Ücretli Öğretmenlerin Sorunlarına Ait Rapor İlgililere Ulaştı.

Mağdur olan yaklaşık 90 bin Öğretmenimizin durumunu anlatan rapor ilgililere çözüm için gönderildi. Çözüm artık Meclisimizde.

Sesli Haber Dinlemek OK - PLAY Tuşunu Tıklayınız
Ücretli Öğretmenlerin Sorunlarına Ait Rapor İlgililere Ulaştı.
09 Temmuz 2020 - 11:30

EMEKTAR ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER PLATFORMU 

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK RAPORU 

İçindekiler 

A-) KAVRAMSAL ÇERÇEVE 2 

1. Kadrolu Öğretmenlik 2 

2. Sözleşmeli Öğretmenlik 2 

3. Ücretli Öğretmenlik 2 

B-) 2018 YILI 5000 ÜCRETLİ ÖĞRETMEN ATAMASINDA YAŞANAN MAĞDURİYETLER 3-4-5-6 

C-) ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN MAAŞ VE SSK PRİM HESAPLAMASI 7 

D-) ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER İLE İLGİLİ İSTATİSTİKİ BİLGİLER 8 

E-) ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN SORUNLARI VE DURUM TESPİTİ 8 

1. Maddi Sorunlar 9 

2. Manevi Sorunlar 9 

3. Ücret Adaletsizliği 9 

4. İşyeri Huzursuzluğu 9 

5. İşyerinde Baskı ve Mobbing 10 

6. Özlük Hakları 10 

7. Sosyal Haklar 10 

8. Sendikal Haklar 10 

F-) ÇÖZÜM YOLLARI VE ÖNERİLER 11 

G-) SON SÖZ 12 

Sayfa 1 EMEKTAR ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER PLATFORMU 

EMEKTAR ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER PLATFORMU 

A-) KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1.Kadrolu Öğretmenlik: Kadrolu öğretmenlik 657’ye tabi devlet memurluğudur. Memurların sahip olduğu bütün haklara sahip bir öğretmenlik statüsüdür. 

2.Sözleşmeli Öğretmenlik: Milli Eğitim Bakanlığı’nca belirlenmiş atama kriterleri ile atanıp kadro hakkını alana dek her yıl görev yaptığı Milli Eğitim Müdürlüğü’nce sözleşme akdi yenilenen öğretmenlik statüsüdür. Bu süreç bittiğinde kadro verilen öğretmenlik statüsüdür. Kadrolu öğretmen gibi haftalık 15 saat maaş karşılığı derse girmekte, 15 saat üzeri girilen dersler ise ek ders ücreti olarak ödenmektedir. 

3.Ücretli Öğretmenlik: Ücretli öğretmen (kısmi zamanlı geçici personel) istihdam edilebilmesi için ilgili kamu kurumunda personel ihtiyacının kadrolu personel (DMK, md 4/A) ve sözleşmeli personel (DMK, md. 4/B) ile kapatılmaması gerekmektedir. Kısmi zamanlı geçici personel uygulamasının yasal dayanağını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (C) fıkrası oluşturmaktadır. Söz konusu maddede ‘’Geçici Personel; Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulu’nca karar verilen ilgili kamu kurumunda personel ihtiyacının kadrolu personel (DMK md. 4/A) ve sözleşmeli personel (DMK, md. 4/B) istihdamı ile kapatılamaması gerekmektedir. Kısmi zamanlı geçici personel uygulamasının dayanağını Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (C) fıkrası oluşturmaktadır. Söz konusu maddede ‘’Geçici Personel; Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı veya Maliye Bakanlığı’nın görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulu’nca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir. 

NOT: Yukarıda da anlaşılacağı üzere ücretli öğretmenlik uygulaması 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ne 4/A ne de 4/B statüsündeki personelinin haklarına sahiptir. Ayrıca işçi sayılmadıkları için işçilerin sahip oldukları sosyal ve yasal haklara da sahip değillerdir. Kısacası ücretli öğretmenlik uygulaması yasal anlamda konumlandırılamadığı için ortaya garip bir uygulama çıkmıştır. Ücretli öğretmenler, ilgili maddelere istinaden kanuni hiçbir hak talebinde bulunamaz. 

