Prof. Dr. Mustafa Böyükata

Prof. Dr. Mustafa Böyükata

ata@haberpars.com

Hakkında

Prof. Dr. Mustafa Böyükata

Mustafa Böyükata, 1971 yılı Yozgat/Çayıralan doğumludur. 

Lise tahsilini Kayseri/Pazarören’de Mimar Sinan Öğretmen Lisesi’nde tamamladı. 1993 yılında Ankara’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fizik Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. 1996 yılında Manisa’da Celal Bayar Üniversitesi Fizik Bölümünden Yüksek Lisans eğitimini ve 2000 yılında Ankara’da Gazi Üniversitesi Fizik Bölümünde Doktora eğitimini tamamladı.

Mustafa Böyükata, 1994 yılında Celal Bayar Üniversitesi Fizik Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı, Doktora eğitimi süresi içerisinde 1999-2000 yılları arasında bir yıl süreyle Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı ve tekrar Manisa’ya döndüğünde Celal Bayar Üniversitesi Fizik Bölümünde Araştırma Görevlisi Doktor olarak çalışmaya devam etti. 

Erciyes Üniversitesi Yozgat Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümde 2001 yılında Yardımcı Doçent Doktor olarak öğretim üyeliğine başlayan Mustafa Böyükata, 2002-2003 yıllarında kısa süreliğine Vekâleten Fizik Bölüm başkanlığı görevini de yürüttü. Bu esnada girişimlerde bulunarak, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlık olarak Yozgat’ta Fizik Bölümünde ilk defa Lisans Üstü düzeyde eğitim yürütülmesini sağladı. 2003-2004 yıllarında kısa süreliğine Matematik Bölüm Başkanlığı da yaptı. 

2004-2005 yılları arasında bir yıl süreyle Brezilya’nın Belo Horizonte kentinde Minas Gerais Federal Üniversitesi (Universidade Federal de Minas Gerais) Kimya Bölümünde PostDoc olarak Doktora sonrası araştırmalarda bulundu. Orada Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine lisans üstü düzeyde ders de verdi. Brezilya’daki araştırmacılarla yaptığı ortak çalışmadan çıkan bir makalesinin içeriği Kanada’da yayınlanan bir dergiye kapak olarak seçildi. 

Yozgat’ta 2006 yılında Bozok Üniversitesi kurulduktan sonrada Yardımcı Doçent Doktor olarak çalışmaya devam etti. 

Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde Bilgisayar Kullanımı ve Programlama ile ilgili dersleri de yürüten Mustafa Böyükata, öğrencilerin faydasına ve toplum yararına olacağını gördüğü faaliyetlere de girişti. “Yozgat Linux Seminerleri” etkinliğini 2003 yılında koordine etti. Etkinlik fikrini geliştirerek 2002 yılında başlattığı ve ilk niteliğindeki “Yozgat Bilişim Etkinliklerini” düzenleyerek, sürekliliğini sağlamaya çalıştı ve 2021 yılında 16’ıncı etkinliği düzenledi. Yozgat’ta düzenlenen ve geleneksel hale gelen en köklü faaliyetlerden olan bu etkinliklerin, üniversite toplum yakınlaşması ve vizyon içerikli konular işlenerek bilginin yaygınlaştırılması bakımından önemli bir hizmet olduğu bilinmektedir. 

Bozok Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörlüğü görevi kendisine verildikten sonra, 2007-2014 yılları arasında bu görevi yürüttü ve Mustafa Böyükata, Bozok Üniversitesi Erasmus birimini oluşturdu, üniversitenin “Yükseköğretim İçin Erasmus Beyannamesi” (Erasmus Charter for Higher Education- ECHE) sahibi olmasını sağladı. Bu yolla üniversitenin yurtdışı değişim programlarına katılımının kapısı açılarak, uluslar arası hareketlilikleri başlattı, özveri ile ortaya koyduğu çabalar sonunda, Bozok Üniversitesi öğrencilerinin ilk defa AB ülkelerine eğitim için gitmelerine katkı verdi. Öğretim üyelerinin ve üniversite personelinin Erasmus kapsamında yurt dışına çıkışlarını sağladı. Almanya ve Romanya başta olmak üzere yurtdışında araştırmacıların üniversiteye gelmelerini de sağladı. 

Mustafa Böyükata, Bozok Üniversitesi Uluslararası Ofis birimi için yönerge hazırlıklarını da yaptı ve ilk kez kurulan bu birimin 2008-2014 yılları arasında Başkanlığını yürüttü. Bozok Üniversitesi için ilk uluslararası işbirliği protokolünü Romanya’nın Baia Mare şehrindeki üniversite ile yapılmasını sağladı. ABD, Romanya ve Türkiye’den akademisyenlerin eğitim verdiği ve Yozgat için ilk niteliğindeki “Bozok Girişimcilik Çalıştayı (Bozok Entrepreneurship Workshop)” toplantısı 2009 yılında Mustafa Böyükata tarafından koordine edildi. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası’nın da katkı verdiği programdan, Yozgatlı girişimci ve girişimci adayları faydalanmıştır. Ayrıca Erasmus IP projesi olan “From Local To Global” isimli projeye Bozok Üniversitesi’ni ortak yaparak, öğrencilerin ve akademisyenlerin yararlanmasını da sağlamıştır. LdV kapsamında Polis Eğitimi ile ilgi bir projede de bulunmuştur. Üniversitenin uluslararasılaşma sürecine katkı vermek için Bologna süreci ile ilgili kapasite artırıcı ve yapısal dönüşümün sağlıklı yürütülmesine dönük çalışmaları fedakarca takip etmiştir. 

Mustafa Böyükata, 2006-2010 yılları arasında Yardımcı Doçent Temsilcisi olarak Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, 2007-2011 yılları arasında Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 2008-2010 yılları arasında Sağlık Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2008- 2014 yılları arasında Bozok Üniversitesi Stratejik Planlama Komisyonuna karşı Birim Temsilcisi görevlerinde de bulundu.

Mustafa Böyükata, 2010 yılında Doçent oldu ve Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalında Doçent olarak çalışmaya başladı. Bu yıldan sonra 2010-2011 yılları arasında İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2011-2014 yılları arasında Doçent Temsilcisi olarak Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği de yaptı.

Mustafa Böyükata, 2010 yılında Yozgat’ta Bozok Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi ve Nort University of Baia Mare ile işbirliği içerisinde “Uluslararası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu” düzenlenmesi için çaba gösterip, Düzenleme Kurulu Üyesi olarak katkı verdi. Yine 2010 yılında düzenlenen, Kazakistan'da bulunan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Filoloji Bölümünde eğitim gören öğrenciler için “Uluslararası Konuk Öğrenci Etkinlikleri” ve Konrad-Adenauer Vakfı ve Türk-Alman Dayanışma ve Entegrasyon Derneği (TANDEM) işbirliğiyle “AB Sertifika Programı” isimli toplantıları koordine etti. 2011 yılında Yozgat’ta görev yapan yabancı dil öğretmenleri için “Workshop on Foreign Language Teaching, “Speak Up” isimli toplantının koordinatörlüğünü yaptı. Türkiye’de ilk olan “Erasmus Hareketlilik Programına Akademik Yaklaşımlar Çalıştayı” fikrini geliştirerek, 2013 yılında da Çalıştay Başkanı olarak Yozgat’ta düzenledi.

Mustafa Böyükata, bölgesel kalkınma konularına dönük olarak etkinlik fikrini geliştirip, ilçelerde akademisyen, bürokrat, yerel yönetimlerden ve STK’lar ile halkın bir araya gelmesine zemin sunan “Yöresel Kalkınma Çalıştayları” isimli buluşmaları 2014 yılında Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde başlattı ve farklı zamanlarda Sorgun, Yerköy, Sarıkaya, Yenifakılı ve Çekerek ilçelerinde Çalıştay Başkan Yardımcılığı görevini üstlenerek gerçekleştirilmesini sağladı. Yerelde bir araya gelme, birlikte düşünme, yakınlaşma, kaynaşma ve ortak akıl yürütme bakımından sinerji doğuran toplantılar ilgiyle izlendi. 

Mustafa Böyükata, 2015 yılında Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalında Profesör oldu. O yıldan sonra 2015- 2016 yılları arasında Bozok Üniversitesi, Turizm Fakültesi Dekan Vekili olarak görevlendirildi ve fakültenin kuruluş sürecinde bölümlerin açılması için gerekli çalışmalarda bulundu. 

Mustafa Böyükata, 2015 yılında “Yozgat Potansiyelleri Paneli: Arkeometri ve Turizm” adı altında ilk paneli gerçekleştirdi. Devamında2016 yılında ikinci panelde “Konaklarımız” ve 2017 yılında “arkeolojik zenginliklerimiz” temalı panelleri düzenledi. Alanında uzman akademisyenler ile ilgili kamu kuruluşundan konuşmacıları panelde bir araya getirilerek Yozgat özelinde bilgi paylaşımına dönük platform oluşturuldu. 

