Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

Psikolojik Harp ve Harekat

STRATEJİ, PSİKOLOJİK HARP/HAREKÂT ÇALIŞMA MERKEZİ Neden TÜREYİŞ… Türkiye'de birçok Sivil Toplum Kuruluşu var. ​​​​​​​Bunların bir kısmı yardım, meslek odası, meslek grubu, ticari gruplar olarak çalışıyor bir kısmı fikir ve düşünce üretiyorlar.

Psikolojik Harp ve Harekat
11 Ekim 2023 - 10:11

     Türkiye'de bu çalışmayı yapan gruplara baktığınızda karar vericilere katkı
sağlamaktan çok güncel bilgileri akademik bir disiplin içinde bir araya getiriyorlar.
Oysa toplumunda, karar vericilerinde asıl ihtiyacı hemen kararlarına katkı
sağlayacak bilgileri onlara sunmak…
Silahlı Kuvvetler de çok güzel bir karargâh çalışma esası vardır. Tüm karargâh
subayları komutan yerine kendi ana konularını düşünürler Durumu Mahkemesi
yaparlar, Durum Değerlendirmesi yaparlar ve komutana bir Karar Teklifi sunarlar.
Komutan bu karar tekliflerini alır, inceler ve kendi kararını verir. Komutan kararını
verdikten sonra bu kararı ast birlik komutanlarına ve maiyetindekilere emreder.
Emir alındıktan sonra astlar artık emre uygun olarak yeniden kendi çalışmalarını
yaparlar.
Bu çalışma sistemi çok çok değerli. İşte TÜREYİŞ’te böyle bir ihtiyaçtan yola
çıkarak oluşturuldu. TÜREYİŞ STRATEJİ, PSİKOLOJİK HARP/HAREKÂT ÇALIŞMA
MERKEZİ karar vericilere katkı sağlamak ve kamuoyunu doğru yönlendirmek için
kuruldu.


BURADA KONUNUN UZMANI OLAN AKADEMİSYENLER KADAR SAHA DENEYİMİ
OLAN İNSANLAR DA OLACAK.
TÜREYİŞ büyük bir davettir.
Birlikte çalışmaya, birlikte çözüm aramaya, birlikte Büyük Türk Milleti’nin
dertleri ile dertlenmeye…
Muhatabı olan herkesi çağırıyor.
Elbette TÜREYİŞ’te de disiplin olacak.
Elbette TÜREYİŞ’te de çalışma sistemi olacak.
Elbette TÜREYİŞ’te de prensipler olacak.
Ancak insanlar kısıtlanmayacak. Fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür olarak katkı
sağlaması sağlanacak…NEDEN TÜREYİŞ?
TÜRKİYE TARİHİ, GENEL İSLÂM TARİHİ VE GENEL TÜRK TARİHİ DEĞİL MİDİR?