Sayfa 2 EMEKTAR ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER PLATFORMU 

EMEKTAR ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER PLATFORMU 

B-) 2018 YILI 5000 ÜCRETLİ ÖĞRETMEN ATAMASINDA YAŞANAN MAĞDURİYETLER 

2018 yılı 652 sayılı KHK’nin geçici 15. Maddesine dayanarak yapılan 5000 ücretli öğretmen atamasında ek ders karşılığı çalışan ve 5 yılını doldurmuş ücretli öğretmenlerin KPSS puanı ve 3 katı şartına bakılmaksızın mülakata alınıp bir nebze de olsa mağduriyetin giderileceği beyan edilmiştir. 

Başvuru şartları; 

1-) 540 sgk (5 yıl) prim gününü tamamlamış olmak 

2-) 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında aktif olarak görev almış olmak 

3-) KPSS’den 50 ve üzeri puan almış olmak 

4-) Herhangi bir yerden emeklilik ve malüllük aylığı almıyor olmak. 

Yukarıda belirtilen şartları sağlayan ücretli öğretmenlerden KPSS puanı sıralamasına göre mülakat esaslı 5000 ücretli öğretmen alımı yapılması esas alınmıştır. 

Soru: 2018 yılı 652 sayılı KHK’nin geçici 15. Maddesine dayanarak yapılan 5000 ücretli öğretmen atamasında hangi yanlışlıklar yapılmıştır? 

Cevap: 1-) 540 sgk prim gün şartını sağlama noktasında adil davranılmamıştır. Geçmişte sgk primi bazı illerde 16 gün, bazı illerde 30 gün yatırılmıştır. Dolayısı ile 540 sgk prim gününü karşılama noktasında karışıklık yaşanmıştır. Bu nedenle sgk primi aylık 30 gün yatırılan illerde görev yapan ücretli öğretmenler 540 prim şartını 5 yılda değil de 2.5-3 yılda sağlamış ve atanmıştır. Asıl hak sahibi olan emektar (10-15 yıl) öğretmenlerimizin yerine 3-4 yıl görev yapmış yeni mezun ücretli öğretmenler atanmıştır. 

2-) Kanunda ‘’50 KPSS puanı almış olma’’ ibaresi geçmiş olmasına karşın yönetmelikle 60 baraj puanı getirilmiş olmasından kaynaklı olarak yaşları ve prim gün sayıları yüksek olan ve uzun sürelerden beri bu mesleği ifa eden ücretli öğretmenlerimiz tercih dışı kalmıştır. Dolayısı ile yasada olmayan, sonradan yönetmelikle yasaya dahil edilen 60 KPSS baraj puanı birçok emektar ücretli öğretmeni mağdur duruma düşürmüştür. Dolayısıyla yönetmelik kanuna aykırı olmaması gerekirken, kanunun önüne geçmiştir. 

Sayfa 3 EMEKTAR ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER PLATFORMU 

2018 yılı 5000 ücretli öğretmen atamasında yaşanan prim adaletsizliğinin (16-30 gün) sebep olduğu olumsuz durumlar Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün arka arkaya yayımlamış olduğu aşağıdaki resmi yazılardan da anlaşılmaktadır. 

EMEKTAR ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER PLATFORMU 

Sayfa 4 EMEKTAR ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER PLATFORMU 

Buna binaen uzun süre çalışan ücretli öğretmenlerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi adına yeni bir atama yapılması haklı talebimizdir. Yapılacak olan bir atamada; 

1-) Ücretli öğretmenliğe başlangıç tarihi, 2-) Sgk prim gün sayıları esas alınarak atamanın yapılması elzemdir. Böylece yaşanmış olan hak kayıplarının önüne geçilerekten hak iadesi adına önemli bir adım atılacağına inanmaktayız. Durumu siz değerli yetkililerimizin yüksek hassasiyetlerine sunarız. 

Ayrıca söz konusu 5000 ücretli öğretmen atamasında bazı valiliklerimizin, ücretli öğretmenlerin prim gün sayılarının belirlenmesinde (16-30 gün) yaşanan belirsizlikleri ile ilgili resmi yazıları örnek teşkil etmesi açısından aşağıda sunulmuştur. 