Mustafa Böyükata, akademik danışmanlığını yaptığı Yozgat Bozok Üniversitesi Genç Girişimciler Toplululuğu (Kulübü) vasıtasıyla öğrencilerin hayata aktif katılımına ve kendilerini geliştirmeye dönük çalışmalarına da destek vermektedir. Pek çok faaliyetlerinde onlara destek olmakta ve onların ilgi alanları doğrultusunda olumlu yönde teşvik etmektedir. Bu kulüp aracılığıyla 2016 yılında düzenlenen “Yeni Anayasa ve Başkanlık Sistemi Tartışmaları” bunlardan birisidir Mustafa Böyükata, bu panelde Moderatör/Oturum Başkanı olarak yer almıştır. Öğrencilere proje, girişimcilik ve takım çalışmaları yönünde eğitimler de vermiştir. Benzer şekilde farklı üniversitelerden davetler almış ve oralarda da öğrencilere eğitim seminerleri vermiştir. 

Mustafa Böyükata’dan 2015- 2016 yılları arasında Bozok Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü yapması istendi. 2015- 2018 yılları arasında Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği ve Senato Üyeliği, 2016- 2019 yılları arasında Profesör Temsilcisi olarak Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği de yaptı. 2016- 2018 yılları arasında Bozok Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofis Başkanı olarak da hizmet verdi. 

Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili olarak görevlendirilen Mustafa Böyükata, 2016- 2018 yılları arasında bu görevi yürüttü: 2019 yılında Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Adayı oldu ve bu süreçte de üniversitenin ve Yozgat’ın geleceği açısından bilgi ve birikimleri ışığında fikirlerini kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaştı. 

Mustafa Böyükata, öğretim üyeliği yaptığı süre içerisinde; Genel Fizik, Atom ve Molekül Fiziği, Klasik Mekanik, Nümerik Hesaplamalar, Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı, Bilgisayar Kullanımı ve Programlama, Fizikte Sayısal Analiz Teknikleri, Mesleki İngilizce, Nükleer Fizik, Molekül Fiziği, Fizikte Bilgisayar Uygulamaları, Bilimsel Araştırma Teknikleri, Kuantum Kimyası, Atom ve Molekül Fiziğinde Hesaplama Yöntemleri, Proje Tasarım Teknikleri, Akademik Girişimcilik ve Gönüllülük Çalışmaları gibi lisans düzeyinde ve lisans üstü düzeyde dersler verdi. Lisans üstü düzeyde 6 adet Yüksek Lisans tez çalışmasının akademik danışmanlığını yaptı. 

Mustafa Böyükata, TÜBİTAK, AB ve Üniversitelerin BAP programları aracılığıyla desteklenen çeşitli projeler için değişik zamanlarda panelistlik, hakemlik, danışmanlık ve izleme görevleri; çeşitli üniversiteler için Profesörlük atanma jüri üyeliği, Doçentlik atanma jüri üyeliği, Yardımcı Doçentlik, Doktor Öğretim Üyeliği Atanma / Yeniden Atanma Jüri Üyeliği; Bilim Jüri Değerlendirme Raporu hazırlama görevleri; disiplin işlemleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde çeşitli dosyalar için İncelemeci, Soruşturmacı, Raportör ve Soruşturma Komisyonu üyeliği görevleri; Doktora Yeterlilik, Doktora Tez savunması ve Yüksek Lisans Tez savunması, Proje Yarışmaları Jüri üyeliği ve Jüri Başkanlığı görevleri de üstlenmiştir.

Mustafa Böyükata, 12 adet bilimsel araştırma projesinde yer aldı. Bunlardan 10 tanesinde yürütücü olarak projeyi yönetti. TÜBİTAK-1001 programı kapsamında araştırmacı ve yürütücü olarak deneyim sahibi olup, proje hazırlama ve yürütme konusunda da eğitimler düzenledi ve eğitmenlik yaptı. 2012 yılında açılan TÜBİTAK-BİDEB-2237 Programı kapsamında akademisyenlere yönelik olarak düzenlenen onlarca etkinlik projesinde yer aldı. Bu program kapsamında Yozgat’ta etkinlikler düzenledi. Türkiye’nin pek çok üniversitesinde eğitimler düzenlenmesine öncülük etti. Koordinatör/Yürütücü, Eğitmen ve danışman olarak yer aldı. Ayrıca TÜBİTAK-1000, TÜBİTAK-2229, TÜBİTAK-4004 ve TÜBİTAK-4007 kapsamında desteklenen projelerde eğitim seminerleri de verdi. TÜBİTAK-BİDEB Danışma Kurulu Üyeliği ve TÜBİTAK-4006 İl Temsilciliği görevleri de yürüttü. 

