Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Behruz Farukoğlu

Behruz Farukoğlu

behruz@haberpars.com

OGUZ BİRLİYİ..

09 Haziran 2024 - 18:03

 

 

Aziz   ve Böyük Türk  milletim.  

Bu gün biz   türklerin   birleşmesi  için Türk  devletlerinde Turançılar ve devletlerimizin  görevlileri,   yazarlarımız,   bilgeler, ülküçüler,  türk miliyetçileri ,   şairlerimiz,   fikir adamlarımız  bir  birimizi  tanımasakda ,   dünyanın   neresinde  olmagımızdan  aslı  olmuyarak  bizi   birleşdiren  bir  ÜLKÜ,  bir  KIZIL  ELMA  idyalogiyamiz ( ülkümüz) için   çalışırık. 

Bu ülkü   TURAN   Türklerin  bir  sınırları  içerisinde kapsayan Türk  birliyidir.

Evet  bu çok güzel   bir  ülküdür,  Türk  olubda,    Turançı  olmamak  mümkün  deyil,   Türk  olub ,  kanında  türk   kanı akan  türk  turançı, türkçü  olmalıdır.   Yoksa  o,  türk  deyildir   yada  devşirme  bir  mankurtlaşmış   türkdür.  

Hakiketen TURAN ülküsü keçmişde  hayal  deyil , bir gerçek iydi. 

M.Ö.   210   yıl  önce  HUN  hökümdarı   METE     HUNLAR   adı  altında bütün   türkleri  birleşdirdiyi    zaman TURAN  ülküsü  bir gercek  halına gelmişdir.  

Hunlardan  sonra AVARLAR,   avarlardan  sonra   GÖK  TÜRKLER  , Gök türklerden  sonra   OGUZLAR  , bunlardan  onra  KIRGIZ  - KAZAXLAR,  daha  sonra   KUR HAN,   ÇİNGİZ HAN   ve sonuncu  olarak  EMİR  TEYMUR  Turan  ülküsünü  gercekleşdirmişdir.  

Turan  sözünün  anlamı  -  menaca    sınırlandırıldıkdan sonra , macarların,   mongolların,  tunguzların,   finukorların    Turanla bir  alaqasi  bagı  kalmır, Turan  bütün  türklerin   keçmişde   ve   belkede yaxın  gelecekde  bir  gercek  olan BÖYÜK BİR  VATANİDİR. 

Turanlılar   yalnız  türkce danışan milletlerdir. 

Bu  gün  ilmi bakımdan sübüt  olmuşdur ki,   gercek dogru  varsa,  o  da   türkce  danışan  YAKUT, KIRGIZ, ÖZBEK,  KIPÇAK, TATAR  ve OGUZ   kimi türk  boylarının   dil ve   gelenek – adet   enene, kültür bakımından  bir  vahtete  malik  olmasıdır.   Turan  sözü    Turlar  yani türkler  demek  oldugu  için ,  sadece  türkleri  içine  alan  bir toplulugun  adıdır.

Demek  TURAN  sözü  butün  tükleri  içine  alan  böyük TÜRKİSTAN  için işledilmelidir.  

Türkçülerin  uzak  ülksü -  mefküresi  Turan adı  aıtında   birleşen OGUZLARI,  TATARLARI, KİRGİZLARI, ÖZBEKLERİ, YAKUTLARI  dilde, küıturda, edebiyyatta   birleşdirmekdir. 

Bu  gün her  yönüden  birleşmesi  asan  olan türkler   Oguz türkleri ,  yani  Türkmenlerdir.  

Türkiye  türkleri  kimi   Azerbaycan,  İran  ve  Harezim  ölkelerinin  türkmenleri   de  OGUZ  soyuna    mensubdur. 

 

Demeli  türkçülüyümüze  yakın   ülkümüz  OGUZ  BİRLİYİDİR.

 

OGUZ   türkleri  bu  gün  dörd   bir   ölkeye   yayılmakla  beraber , hepsi   bir  birine  kohumdur.  Dörd  ölkeden  türkmen  ellerinin adlarını  karşılaşdırsak  görsenen  o ki,   birinde  olan  bir  EL-in  yahud  BOYUN   digerinde de   kolları  vardır.  Türkiyede HAREZM  tekkeleri,  Sarılar ve Karakalpakları  görürük.  Türkiyedeki  Sarıllar ,  hüsüsen Rumkalede   yerleşmişler,  Karkalpaklar  ve  terekeme  adlanan  Karapapaklar  Sivas,   Kars ve  Azerbaycanda (  şimdiki  Gürcüstanda)  hemde  etrafında  yerleşmişler. 

 Harezim de  Oguzun  Salur ve İmralı  boyları ,  Çavda ve Göklen ( Karluklarda Kealin)  elleri  vardır. Bu  adlara  Anadolunun çeşitli yerlerinde   rast   gelinir. Köklen   öz  adını  Vanda  bir  köyde GÖKOGLAN  biçiminde – şeklini  vermişdir.  

Oguz,   Bayat   ve   Afşar  boyları   hem  Türkiyede , hem İranda ve Azerbaycanda  vardır. Akkoyunlu   ve Karakoyunlularda  bu  üç  ölkeye yayılmışdır.  

 

Belelikle  HAREZİM, İRAN, AZERBAYCAN     ve   TÜRKİYE   ölkeleri  etnokrafiyası  bakımından   aynı  aile yurdlarıdır.  

Bu  dörd  ölkenin  toplamına  ,  mecmusuna   OGUZSTAN (  OGUZ  ELİ)   ismini  vere  bilerik.  

Türkşülüyün   yakın  hedefi   bu  böyük  arazide  yalnız  kültür ve milli kültür,  milli  mefkürenin hakim  olmasıdır. 

Oguz   türkleri  Oguz Hanın  töremeleridir.  200 yüz yilden  önce  Oguz  türkleri  bir  biriyle  yakından bir  aile  kimi yaşıyırdılar. 

Dil -de,   milli külturda,  din -de ,  edabiyyatta ,  folkulyorda,  türkün  eposlarında   bir  iydiler.  

  Misal  -  Fizuli  bütün  Oguz  boylarının şairiydi,  Dedekorkut  kitabı   Oguzların  resmi   OGUZNAMESİ   oldugu kimi,   ŞAH  İSMAYIL,  AŞIK KEREM,   KOROGLÜ   kitabları  kimi halk  asarleride  bütün   OGUZSTANA   yayılmışdır.

 

Biz  ilk   önce  OGUZ  boylarının Türkiye, Azerbaycan,  Özbekistan,  Kirgizstan,   Türkmenstan,  Kazaxstan ,  Tatarstan devletlerinin Türk  birliyini    her    sahede  harb, ekonomi,   milli kültur,  milli mefküre,  milli türk  kimliyi,    milli  istihparat,    medeniyyet ve  incesenet,   edebiyyat ,  dil-  umumi  harf ,   tehnaloji,   gömrük,  egitim (  tehsil)  ,   milli türk  spor bakanlıklar,  Türk  yazarları ve tarih  bilgilerini milli ahlakda,  töre de,   siyasetde ,  diplomatiyada ve son olarak  Milli Türk MEFKÜRESİNDE  birleşdirmeliyik.  

Benim düşüncemle  bir   OGUZLAR  BİRLİYİ  teşkilatı yukarıda  adlarını  yazdıgım  devletlerde  yaradlmalı .  

 

Böyük bir  DTSAM  (  Dünya  Türklerinin   Strareji    Araşırma   Merkezi)    yaradılmalı  ve  her  şey  bu  merkezden  kordina ( logistika)   olmalıdır. 

 Bu  DTSAM  - de  yukarıda  adlarını  yazdıgım  devletlerden bilgeli,   alim,   ziyyalı,  tarihçi,    araşdırmaçı ,  yazarlar, arhioloklar,  yeni  tehlalojiyi  bilgiye   sahib  olan  gencler,  elmi  insanlarımız (  ilmi)  ,  istihparatçı    ve    asasda     ruhuyla  bu türk  birliyine ,   davasına  inanan  fedailer olması  şertdir.  

Bu  merkez   DTSAM   hem  devletlerimize,    hem de  Türk  birliyimize 

gece -  gündüz     çalışarak  hedefimize  çatmagımıza  ve hem Devletlerimizin   her  sahede  bir  olmagına ,  türklerin  bir mefküre etrafında  birleşmesine  hizmet    edecek.    Bu  merkez   bize   hava  su  kimi  lazımdır.  Bu  merkez   nerde   dünyada  türk  toplulukları  var,   hepsi  iyle  ilgilenecek  ve  zamanı  çatikda   her türlü  yardımı  edecekdir.  

DTSAM  - nin  ocaklarında    türklerin  ülküsü ,  milli mefküresini  devletlerimizde   saklamak  ve  genclerimizi   MİLLİ MEFKÜREDE  inkşaf  edirmek  için      yaradılmalıdır.   

Bu   DTSAM  heç  bir  siyasi  kurumlara,  teşkilatlara   karışmamalıdır. Burda  çalişanlar  Fedailer   hiç bir  siyasi  parti   üyesi  olmamalıdır.

Genc  beyinler ,  enerjili   türk  genclerimiz   bu  ocaklarda   milli  mefkürede,  milli düşüncede    yetişdiilmeli   ve   testlerden  keçilerek  seçilmişler  OGUZLAR      bu Türk  birliyi   için   kutsal  davamıza  atanmalıdır. 

 

Evet  efendiler  bu  merkezin  detalları  hakkda  yazmak  olmaz,  amma  bu  merkezimiz  olursa  çok böyük    işler  göreceyik.  Zaman  beklemir. Bütün  Turan, Turkçüler  teşkilatlarını hepsini bir  merkeze  baglamak lazım.  Bir  merkezden  proqramlar, bilgiler  verilmeli ve  hami bir hedefe  ,  bir  merkeze çalışmalı. 

 

Yoksa  her  kes  bir  yerde  kiçik  - kiçik   ocaklar,  teşkilatlar  kurmakla bu  iş   olmaz.   Hele  bu teşkilatlar ve ocaklar hansı   meksedle   kimler  terefinden  kurulub?    Ne  işler  görür?  Kimler   finase  edir?  Teşkilat  adından dolandırçılkla ,  halkı  aldatmakla  meşkul   olanlarıda  yoklamalı  ve   kapatılmalı.  

 Unutma  Ey  Türk   su  uyur,   düşmen  uyumaz.  

Etrafımiz  dörd   bir  yandan  düşmenlerdi.   Bunu net  söyleyirem.  

Güclü   ve   Bir  olmaga  çagırıram  Türkleri. 

Ne  zaman  Türkler  birleşdi ,  bir  oldu,  onda  da Zafar  çaldı, ne  zaman  aramıza  nifak,   ayrılık,   düşmenlik   düşdü ,  bizi  parçaladılar,  ayırdılar,  katl  etdiler,   Türk  kimliyimizi  unuturdular,   şanlı  Türk  tarihimizi  yok  etdiler,  Türkçülerimizi,    millyetçilerimizi    faşitlikde,   irkçilikde  suclayıb ,    kimisini  katl  etdiler,  kimilerini  içeri  ceza  evine( etmediyi  suclardan )  atdılar.  

Amma  bunuda  kafalarına  iyi  soksunlar-   bacara  bilmiyecekler,  Biz  ruhumuzla  sevdiyimiz  birliyimize  kovuşacagık, hedefimize  KIZIL  EIMA  Türk  birliyimize  ulşacagik.

  Durmak   yok,  yorulmak yok,  uyumak yok.  Hedefe  riskle, zehmetle,   agılla,   çalışmakla,  cesurlukla,  cesaretle ,  inanmkla   ulaşılır.  

 

ZAFAR   ve   HEDEF   CESURLARIN  ÜZÜNE  GÜLER. 

 

BÖYÜK   İŞLER   BÖYÜK   ÜREKLİ ,   DAVASINA ,  ÜLKÜSÜNE  RUHUYLA  İNANAN   MERDLER   İÇİNDİR.

 

Saygılarımla  REİS  DİFAİ. 
 

 

 

 


 

YORUMLAR

  • 0 Yorum