EMEKTAR ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER PLATFORMU 

Sayfa 5 EMEKTAR ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER PLATFORMU 

EMEKTAR ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER PLATFORMU 

Sayfa 6 EMEKTAR ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER PLATFORMU 

2018 yılı 5000 ücretli öğretmen ataması döneminde ve sonrasında sgk primleri resmiyette maksimum 16 gün üzerinden yatırılması gerekirken 30 gün üzerinden yatırılan bazı il ve ilçeler aşağıda örnek olarak sunulmuştur. Bunun dışında sgk primlerini 30 gün üzerinden yatıran birçok il ve ilçe de mevcuttur. C-) ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN MAAŞ VE SGK PRİM HESAPLAMASI 

Ücretli öğretmenlerin ek ders ücretleri; aylık girilen ders saati toplamının ek ders birim ücreti ile çarpılmasıyla hesaplanmaktadır. Sgk prim gün sayıları; aylık girilen ders saati toplamının 7.5’a bölünmesi ile hesaplanmaktadır. Buna göre; 

1-) Bekar bir ücretli öğretmen Ocak-Haziran/2020 döneminde aylık 80 saat derse girdiğinde 80 saat X 17 TL=1360 TL net ücret almaktadır. Aylık sgk primi 80 saat/7.5 =11 gün yatırılmaktadır. 

2-) Bekar bir ücretli öğretmen Ocak-Haziran/2020 döneminde aylık 100 saat derse girdiğinde 100 saat X 17 TL=1700 TL net ücret almaktadır. Aylık sgk primi 80 saat/7.5 =14 gün yatırılmaktadır. 

3-) Bekar bir ücretli öğretmen Ocak-Haziran/2020 döneminde aylık 120 saat derse girdiğinde 120 saat X 17 TL=1995 TL net ücret almaktadır. Aylık sgk primi 120 saat/7.5 =16 gün yatırılmaktadır. 

NOT: Bir ücretli öğretmen haftalık en fazla 30 saat, aylık en fazla 120 saat derse girebilmektedir. Okullardaki sınıf ve ders sayılarına göre aylık girilen ders saati yukarıda örneklemleri verilenlerden daha az olabilmektedir. Haftalık ders saati azalınca aylık toplam ek ders ücret miktarı ve aylık yatırılan toplam sgk prim gün sayısı da daha az olabilmektedir. 

EMEKTAR ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER PLATFORMU 

Sayfa 7 EMEKTAR ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER PLATFORMU 

EMEKTAR ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER PLATFORMU 

D-) ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER İLE İLGİLİ İSTATİSTİKSEL BİLGİLER 

Ücretli öğretmenlerin çalışma koşulları, hakları, ülke geneli ve iller bazındaki sayıları hakkında muhtelif zamanlarda eğitim sendikaları çalışmalar yapmıştır. Bu istatistiksel araştırmalardan en güncelini Türk Eğitim-sen yapmıştır. İlgili eğitim sendikası 2019-2020 Eğitim-Öğretim döneminde ülke genelinde 81 ilin valiliğinden edindiği bilgilerle istatistiksel bir çalışma yürütmüştür. 

Türk Eğitim Sendikası’nın 2019-2020 Eğitim-Öğretim döneminde yaptığı araştırmaya göre: 

Türkiye genelinde 81 ilde 80 bin 583 ücretli öğretmen Eğitim-Öğretim faaliyeti yürütmüştür. 2018- 2019 Eğitim-Öğretim yılında 74 ildeki ücretli öğretmen sayısı 83 bin 783 olarak hesaplanmıştır. 

En fazla ücretli öğretmenin görev yaptığı ilk 4 il şöyle sıralanmıştır; 

İstanbul’da :20 bin 902 

Ankara : 4 bin 10 

Bursa : 3 bin 644 

Şanlı Urfa : 3 bin 281 ücretli öğretmen görev yapmıştır. 

80 ilde görev yapan ücretli öğretmenlerin eğitim durumu: 

Eğitim fakültesi mezunu ücretli öğretmen sayısı: 37 bin 208 

Lisans mezunu ücretli öğretmen sayısı: 33 bin 280 

Önlisans mezunu ücretli öğretmen sayısı: 8 bin 268 kişi kişi olarak hesaplanmıştır. 