Bunun esasında birçok cevabı var ama en önemlisi karar vericileri ve toplumu
akademik metinlere boğmak değil, kısa öz ülkemiz, Büyük Türk Milleti ve bütün
Ümmet Coğrafyası için ön almalarını sağlayacak fikirleri önermek, toplum kanaatlerini
de ülke ve millet menfaatlerine uygun olarak analiz etmek ve yönlendirmek.
Burada iki tane temel başlık var. Bunlardan ilki strateji.
Neden strateji?
Çünkü kısır basit çekişmelerden, tarafgirliklerden, ötekileştirmekten artık
Büyük Türk Milleti’ni kurtarma zamanı…
Abuk sabuk sorularla bu günü çalınan, yakın geçmişle boğuşturulan ve taraf
olmaya zorlanan Büyük Milletimiz bu fikir ve muhakeme darboğazından kurtarılmalı.
İçine düşürüldüğümüz darboğaz bizi küçük düşünmeye zorluyor ve büyük hedefleri
düşünmemize engel oluyor. Diğer bir konuda maalesef siyasetin işine geliyor gibi
görünen kaba tarafgirlik de ve küçük menfaat hesapları da uzun dönemde milletimizin
menfaatlerinin en büyük düşmanı.
Menfaat, ötekileştirme ve tarafgirlik düşmanlarını yenmemiz gerekiyor.
Bunun için de hep birlikte büyük düşünmemiz, büyük gayeleri hedeflememiz
gerekiyor.
Milletimiz öncelikle bu coğrafyada Güçlü ve büyük Türkiye'yi oluşturmalıdır.
Akabinde bir Turan Coğrafyamız var ve düşünün İngilizlerin, Amerikalıların, Rusların,
Fransızların, Çinlilerin, Japonların… Bunların her birinin Büyük Turan Düşünceleri var.
Turan bütün Türkleri bir araya getirmek değil mi? Öyleyse Türklerin Turan
tasavvurunda ne var?
Bu birlik nasıl sağlanmalı, hangi aşamalarda oluşturulmalı ve Turan çağrısının
içinde kimler olmalı? Şu andaki bağımsız Türk Devletleri’nin bir araya getirilmesi
birinci aşama.
Bir araya gelmek ne demek?
Temel ve öncelikli birkaç birlik var. Bunlardan bir tanesi kesinlikle Gümrük ve
Ticaret Birliği, diğeri Askeri Entegrasyon yani güvenliğin/savunmanın entegre edilmesi.
Tarih Birliği, bu çok önemli. Alfabe Birliği bu da çok önemli. Kültür adet ve
geleneklerimizin de birlenmesi çok çok önemli..
Sonrasında biliyorsunuz Türk Muhtar Cumhuriyetler var özellikle Rusya'da. İran
Halkının büyük çoğunluğu Türk olmasına rağmen orada Türkleri baskı altında
tutuyorlar. Aynı şekilde Afganistan’da…
Pakistan, Hindistan, Avrupa'nın her yerinde ve Afrika'da Türkler var. İşin güzel
tarafı bu Türklerin tamamına yakını Müslüman…
Gayrimüslim Türkler de var.TÜRKİYE TARİHİ, GENEL İSLÂM TARİHİ VE GENEL TÜRK TARİHİ DEĞİL MİDİR?
Bunlarla ilgili bizim tatbikatımız ne olacak? Bunların içindeki en büyükleri
biliyorsunuz Macaristan. Gagavuzlar çok anılıyor ama aslında çok az bir grup. Sekel
Türkleri aynı şekilde.
Baktığınızda esasında yakın tarihin Bulgarlar, Batı Anadolu’daki Türkleri Rum
deyip Yunanistan'a göndermişiz, doğudaki Ortadoks Türkleri Ermeni deyip… Bunların
emperyalist güçlerce istismar edilmesini de vaktinde görememişiz.
Musevi Hazar Türkleri var. Bunların da ayrı ayrı çalışılması ve Turan içinde bir
şekilde konumlandırılması gerekmez mi?
İşte TÜREYİŞ stratejik manada tüm bu konularla ilgili düşünce ve teklif
üretecek..
Osmanlı Medeniyet Coğrafyası’na bakalım…
Mesela neden bir Osmanlı Milletler Topluluğu yok? Hiç düşündünüz mü?
Peki, neden olmasın?
Osmanlı Medeniyet Coğrafyası’nın Balkanlar ağırlıklı olarak Ortodoks, Arap
Coğrafyası çoğunlukla Müslüman, Kuzey Afrika aynı şekilde ve Arapça konuşuyorlar.
İran'da biliyorsunuz Türklerden başka ağırlıklı olarak Farslar var ve İran Fars etkisiyle
çoğunlukla Farsça konuşuyor. Afganistan'da yine Farsça çok etkin. Afganistan'daki Şiî
Hazara Kıpçak Türkleri var. Bunların da dilleri Farsça…
Bütün bu coğrafyalarda bir defa Türklerin akrabaları var. Türk olmayanlar da
biliyorsunuz akraba ve hemen hemen 1000 yılla 500 yıl aralığında Türk
Hükümdarlıklarında, Türklerle birlikte yaşamışlar. Osmanlı Medeniyet
Coğrafyası’ndaki Osmanlı Milletler Topluluğu gibi bir birliktelik esasında Ümmet
coğrafyasının da bir araya gelmesi için bir adım değil mi?
Bütün bu mülahazalara baktığınızda sadece klasik strateji bilgisi ile çözüm
bulmak zor. O zaman devreye ne giriyor? Müslümanların yitik malı olan ve bütün
peygamberlerin sünneti olan Psikolojik Harp/Harekât devreye giriyor. Psikolojik
Harp/Harekât bizim yitik malımız.
Maalesef Türkiye'deki muhafazakâr Camiaya “Psikolojik Harp/Harekât” deyince
tanımsız birçok menfi ve yıkıcı şey geliyor akıllarına. “Katil Devlet, Derin Devlet,
Devlet…” Sorarım size “Devlet nedir?” Devlet bizim en büyük organizasyonumuz değil
mi?
Neden devlet denen o kuruma düşmanlık?
Devleti Millet menfaatlerine karşı 28 Şubat Süreci’nde olduğu gibi, FETÖ’cüler
gibi birileri ele geçirmiş olabilir. Bu bizim devlete düşman olmamıza sebep mi? Biz
eğer birine karşı olacaksak millet menfaatlerine, millet değerlerine karşı olan
zihniyete karşı olacağız.

