilimi kökeninin de olması olgusudur.
Müzik bilimi sosyolojisinin çocuğun yaşamına olan bireysel, bilişsel, topIumsal, dil alanı, ruhsal, psiko-motor alanı, iktisadi, sosyal duygusal alan ve öz bakım becerileri ve kültüreI avantajlarının ortaya çıkmasıyIa, çocuğun eğitiminde var olan boyutu ilk aşamada olup ve eğitim uygulamalarının vazgeçilmez bir bütünü olarak etkili bir disiplini olmuştur. Müzik bilimi sosyolojisinin eğitim formatında düzenlenirken özellikle ülkemizde, eğitim- öğretim uygulamalarının diğer disiplinler ile olan ilişkisinde olduğu gibi, müzik eğitimi uygulamalarının da hazırlanması, planlanması ve uygulanmasında da önemli bir yere sahiptir. Müzik bilimi eğitimi alanında, yeni var olan ve gelişen müzik sosyolojisi bilimi ile ilgili ülkemizin müzik mecrasındaki dokusunun, müziğe duyarlı çevresini, müzik eğitim kurumlarını ve kurumların birbirleri ile olan ilişkisinin hangi yönde olması gerektiğini, nasıl olması gerektiğini ve var olan sorunların neler olduğu konusunda, nasıl çözülmesi ve geçerliği sağlanması bilgilerini, alana sunmaktadır. Müzik bilimi sosyolojisi faal olarak devreye girmekte ve sosyo-ekonomik ve sosyo- kültürel açılımlarla çözüm getirecek yeni çalışmalar içinde olmaktadır.
Bu bağlamda bireyin kişilik gelişiminde müzik eğitimine, çok büyük önem ve değer verilmelidir. Okul öncesi eğitim döneminde verilen müzik eğitimi konusunda öğretmenler, aileler çeşitli yollarla bilinçlendirilmelidir.
Verilen müzik eğitimlerine daha çok zaman dilimi ayrılmalı bu eğitimlerin daha da verimli olması sağlanarak ve okul içerisindeki çocukların müzik eğitimine katılımını sağlayacak faaliyet ve organizasyonlar düzenlenmelidir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum