Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Aydın BENLİ

Aydın BENLİ

benli@haberpars.com

ALGI

27 Mayıs 2023 - 15:35

ALGI
 
      Dünyanın en güçlü ve etkili silahı algıyı yönetmektir. İlk olarak ABD'de ortaya çıkan bir uygulama ve yöntem olan algı yönetimi, hedef kitlenin bir kişi veya kuruma yönelik duygu, düşünce ve davranış biçimlerinin istenilen yönde değiştirilmesini amaçlayan sistemli bir iletişim faaliyeti demektir. Algı yönetimi günümüzde pek çok toplum üzerinde kullanılabilen bir yöntemdir. Bilim insanları algı yönetimini aynı zamanda sağlık alanında da kullanmaktadır. İnsanların psikolojik rahatsızlıklarını dahi düzeltebilen algı yönetimi hakkında detaylı bir araştırmalar mevcuttur.
   Algı yönetimi, insanların dünyayı nasıl algıladıklarını ve bu algıların nasıl etkilediğini anlamak ve bu algıları kontrol etme becerilerini ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Algı yönetimi, insanların kendilerine ve çevrelerine karşı tutumlarını ve davranışlarını yönetme becerilerini artırmak için kullanılan bir yöntemdir.
    Zihin kontrolünün fiziki ve bilimsel bir boyut kazanmasıyla, bugün tehlikeli bir aşamaya girmiş bulunmaktayız. Çünkü teknokratik diktatörlüklerin kullanımına hazır ve bütün dünyayı etkileyecek araçların farkına varmazsak, bu tehlikeli aşama daimi bir durum olma riskini taşıyor.
   Algı Yönetimi metotlarını sürekli geliştirmekte ve neredeyse her sene kullandıkları tekniklere eklemeler yapmaktadırlar. Özellikle bizim gibi bu konularda uzmanı çok az olan ve olan uzmanlarını da kullanmayan ülkeler çok daha büyük tehdit altındadır. Şimdi Algı Yönetimi Metotlarının kullanıldığı bazı alanlar söyle;
     1.Eğitim 2. Reklam ve Siyasi Propaganda 3. Gelecek Programlama 4. Spor, Siyaset ve Din 5. Yiyecek, Su ve Hava 6. Uyuşturucular 7. Elektromanyetik spektrum.  8. Televizyon ve Bilgisayar 9. Nanobotlar’dır.
  Televizyonlarda, sosyal medyalarda, gazetelerde, reklam panolarında direkt yada dolaylı olarak insan beynine etki edecek fikir, düşünce belli zaman aralığında yada doğrudan verildiğinde insan fikri ve düşüncesine etki edile bilmektedir. İnsanların düşünce değişeceğinden kişi ve toplulukları yönlendirmede et etkili algı yönetimidir. En katı fikirlileri bile algı operasyonları ile istenilen doğrultuda değiştirile bilir.
    Ünlü İngiliz istihbaratçısı Thomas Edward Lawrence, I. Dünya Savaşı yıllarında Arapları Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklandırmıştı. Arap liderleriyle görüşüp, onları Osmanlı Devleti'ne karşı isyana teşvik etti. Mekke şerifi Hüseyin bin Ali’nin oğlu Emir Faysal komutasındaki düzensiz birliklerle birlikte Osmanlı ordusuna karşı gerilla mücadelesi verdi. Arapları, Medine‘deki Osmanlı muhafız birliklerini şehirden çıkarmamaları konusunda ikna etti. Abdülaziz bin Sü’ud’a, İngiltere’den büyük miktarda para, silah, cephane, teçhizat ve levazım malzemesi sağladı. Algıyı yöneterek Arapları ayaklandırdı ve Osmanlıdan ayırdı. Fitne çıkardı. Fitne bozguncu, şirk, bela, anarşi gibi farklı anlamalarda da sıkça kullanılır. Müslümanlar arasında bazı bölünmelere yol açan ve insanları sıkıntılara sokan, insanları isyan etmeleri için kışkırtan ve günaha yönlendiren, kişiler de fitneci olarak adlandırılır.
   Algı ile fitne birbirine paralel birçok ortak noktaları olan bazı konularda aynı olan psikolojik harp tekniklerindendir. Teknoloji ilerledikçe fitne ve algı operasyonları insanlar üzerinde etkili en büyük etken oldu.
    Televizyonlarda duyduğumuz, sosyal medyada gördüğümüz, gazetelerde okuduğumuz her haber, her konu bizleri etkilemek, inandırmak ve yönlendirmek için olduğunu bilmek lazım.              
     Her duyduğumuzun, her gördüğümüzün gerçekliğini farklı kaynaklardan araştırmak lazım. Algı yönetimine karşı koyma, fitneye karşı koyma yöntemlerini bilmek öğrenmek lazım.  Allah’a ısmarladık, hoşça kalın.
Aydın Benli
Siyaset Bilimci Yazar

YORUMLAR

  • 0 Yorum