TÜRKİYE TARİHİ, GENEL İSLÂM TARİHİ VE GENEL TÜRK TARİHİ DEĞİL MİDİR?

Devlet düşmanlığı, İngiliz emperyalizminin son yüzyılda İslam Coğrafyası’nı
soktuğu illetlerden biridir. Devlet güçlü olursa Vatanımız, Milletimiz, Dinimiz ve
Devletimizle bu coğrafyada varız. Bu idrakte olacağız…
TÜREYİŞ STRATEJİ, PSİKOLOJİK HARP/HAREKÂT ÇALIŞMA MERKEZİ düşünce
ve karar teklifi üretecektir. Bunu yaparken de kupkuru hamasete boğulmayacak,
havada kalmış akademik bilgilere, karar vericileri ve halkımızı mahkûm edip
hapsetmeyecektir. Kısa, öz, açık, anlaşılır önerilerle Büyük Milletimizin ve onu
yöneten kadroların yanında olacaktır.

TÜREYİŞ STRATEJİ, PSİKOLOJİK
HARP/HAREKÂT ÇALIŞMA MERKEZİ bunun için var olacaktır.

Türkiye'de çok verimli tecrübeli faydalı insanlar var…
Örnek İsmail MetinTEMEL Paşa… Şu anda nerede bilen var mı? Kim ulaşacak? Kim ona “Paşam Buyurun
sizin bilgilerinizden tecrübelerinizden istifade etmek istiyoruz.” diyecek?
Cumhurbaşkanımıza bunun dahi teklif edilmesi gerekmez mi? Parti başkanlarına
bunun dahi teklif edilmesi gerekmez mi?
Evet, TÜREYİŞ faydalı olabilecek devlet adamlarını, siyasi kadroları, iş
insanlarını da kesinlikle davet edecek onlardan istifade edilmesi için de ne gerekiyorsa
yapacaktır.
Türk Dünyası’nda, İslam Coğrafyası’nda ve Dünya genelinde Sivil Toplum
Kuruluşları’nın organizasyonu, yönlendirilmesi ve kanalize edilmesi anlamında da
bir çalışmanın yapılması gerekiyor. Bu noktada da TÜREYİŞ ortak bir alan oluşturmak
için ciddi gayret gösterecektir.
Türkiye'de düşünce grupları, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, hatta
cemaatler, tarikatlar var. Bunların müspet ya da menfi yönlerini tartışmıyorum ancak
beraber ülke ve millet menfaatleri için nasıl organize edilebilirler? Bunun da
çalışılması gerekmez mi?
Türkiye'de her seçim kritik değil mi? Her gün kritik değil mi?
Peki, bu millet, bu milleti yöneten kadrolar bir gecede huzur içinde uyumayı
hak etmiyorlar mı?
Bu nasıl olacak?
Türkiye'de milli unsurların bir araya gelmesiyle olacak…
Türkiye'de gerçek ayrışma Milli Unsurlar ve Gayrimillî Unsurlar yani İşbirlikçiler
şeklinde olmalı. Dolayısıyla bütün bu boşlukların gerek fikir dünyamızda gerek tatbikat
alanında senkronize edilmesi gerekir ve TÜREYİŞ bütün bunların yapmak için var
olacaktır…

TÜRKİYE TARİHİ, GENEL İSLÂM TARİHİ VE GENEL TÜRK TARİHİ DEĞİL MİDİR?

TÜREYİŞ Strateji, Psikolojik Harp/Harekât Çalışma Merkezi, TÜREYİŞ olarak
anılacaktır.
Yukarıdaki girişe uygun olarak teşkilatlanma (Yönetim, Çalışma Grupları,
Yurtiçi, Yurtdışı İlişkiler Birimleri, STK ve Kamu Koordinasyon Unsurları, Medya
Faaliyetleri gibi birimler) teşekkül ettirilecektir.
Açıklamaları ile izleyiniz.Strateji ve Yönetim Uzmanı
Emekli Yarbay Halil MERT

YORUMLAR

  • 0 Yorum