Ahsen Meryem Süveyda

Ahsen Meryem Süveyda

ahsen@haberpars

GÜNAH VE TEBLİĞ...

30 Mart 2022 - 21:21Yanlış, hata ve günah insan için… 

Yanlış yapabilme durumu olan insanın doğruyu bulabilme şansı, fırsatı, ve hakkı da yine insan için…. 

Hata yapabilme olasılığı her daim olabilen insanın, hatasını telafi edebilme durumu da her daim ve insan için…   

Günah insana dair ve yaşamı sürekli olan insanın günah işlemesi de yaşama endeksli her daim.   

“Eğer siz günah işlemeseydiniz, Allah sizi helak eder ve yerinize günah işleyip, peşinden tövbe eden kulları yaratırdı.” (Müslim) hadisinde buyurduğu gibi, günahın insan olabilmekle olan ilişkisini görüyoruz. Yeter ki tövbe örüntüsüyle beraber olsun.   

Ve günah işleme durumu her daim olan insanın, af dileme hakkı ve affedilme hakkı aynı grafikte doğru orantılı bir şekilde seyrediyor. Bağışlama merci yüce Allah’ın af kapıları son nefese kadar açık.   

De ki “ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah bütün günahları bağışlar, doğrusu o çok bağışlayıcı, çok merhametlidir.” Zümer/53. 

Çünkü Allah geçmişte yaptıkları en kötü şeyleri bile bağışlayıp silecek ve onları yaptıkları en güzel işlere göre ödüllendirecektir. Zümer/35. 

Rızaya uygun yaşama hakkımız her daim; güzel şeyler yapabilme, güzel insan olabilme hakkımız da her daim ve hakkı mahfuz.   

Yaşam döngüsü, rızaya uygunluk ve yer yer günah payıyla devam eder. Amma velakin güzel yaşamak ile yaşamı rızaya endekslemek ve güzellikleri Allah rızasına vakfetmek illaki ayrı şeyler.   

Ve biz, güzellikleri ancak ilahi endeksli yapabildiğimiz sürece anlam ve kıymet taşıyacağını biliyoruz.  

Ve yine biliyoruz ki vahiyle ve onu kendi gibi insanlara taşıyan resuller, günah işleyen toplumlara iletmek ve uyarmak için geldi.    

Günahı açıktan işleyen insanlara, zaman ve şartlara göre peyderpey indi. Stratejik ve sosyolojik tebliğ zaman zaman planlı ve gizli olduysa da tebliğ ile uyarı hep açık oldu.   

Birçok yeti ve kabiliyetle donatılan insan, en küçük yapı aileden, toplumun her katmanına “bilmediğini öğreten” (Alâk 5) Rabbin öğüdüne muhtaç durumda.  

Günah işleyebilme ivmesi hareketli olan insanın her daim ilahi kelamla uyarısının canlı tutulması aslında hem vahiy hem insanı canlı tutabilen ve hayata endeksleyebilen müthiş bir formül…. 

İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Al-i İmran Suresi/104. 

İnsanlık söz konusu müslüman, yüzyıllar önce yer yüzüne inmiş vahyin; şu yaşadığı süreç içerisinde “uyarı” zamanını yaşıyor. Sadece uyarı. 
Sadece hatırlatma. Tamamlanan vahiy; kıyamete kadar hatırlatma evresinde olacak. Sadece hatırlatma/yaşama/yaşatma evresinde…   

Ne mutlu bu mukaddes evrede pay alanlara. 
Asra yemin olsun ki, 
İnsan mutlaka ziyandadır. 
Ancak iman edip, salih amel işleyip, 
BİRBİRLERİNE HAKKI VE SABRI TAVSİYE EDENLER MÜSTESNA. Asr Suresi 1-2-3. 

Ahsen Meryem Süveyda

YORUMLAR

  • 0 Yorum