Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Prof. Dr. Namık Kemal Okumuş

Prof. Dr. Namık Kemal Okumuş

nnkemall@haberpar.scom

Hakkında

ÖZGEÇMİŞ:
1965 Rize/Çayeli doğumlu. İlk, orta ve lise tahsilini memleketinde yaptı. 1990 yılında Ankara
Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde“Kur’an’a Göre Şirk” çalışmasıyla 1993’te Yüksek Lisans diplomasını aldı. Aynı enstitüde “Kelâm’daEcel Problemi” adlı doktora çalışmasını 2000 yılında bitirdi. MEB’e bağlı okullarda uzun süreöğretmenlik ve idarecilik yaptıktan sonra 2012 yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi EğitimFakültesi İDKAB/DİKAB bölümüne Yrd. Doç. olarak atandı. 2014 yılında RTEÜ İlahiyat Fakültesinegeçen yazar, 2015 yılında doçent oldu. Mart 2020 de Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyatFakültesine geçen yazar, 15. 09. 2021 tarihi itibariyle Profesör unvanını hak etmiş olup, hâlen aynıfakültede öğretim üyesi olarak görevini yapmaktadır. Fransızca ve Arapça bilen yazar, ilmîçalışmalarına devam etmektedir. Nuriye Okumuş ile evli olan yazarın Nisa Yaren ve Eren Sefa isminde
iki çocuğu bulunmaktadır.Eserleri: 1-Kelâm’da Ecel Problemi, 2. Baskı, Araştırma Yayınları, Ankara 2020. 2-Bütün Yönleriyle Şirk,2. Baskı, Araştırma Yayınları, Ankara 2015. 3-Allah, İnsan ve Tabiat Yasaları Bağlamında Ecel
Problemi, Araştırma Yayınları, Ankara 2014. 4-Nifak’ın Kıyâm Hâli, 2. Baskı, Araştırma Yayınları,Ankara 2019. 5-Eşref’ten Esfel’e İnsanın Serüveni, 2. Baskı, Araştırma Yayınları, Ankara 2020. 6-EğitimBizi Eğitebiliyor Mu?, Araştırma Yayınları, Ankara 2015. 7-Algı ya da Gerçek-Hz. Peygamber’i Anmakveya Anlamak Üzerine, 2. Baskı, Araştırma Yayınları, Ankara 2019. 8-Tahrif Edilen Hakikat, AraştırmaYayınları, Ankara 2016. 9-Ezelî Yazgı, Araştırma Yayınları, Ankara 2016. 10-Müslüman Kültürün Ehl-iKitap Kaynakları, Araştırma Yayınları, Ankara 2017. 11-Sağlam Kulpa Tutunamayanlar, Araştırma
Yayınları, Ankara 2017. 12-Sonsuzluk Sonsuz Mudur?, Araştırma Yayınları, Ankara 2018.13-KüptenTaşanlar, Araştırma Yayınları, Ankara 2018. 14-Dost Ateşinde Pişmek, Araştırma Yayınları, Ankara2019. 15-Saç Ağartan Uyarı, Araştırma Yayınları, Ankara 2019. 16-Uyandırma Servisi, AraştırmaYayınları, Ankara 2019. 17-Mescit, Mescitler ve Dırâr Mescidi, Araştırma Yayınları, Ankara 2019. 18-2K Kader ve Kanun, Araştırma Yayınları, Ankara 2020. 19-Kur’an’ın Öznesi Kadın, Araştırma Yayınları,Ankara 2020. 20-Bize Her Yer Rize Değil, Araştırma Yayınları, Ankara 2020. 21-Tanrı Tasavvurları,
Araştırma Yayınları, Ankara 2020. 22-Kur’ânî Dâvet Stratejisi, Araştırma Yayınları, Ankara 2020. 23 Akleden Dindarlık, Araştırma Yayınları, Ankara 2020. 24-Kelâmî Perspektif, Araştırma Yayınları, Ankara2021. 25-Dogmatik Uyku, Araştırma Yayınları, Ankara 2021. 26-Din ve Dindarlıklar, AraştırmaYayınları, Ankara 2022. 27-Farkındalıklarımız, Araştırma Yayınları, Ankara 2022. 28-Şirk ve BeşeriÇerçeve, Araştırma Yayınları, Ankara 2022. 29-Şirkin Dini ve Kültürel Temelleri, Araştırma Yayınları,
Ankara 2022. 30-Tevhid ve Şirkin İçerik Analizi, Araştırma Yayınları, Ankara 2022. 31-Şirkin EkonomiPolitiği, Araştırma Yayınları, Ankara 2022.