2019-2020 Eğitim-Öğretim döneminde Türk Eğitim-Sen’in 69 il valiliğinden aldığı bilgilere göre; 

Türkiye’de norm kadro açığı:103 bin 527 kişidir. Bu kapsamda 81 bine yakın ücretli öğretmen görevlendirmesine rağmen sayı norm kadro ihtiyacının altında kalmıştır. 

5/10 yıl ve üzeri görev yapmış tahmini ücretli öğretmen sayıları: 

Ülkemizde 5 yıl ve üzeri sürelerle görev yapmış ücretli öğretmenlerin sayısının 10 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. 

Türkiye’de 10 yıl ve üzeri sürelerle görev yapmış ücretli öğretmenlerin sayısının 6-7 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. 

E-) ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN SORUNLARI VE DURUM TESPİTİ 

Ücretli öğretmenler geçmişte KPSS sınavlarından yüksek puanlar almalarına karşın özellikle branşlarda kontenjan yetersizliği, soruların çalınması vb. nedenlerden dolayı uzun yıllar atama mağduru olmuştur. Buna rağmen öğretmenliği kendine gönül mesleği olarak şiar edinmiştir. Mesleki doyumluluk adına bu kutsal görevi ifa etmektedir. 

Sayfa 8 EMEKTAR ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER PLATFORMU 

EMEKTAR ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER PLATFORMU 

Ücretli öğretmenlik, MEB açısından kısa vadede öğretmen ihtiyacını gidermesi yönüyle olumlu bir faaliyet olarak görülebilir, ancak ücretli öğretmen açısından yasal sosyal güvencenin bulunmaması nedeniyle büyük mağduriyetlere sebebiyet vermektedir. Bu mağduriyetlerden dolayıdır ki haklı olarak geçmişteki maddi-manevi hak kayıplarına istinaden hak iadesi ataması talep etmektedir. Ayrıca kadrolu öğretmen ile aynı pedagojik yeterliliğe ve donanıma sahiptir. 

1. Maddi Sorunlar: 

Asgari yaşam koşullarının altında bir hayat sürdüren ücretli öğretmenler, çoğu zaman maddi sıkıntılardan dolayı ailesel sorunlar yaşamakta ve aile bütünlüğü bozulmaktadır. Akşamları ek iş yapmakta, yaz dönemlerinde bedensel güce dayalı işlerde, mevsimlik işlerde çalışmaktadır. Çoluk çocuk sahibi bu insanlar öğretmenlik mesleğini ifa edemediği zaman akraba, dost çevresinin yardımına muhtaç duruma düşmektedir. Neticede bu insanlar yeme, içme, ev kirası ödeme, faturaları ödeme, ısınma, barınma vs. gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Birçok ücretli öğretmen yıllarca ekonomik sorunlardan ötürü evlenememiştir, yuva kuramamıştır. Artık belli bir yaşa gelmiş (35-40) bu öğretmenlerimizin, bu şartlar altında yuva kurmaları ya da başka bir işe adapte olmaları son derece zor bir hal almıştır. Bu öğretmenlerimizi görüp mutlak suretle atamalarının yapıp camiaya katmak son derece önemlidir. Temel ihtiyaçlarını karşılamada sıkıntılar yaşamıştır, yaşamaya da devam etmektedir. 

2. Manevi Sorunlar: 

Toplum ücretli öğretmenliği statüsel olarak önemsiz görmektedir. Sosyal çevre, yakın akraba ücretli öğretmeni maddi manevi yönden acınacak bir pozisyonda görmektedir. Hayatta planlarını, hayallerini erteleme ayrıca çoğu zaman yaşama dair umudunu yitirme durumu yaşamaktadır. Verdiği emeğin ağırlığını yaptığı işin kutsal değerini bildiğinden yaşadığı haksızlık karşısında psikolojik bunalımlar yaşamaktadır. Birçok defa ulusal basında haber olmasa da maddi-manevi imkansızlıklar nedeni ile umudunu yitiren ücretli öğretmenler intihar etmektedir. 

3. Ücret Adaletsizliği: 

Aylık ders saati kadar ücret almaktadır. 2020 yılı verilerine göre 1500-2000 TL arasında ücret almaktadır. Sigorta primi yarım yatırıldığı için bu koşullarda emekli olma durumu da bulunmamaktadır. 

