Reklam
Reklam

Kürt Sorunu Var-mı?

"Kürt Sorunu kavramı Türkiye’nin parçalanması yolunda üretilen bir dilin en önemli argümanı. Türk Milliyetçileri soruna Kürt Sorunu olarak bakmıyor. "

Kürt Sorunu Var-mı?
22 Eylül 2021 - 09:32
Reklam

Kılıçdaroğlu’nun, Kürt sorununun çözümü konusunda HDP’yi adres göstermesi ve ardından çözümün adresi olarak TBMM’yi işaret etmesi Kürtçülük sorununun yakın dönemde gündemin ana maddelerinden birisi olacağını gösteriyor.

Peki, yaşanan sorun Kürt sorunu tanımı ile kavramsallaştıracaksa acaba bütün Kürtleri kapsıyor mu?

Kürtlerin tamamı yaşadığı sorunların Kürt Sorunu çerçevesinde tanımlanmasına rıza gösteriyor mu? 

Türkiye Cumhuriyet vatandaşı olan Kürtlerin tamamı yaşananları bir Kürt sorunu olarak görüyor ve kendisini Kürtlerin tek temsilcisi konumuna oturtan terör örgütüne destek veriyor mu sorusunun cevabının da aranması lazım.

**

Kürt Sorunu ifadesi kendi içinde sorunlu bir kavram… 

Üstelik de çok boyutlu ve çok aktörlü bir soruna herkes kendi bakış açısı ve politik çizgisi üzerinden isim verme uğraşı içinde. 

Kürt Sorunu denen sorunu bir Kürt Sorunu olarak ifade edebilmek için bütün Kürtlerin sorunu böyle ifade edip etmediğinin araştırılması lazım. 

Yapılan araştırmalar Kürt vatandaşlarımızın tamamının sorunu böyle algılamadığını, Türkiye Cumhuriyetine aidiyet duygusunun hala kuvvetli olduğunu gösteriyor.

Kürt Sorunu kavramı ile Kürtlerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşadığı sorunlar kastedilmiyor.  

Kürt Sorunu kavramını bilinçli kullanarak sorunu derinleştirenler Kürtlerin ayrı bir topluluk olduğunu ve Türkler tarafından dışlanarak ezildiklerini, asimilasyona uğradıklarını, sömürüldüklerini ima ediyor.

Tarihte varlığına hiç rastlanmamış Kürdistan topraklarının başta Türkler olmak üzere birkaç millet tarafından gasp edildiğini öne süren bu çevreler Kürtlere bir harita üretiyor. 

Hiçbir tarihi dayanağı olmayan siyasi ve sosyal gerçeklikle bağdaşmayan bu iddiaların sahiplerinin yarattığı sorun Kürt Sorunu olarak Türkiye’ye dayatılıyor. 

**

Karşımıza Kürt Sorunu olarak konan sorun bugünkü anlamıyla sadece Türkiye’ye ait bir sorun değil bölgesel bir soruna dönüşmüştür. 

Dolayısıyla Kürt Sorunu diye ifade ettiğiniz sorun dünyada yaşanan gelişmelerden soyutlanarak değerlendirilemez. 

Türkiye Cumhuriyetini parçalamak isteyenlerin Kürt Sorunu olarak adlandırdığı sorun aslında Kürtlerin kimlik hassasiyeti istismar edilerek emperyalist emeller çerçevesinde kullanılmaya çalışıldığı bir sorun. 

Küresel planlar doğrultusunda etnik kimlikler kaşınarak yapay bir Kürt kimliği yaratılmak istenmesi ve sonraki adımda bir Kürdistan kurma arzusu karşımıza Kürt Sorunu olarak çıkarılıyor.  

Türkiye’nin ayrılıkçı Marksist terör örgütü sorunu, Batılıların etnik bakış açısıyla Kürt sorununa dönüştürülüyor.

Cumhuriyetin kuruluşu sırasında Kürtlerin yok sayıldığı, asimile edildiği, dilleri yasaklandığı, kültürleri yok sayıldığı, ayrımcılık uygulandığı iddiaları ortaya atılıyor. 

Meseleye böyle yaklaşınca da özerklik, anadilde eğitim, Kürtçenin resmi işlemlerde kullanılması, anayasal vatandaşlık, Kürt kimliğinin anayasal teminat altına alınması gibi siyasal talepler karşımıza çıkıyor. 

**

Türk Milliyetçileri soruna Kürt Sorunu olarak bakmıyor. 

Kürt Sorunu kavramı Türkiye’nin parçalanması yolunda üretilen bir dilin en önemli argümanı.

Türk Milliyetçileri için; Bu topraklar Türk topraklarıdır. Bu Cumhuriyet Türkiye Cumhuriyetidir. Bu ülkenin dili Türkçedir. Türkiye Cumhuriyetini Türkler kurdu. Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli Türk Milleti, Türk kültürüdür. Türk milletinin egemenliği paylaşılamaz, tartışılamaz, vazgeçilemez.

İlla çözüm olsun diye bunlardan vazgeçmek zorunda değiliz.

İlla çözüm olacak diye çözüm önerisi adı altında Türk Milletinin birliğini bozacak uygulamaları kabul edecek değiliz.

Müjdat ÖZTÜRK

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum