Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

Milli Eğitim Hayrat Vakfı Oldu.

Aşağıdaki sorularımın Anayasa’nın 98, TBMM İçtüzüğü’nün 96 ve 99’uncu maddelerine uygun olarak, T.C. Milli Eğitim Bakanı Mahmut ÖZER tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Milli Eğitim Hayrat Vakfı Oldu.
06 Aralık 2022 - 17:55
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile Hayrat Vakfı arasında 01.09.2022 tarihinde, “Eğitimde İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır.
İmzalanan protokolün “Kapsam” maddesinde, “Bu Protokol; Millî Eğitim Bakanlığı ile Hayrat Vakfı iş birliğinde, yurt içinde ve yurt dışında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı hayat boyu öğrenme kurumları, örgün eğitim kurumları ve bu kurumlara bağlı öğrenci pansiyonlarındaki öğretmen ve öğrencilere yönelik Osmanlı Türkçesi, Kur'an-ı Kerim ve MEB öğretim programlarında belirtilen değerlere ilişkin kurs, yarışma, seminer, panel, sempozyum, yaz okulları; protokol kapsamında eğitici olarak görev alacak kişilere eğitici eğitimi kursları düzenlemesine dair usul ve esasları kapsar.” hükümleri yer almaktadır.
Protokolün “Yükümlülükler” maddesinde ise, “Protokol kapsamında merkez ve taşrada öğretmenlere yönelik Osmanlı Türkçesi ve değerler eğitimi ile ilgili hizmet içi eğitimler düzenlenmesini Vakıf ile iş birliği içinde yürütür. Öğretmenlere yönelik olan hizmet içi eğitimlerde hizmet içi eğitim programının hazırlanmasını sağlar.” denilmektedir.
Protokolün öğrencilerin yanı sıra, öğretmenleri de kapsadığı görülmektedir.
Bu bilgiler kapsamında;
1. T.C. Mili Eğitim Bakanlığı, Hayrat Vakfı ile yetki paylaşımı mı yapmaktadır?
2. T.C. Milli Eğitim Bakanlığının sorumluluğunda olan öğrencilerimizin, Hayrat Vakfı eğitimine ve sorumluluğuna verilmesi suç değil midir?
3. T.C Milli Eğitim Bakanlığının, kendi bünyesinde yetişmiş uzman kişiler ve öğretmenler tarafından verilebilecek eğitimler; Hayrat Vakfına hangi vasıflarından dolayı devredilmektedir?
4. T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, her biri kendi alanında uzman olan öğretmenler, hangi gerekçelerle, Hayrat Vakfı tarafından eğitilecektir?
5. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerine eğitim verecek olan, Hayrat Vakfı çalışanları hangi üniversitelerden, hangi eğitimleri almıştır?
6. Hayrat Vakfı çalışanları, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerinden daha mı liyakatlidir?
7. Öğretmen eğitiminde, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerimiz yetersiz mi kalmaktadır?
8. Hayrat Vakfı çalışanları, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerimizden daha nitelikli eğitim mi vermektedir?
9. İmzalanan protokol gereği, Hayrat Vakfına ne kadar para aktarılmıştır?
10. T.C. Milli Eğitim Bakanlığının, protokollerle çeşitli dernek ve vakıflara para aktarımı yaptığı iddiaları doğru mudur?
11. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı çeşitli dernek ve vakıflarla yaptığı protokolleri sonlandıracak mıdır? 

Yıldırım KAYA
Ankara Milletvekili

YORUMLAR

  • 0 Yorum