4. İşyeri Huzursuzluğu: 

a-) Veli, ücretli öğretmenin geçici olduğunu bildiğinden her an öğretmeninin değişeceği kaygısını taşıdığı için doğal olarak da çocuğunun eğitimi noktasında ücretli öğretmene karşı olumsuz bir tutum sergilemektedir. Çocuğunun yaşadığı ufak bir olumsuz durumda okul müdürüne veya İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri’ne şikayette bulunmaktadır. Böylesi bir durumda soruşturma yapılmaksızın ücretli öğretmenin görevine son verilebilmektedir. 

b-) Öğrenci öğretmeninin ücretli olduğunu bildiğinde çoğu zaman olumsuz tutum sergilemektedir. Ücretli öğretmenin hakkının bulunmadığını, geçici süre ile eğitim verdiğini bilmektedir. Öğretmeninin geçici olduğunu bilen birçok öğrenci öğretmenin dersine ilgisiz kalmaktadır. 

Sayfa 9 EMEKTAR ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER PLATFORMU 

EMEKTAR ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER PLATFORMU 

5. İş Yerinde Baskı ve Mobbing: 

Ücretli öğretmenlik geçici görüldüğünden okul idarelerince ücretli öğretmenin yaptığı iş ve işlemlere yaklaşımda ciddiyet ve güven sorunu yaşanabilmektedir. Ufak bir öğretmen-öğrenci, öğretmen-veli probleminde okul idaresi ücretli öğretmenini öteleyebilmekte, dışlayabilmektedir. 

6. Özlük Hakları: 

a-) Resmi tatil günlerinde (dini bayramlar, milli bayramlar, sömestr tatili, ara tatiller, yaz tatili, kar tatili vs.) ücret ödenmemektedir. Herhangi bir hastalık nedeni ile sevk veya rapor alındığında ek ders ücreti kesilmektedir. 

b-) Mazeret izni, doğum izni, vefat izni, hastalık vb. durumlarda ek ders ücreti ödenmemektedir. 

d-) Kadrolu öğretmenin her 10 saate karşılık 1 saat aldığı ek ders ücretini alamamaktadır. 

e-) Okul idarelerince ücretli öğretmene MEBBİS şifresi verilmediğinden dönem içinde yapılan sınavlarda görev alamamakta ve dolayısıyla bu maddi haktan mahrum kalmaktadır. ‘’PANDEMİ’’den dolayı görev almak istemeyen kadrolu öğretmenlerimiz olduğu için ücretli öğretmenlere bu görev ilk defa bu yıl geçici olarak verilmiştir. 

f-) Eğitim-Öğretim yılı başında kadrolu öğretmenlere verilen kırtasiye giderleri ücreti ücretli öğretmene ödenmemektedir. 

g-) İlgili bankalarca kadrolu öğretmene yıllık olarak ödenen maaş promosyonundan ücretli öğretmen istifade edememektedir. 

h-) Ücretli öğretmenlerin primleri kesintili olarak (aylık en fazla 16 gün) yatırıldığı için son 4 ay içerisinde ‘’120 iş gününü kesintisiz olarak karşılama’’ şartını karşılamamaktadır. Bu nedenle ücretli öğretmenlerin işsizlik maaşından faydalanmaları imkansız hale getirilmiştir. 

I-) DYK ve İYEP kursları verilirken okul idaresince öncelik kadrolu öğretmenlere verilmektedir. 

j-) Sınıf öğretmenliği veya sosyal kulüp görevlendirmelerinde kadrolu öğretmenlere ayrıca ödenen ücretten, ücretli öğretmenler faydalanamamaktadır. 

k-) Ücretli öğretmenlerin tazminat alma hakkı yoktur. 

7.Sosyal Haklar: 

Öğretmenevlerince kadrolu öğretmene sağlanan haklardan faydalanamamaktadır. İndirimli ulaşım kartları, indirimli alışverişler, banka kredileri gibi sosyal haklardan faydalanamamaktadır. 

8. Sendikal Haklar: 

Ücretli öğretmenlerin sendikal hakları bulunmamaktadır. Statü olarak bir yere oturtulamadığı için doğal olarak eğitim sendikaları nazarında ücretli öğretmene önem verilmemektedir. 