Mustafa Böyükata, 2013 yılından bu yana, gönüllü olarak toplumun farklı katmanlarından ve kesimlerinden ilgi duyan gruplara proje hazırlama ve yürütme konularında eğitimler vermektedir. Üniversiteler, Kalkınma Ajansı, orta dereceli okullar ve STK’lar aracılığı ile eğitimler vermiştir. Öğretmenlere proje danışmanlığı, öğrencilere proje kampı, STK ve iş çevrelerinden oluşan gruplara dönük farklı tür ve içerikten eğitim ve seminerlerini sürdürmektedir. 

Mustafa Böyükata, uluslar arası nitelikli indekslerden SCI’de taranan 33 adet olmak üzere, diğer dergi ve bildiri kitapları ile birlikte 47 özgün bilimsel makaleye katkı vermiştir. Eserlerine 380’den fazla atıf yapılmıştır. Bilimsel makalelerin yayınlandığı 27’den fazla dergide hakemlik yapmış olup, 5 dergide de editör/yardımcı editör ve benzeri görevlerde üstlenmiştir. Yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen bilimsel toplantılarda 120’den fazla tebliğ sahibidir. Toplantılara davetli ve katılımcı olarak sözlü sunumlar yanında, poster bildiriler ile de katkı vermiştir. Pek çok seminer, konferans, çalıştay, panel, kurs, eğitim ve benzeri akademik etkinlikler ve bilimse toplantılarda, Koordinatörlük, Başkanlık, Yürütücülük, Eğitmenlik, Komite/ Düzenleme Kurul Üyeliği ve Bilim Kurulu üyeliği yapmıştır. Yerli ve yabancı genç araştırmacı ve bilim insanlarının katıldığı ve ilki 2010 yılında düzenlenen “Bozok Bilim Çalıştayı” isimli toplantı fikrini geliştirerek Yozgat’ta düzenlemek için çaba sarf etmiştir. 2019 yılında 8’incisi düzenlenen toplantının marka değeri oluşmuş, hem şehrin hem de üniversitenin tanınırlığına ve görünürlüğüne nitelikli katkı da sağlanmıştır. 

Mustafa Böyükata, uzmanlık alanı olan hesaplamalı kimyasal fizik konuları başta olmak üzere, temel fen ve uygulamalı bilimler ile ilgili olanların yanı sıra, eğiticilerin eğitim, zihin haritaları, mobbing, proje hazırlama, uluslararasılaşma, STEM yaklaşımı, değerler eğitimi ve genel eğitim konularında da kendisini geliştirmeye dönük toplantılara katılmakta ve birikimlerini çevresine aktarmaktadır. Orta dereceli okullarda öğretmen ve öğrenciler ile bir araya gelmekte eğitim ve söyleşi türünden faaliyetlerini yürütmektedir. TÜBİTAK programları çerçevesinde bilim söyleşiler yapmakta, öğrencileri akademik hayata ve girişimcilik konularına teşvik edici konferans ve seminerler vermektedir. Köy okullarına giderek yaptığı çalışmalar neticesinde geliştirdiği “Köy Koleji” fikri etrafında kamuoyunda dikkat çeken fikirlerini yaygınlaştırmakta ve bu düşüncesini geliştirmeye çalışmaktadır. 

Yeniliklere açık ve akademik bilginin hayata yansıtılması için toplumla paylaşılması için her fırsatı değerlendirmeye çalışan Mustafa Böyükata, 2020 Covid-19 pandemi sürecinde de Yozgat merkezli başlattığı “Gündem Söyleşileri” adıyla video konferansların moderatörlüğünü de yürütmüştür. Bu etkinlik kapsamında, yurt içinden ve dışından akademiysen, bürokrat ve diplomatların bilgilerini toplumun farklı kesimlerinden izleyenlerle tartışmaya açmış ve paylaşılmasına imkân sağlamıştır. 

Değişik vesilelerle, Almanya, Avusturya, Macaristan, Fransa, Brezilya, Arjantin, Hırvatistan, ABD, Belçika, İspanya, Portekiz, İtalya, Romanya, Polonya, Rusya, Azerbaycan, Yunanistan, İran ve Özbekistan’da kısa süreliğine bulunan Mustafa Böyükata, halen Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalında Profesör olarak çalışmakta olup, İngilizce ve temel düzeyde Portekizce bilmektedir.