Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

Siyasette Yeni Bir Yüz Kararlılığını Gösterdi

"Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik, sosyal ve laik bir hukuk devleti olma özelliği vazgeçilmezdir. " diyen Tuğba Koylan kararlı adımlarla yürüyor.

Siyasette Yeni Bir Yüz Kararlılığını Gösterdi
01 Haziran 2024 - 21:58

Türkiye Cumhuriyetinin geleceğini şekillendirmek üzere kurulan ulusun partisi ilk olağan kongresini 8-9 haziran günlerinde yapacağını açıkladı.Ülkemizdeki tüm siyasi partilerin adeta gölge gibi takip ettiğ Genelbaşkan Tuğba Koylan yapacağı kongre sonucunda ülke genelinde politikalarını ve kadrolarının üstlendiği misyonu kamuoyuyla paylaşmaya gideceği düşünülürken siyasette yeni bir yol haritasının oluşulacağı gerçeği şimdiden konuşulmaya başlandı.
Siyasette yeni yol arayanların yakın markaja aldığı Genelbaşkan Tuğba Koylan siyasette adlarının kirlenmemiş olmasına dikkat ederek hareket ederken siyasette ülke genelinde ülkesini ve bu ülkede yaşamakta olan ulusun geleceği üzerine düşünceleri var olan insanları biriktirdiği siyasi kadroların içerisine dahil edeceği düşünülüyor.
Mükemmeliyetçilik gibi görülmesini istemeyen Genelbaşkan Tuğba Koylan özellikle Kadın eli değdiğinde her şeyin nasıl değişim gösterdiğini siyasettede kanıtlarken bunun gerçek öncülüğünü yapmakta kararlı olduğunu her fırsatta hissettirmesi gözlerden kaçmıyor.
Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü tartışılamaz.
Bu ifadedeki ülke deyimi Türkiye Cumhuriyeti’nin mevcut hukuki (de jure) sınırlarını ve millet deyimi de  etnik ve dini köken ayrımı olmaksızın kendisini Türkiye Cumhuriyeti ülkesi ve bayrağına bağlı hisseden herkesi kapsamalıdır.  Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik, sosyal ve laik bir hukuk devleti olma özelliği vazgeçilmezdir. 
 Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu ve bu  egemenliğin hukuk çerçevesinde belirlenen esaslara göre yetkili organlar eliyle kullanılacağı prensibi esastır. Egemenliğin kullanılmasının hiçbir suretle belli bir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılması söz konusu olamaz. Hiçbir kimse, zümre veya organın, milletin egemenliği prensibine her ne şekilde olursa olsun aykırı olacak şekilde ihdas edilmiş bir devlet yetkisi kullanamayacağı prensibi benimsenmelidir. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin yönetim tarzı Atatürk ilkelerinin ışığında ve çağdaş bilim ve teknolojinin gösterdiği yönde ülkenin kısa ve uzun vadeli çıkarlarını koruyacak şekilde, çevremizde ve dünyada barış ve huzurun sağlanması ve ülkemizde ve dünyada refahın artırılması amacına uygun olarak planlanmalıdır. 
Toplumsal refahın toplum katmanları arasında dengeli şekilde bölüşümünün sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması devletin asli görevleri arasında olmalıdır. 
Türk kadını, tıpkı erkekler gibi, toplumsal hayatın her alanında ön planda yer almalı ve uygar dünyanın ihtiyaç duyduğu eğitim ve kültür düzeyiyle iş ve siyaset alanında hak ettiği mevkiye gelmelidir. 
Ulu Atatürk’ün dünyanın pek çok ülkesinden çok daha önce Türk kadınına tanıdığı hakların bilinmesi ve benimsenmesi gereklidir. Bu konuda gerekli çabanın gösterilmesi bütün toplumu, özellikle de gelecek kuşakları yüceltecektir. 


www.haberpars.com


 


YORUMLAR

  • 0 Yorum