Bu tablo özellikle mesleki doyumluk adına yıllardır öğretmenlik mesleğine kendini adamış ücretli öğretmenlerin yaşadığı mağduriyetlerin vahim durumunun dışa vurumudur. Eğitim sisteminin yetişmiş bu liyakatli, donanımlı, tecrübeli insan kaynağından azami düzeyde istifade etmesi, geriye dönük mağduriyetleri de görerekten yetkililerimizin ivedilikle harekete geçmesi makul olandır. 

Sayfa 10 EMEKTAR ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER PLATFORMU 

EMEKTAR ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER PLATFORMU 

F-) ÇÖZÜM YOLLARI VE ÖNERİLER 

Uzun yıllar ülke çocuklarına kendini adamış fedakar eğitim emekçisi ücretli öğretmenler geçmişte yüksek puanlar almasına karşın kontenjan yetersizliği, birçok defa soruların çalınması vb. nedenlerle 10 yıllarca süre ile mağdur olmuştur. Yaşları ilerlemiş bu emektar eğitimcilerin mağduriyetlerini kısa vadede giderme adına; 

1-) Ücretli öğretmen atama sıralamasının ücretli öğretmenliğe başlama tarihi önceliğine ya da mezuniyet tarihi önceliğine göre yapılması. Eski mezunların öncelikli atanması adil olandır. Geçmiş dönemlerde sgk primi bazı illerde 16 gün, bazı illerde 30 gün olarak yatırıldığı için atama sıralamasının sgk prim gününe göre yapılması hakkaniyetli olmayacaktır. 

2-) 50 KPSS baraj puanının baz alınması. 2018 ücretli öğretmen atamasında birçok ücretli öğretmen 60 baraj puanı engeline takıldığı için başvuru yapamamıştır, mağduriyet yaşanmıştır. Çünkü uzun yıllar çalışan yaşları ilerlemiş bu ücretli öğretmenlerimiz aile hayatına karışmıştır. Dolayısıyla kendilerini bu sınava yeterince verememektedirler. Bu nedenle 50 baraj puanı daha makul olacak ve mağduriyet yaşatmayacaktır. 

3-) 540 sgk prim günü + 5 yıl (Ücretli öğretmenliğe başlama tarihinden itibaren en az 5 Eğitim- Öğretim yılının tamamlanmış olması kuralına mutlak suretle uyulması önem arz etmektedir.) ücretli öğretmenlik yapmış olmak. Geçmiş atamada bu prim şartı konulmuştu, ama toplamda 5 yıl şartı konulmadığından ücretli öğretmenliğe başlama tarihinden itibaren aylık 30 gün sgk primi yatırılan ücretli öğretmenlerden bir kısmı bu şartı 3 yılda sağlayıp kpss puan üstünlüğüne göre atanmıştır. 

4-) Biyoloji, Fizik, kimya, Tarih, Coğrafya, Edebiyat ve mesleki branşlara (Muhasebe ve Finansman, Giyim, El Sanatları vb.) daha fazla kontenjan verilmesi önem arz etmektedir. Geçmiş dönemlerde bu branşlara az kadro verilmiş olup, mağduriyet yaşanmıştır. 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında 9. sınıfa 1 milyon yeni öğrencinin başlayacağı düşünüldüğünde mağduriyeti giderme adına ilgili branşlarda kontenjan artırımı çok isabetli olacaktır. 

5-) Yıllardır az kontenjan verilen ya da hiç verilmeyen Muhasebe ve Finansman, El Sanatları, Giyim vb. bölümlerden mezun olan öğretmen adaylarımız ücretli öğretmenlik yaparak bugüne kadar gelmişlerdir. 2018 yılında yapılan 5000 ücretli öğretmen atamasında bu bölümlere hiç kontenjan verilmemiştir. Yeni bir ücretli öğretmen atamasında bu mağduriyetlerin giderilmesi adına; 

Bu bölümlerden mezun olup yıllardır ücretli öğretmenlik yapan öğretmenlerimiz yeteri derecede kontenjan verilene kadar atamaları yapılarak MEB’in bünyesinde görevlendirilebilirler. Böylelikle uzun yıllar çalışan bu öğretmenlerimizin de mağduriyetlerinin önüne geçilebilir. 

Yukarıda kısaca belirtilen kriterler çerçevesinde belirli yaşlara gelmiş ve uzun sürelerle devletimizin okullarında istikrarlı, uyumlu, başarılı bir şekilde devamlılık göstererekten kendini ülke geleceğine, eğitime ve insana adamış fedakar eğitim emekçilerinin kadroya alınması elzemdir. Mesleğine aşık yılların liyakatli eğitimcileri kadroyu ziyadesi ile hak etmiştir. Bu mağdur öğretmenlerimize geçici bir kanun ile gecikmiş KADRO hakları verilerek iade-i itibarları teslim edilmelidir. Aksi durumda sizler de takdir edersiniz ki bu fedakar eğitim gönüllülerinin ileride emekli olma durumları dahi bulunmamaktadır. 

Sayfa 11 EMEKTAR ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER PLATFORMU 

EMEKTAR ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER PLATFORMU 

G-) SON SÖZ 

Ücretli öğretmenlik sisteminin hiçbir yönü ile ıslah edilebilir bir tarafı bulunmamaktadır. Yapılacak olan iyileştirmeler, kanayan yaraya pansuman görevi taşımayacaktır. 

Belli şartlara haiz, uzun sürelerle eğitim faaliyetlerini ifa etmiş eğitim emekçisi ücretli öğretmenlerin kadroya alınarak bu sistemin kaldırılması ileriye dönük büyük mağduriyetlerin yaşanmasını önlemekle birlikte, eğitimin kalitesini de yükseltmiş olacaktır. 

Bugüne kadar yaklaşık 1 milyon taşeronu daimi kadro statüsüne geçiren devletimizin bu bir avuç emektar ücretli öğretmenimizi de görüp eğitim camiasının daimi kadrosuna dahil edeceğine dair güçlü beklentimizi korumaktayız. 

Unutmayalım ki “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” düsturu bizim devlet sistemimizin temelidir. Öncelik insanadır. Geleceğimizi teslim ettiğimiz eğitimcilerin özgür, idealist, çağdaş bireyler yetiştirmesi için öncelikle onların her türlü yasal haklarını güvence altına almak ve bu uygulamaya tamamen son vermek gerekmektedir. 

Temennimiz; bu raporun Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili birimlerinin dikkatini çekmesi, bu yönüyle çözüm arayışlarına girilmesi ve bu mağduriyetlerin giderilmesidir. 

Saygılarımızla. 

Aytekin ZARİÇ (0542 681 43 24) 

MEB Emekli Müfettişi 

Ücretli Öğretmenler Platform Koordinatörü 

(İMZA) 

Mehmet Halis EKMEN (Gsm:0544 876 18 42) Nurgül BUDAK (Gsm:0505 912 60 09) 

15 Yıllık Ücretli Türkçe Öğretmeni 15 Yıllık Ücretli Sınıf Öğretmeni 

Ücretli Öğretmenler Platform Sözcüsü Ücretli Öğretmenler Platform Sözcüsü 

(İMZA) (İMZA) 

Abdullah BIYIKLI (Gsm:0541 840 70 24) 

17 Yıllık Ücretli Biyoloji Öğretmeni 

Ücretli Öğretmenler Platform Sözcüsü 

(İMZA) 

Sayfa 12 EMEKTAR ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER PLATFORMU

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • Hüseyin Bendeş
    10 ay önce
    Hanerpars ailesine Ücretli öğretmenler adına teşekkür ediyoruz mağduriyetimizin bir an önce giderilmesini öğretmen atanma vasıflarına sahip olan eğitim fakültesi mezunu fen edebiyat fakültesi mezunu artı formasyon sahibi öğretmen olarak atanabilecek şartlara sahip olan Milli Eğitim bakanlığında görev yapmış mağdur edilmiş ücretli öğretmenlerin 5 yıl ve üzeri çalışmış olup tecrübeleri göz önünde bulundurularak yeniden Milli Eğitim bakanlığı kadrolarını atanmalarını talep ediyoruz haberpars ailesi ve Erdem Karabulut ağabeyimize teşekkür ediyoruz