Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

Böyükata Ciddi Katkı Sağlıyor

Nerede Ülke İçin Bir faydalı Program ve Etkinlik Varsa Böyükata Katkı Sağlamaya Çalışıyor. Muhteşem Bir Projeye İmza Atan Gizli Kahramanları Yalnız Bırakmayarak Desteğini Esirgemeyen Böyükata Projeye İmza Atanları Ayakta Alkışladı.

 Böyükata Ciddi Katkı Sağlıyor
12 Şubat 2024 - 22:30

Eti Maden İşletmeleri Eski Genel Müdürü Serkan Keleşer yaptığı konuşmasında hem ufuk açıcı bilgiler verdi hem de deneyimlerini aktardı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörlüğü Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Koordinatörlüğünce, Kardemir A.Ş. Eğitim ve Kültür Merkezinde 10-11 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen "Takım Çalışması ve İnovatif Liderlik Eğitimi” programında sahadan ve üniversiteden yöneticiler ile uzman ve akademisyenler bir araya geldiler.

Etkinlik temasının yoğunlukla sonuç odaklılık, verimlilik ve farkındalık kavramları etrafında olduğu gözlenen toplantının sabah oturumlarında deneyim aktarımı ve bilgi paylaşımı gerçekleştirildi. Öğleden sonraları ise uygulamalı çalışmalara yer verildi.

ilk günün sabah oturumunda Eti Maden İşletmeleri Eski Genel Müdürü Serkan Keleşer yaptığı konuşmasında hem ufuk açıcı bilgiler verdi hem de deneyimlerini aktardı. Ele aldığı konular arasında liderin vasıflarından, işi zamanında yapmaktan, toplumdan kopuk olmamaktan, bıkmamaktan, pes etmemekten, merhametli olmaktan, insan kazanmaktan da bahsetti. İlgiyle dinlenen hitabında yeniliklere açık yöneticiliğin korunması yönünde nelerin yapılması gerektiğini düşünmek bakımından ilham verici anlatımlarda bulundu ve yöneticilik sürecinde kendine özgü edindiği tecrübeleri de verdiği örneklere katarak konuşmasını zenginleştirdi.

TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Lokman Kuzu, kariyer içerikli konulara değindi. Mühendislik kariyeri ve akademik kariyer çerçevesinde kendi kariyer yolculuğundan örnekler vererek görev aldığı çalışmalardan, proje ve yöneticilik dönemlerindeki deneyimlerinden örnekler paylaştı. Güncel konulara ilişkin sorulara da cevaplar verdi. Eleştiri, özgüven, teknolojiyi iyi kullanma, proje yönetimi, istişareyi doğru kişiyle yapma, takım çalışmasının önemi, sinerji, öncelikleri belirleme, iyi gözlem yapma, nitelikli içerik üretimi, tasarım mühendisliği, uydular gibi pek çok noktada kritiklerde bulundu.

Öğleden sonra ise Ankara Medipol Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Cevat Özarpa, uygulamalı stratejik planlama geliştirme çalışması yaptırdı. Gruplar halinde yedi ayrı masa çalışması şeklinde gerçekleştirilen atölye çalışmasında katılımcılar üniversite-sanayi işbirliğinin önemini de fark etme fırsatı buldular. Stratejik planlama sürecini yaşatacak biçimde yürütülen faaliyet ile teknik bilgiler de edinildi. “Plan” ve “planlama” arasındaki farklılıkların ve detaylardaki inceliklerin anlaşılması sağlandı. Planlamada herkesin dahil edilmesi, stratejik analiz, SWOT analizi, süreç bazlı yönetim, tasarım odaklılık, problemi tanımlama, değişim yönetimi, doğru yere odaklanmak, büyük resmi görmek, uyumlu çalışmak, vizyonist olmak gibi değişik konuların işlendiği etkinlik tartışılan konuları uygulamalı olarak görmeyi ve derinleşmeyi sağlayıcı düzeydeydi.

İkinci gün sabahı Kardemir A. Ş. Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı CFO Fazıl Çiftçi, sonuç odaklılık, verimlilik ve stratejik yönetim konularında mesleki ve yöneticilik birikimi ışığında sektöre ve sahaya yönelik iş ortamında gerçekleştirilen çalışmalarda faydalı olacak pratik bilgiler paylaştı. Değiştiren, dönüştüren ve etkili iletişim kurabilen özellikleriyle ele aldığı liderlik konusunu ekip yönetimi bakımından izah etti. Adalet, güven, masumiyet, kariyer, iletişim, ilişki yönetimi, geri bildirim ve geri dönüşlerin değeri, bilgi, üslup, verimlilik, karalarla bağlı biçimde üretim, motivasyon, kaynakların verimli kullanımı, yeni üretim yöntemleri, yöneticilik, risk alma, esnek planlama, programlama, süreç kontrolü, sonuç kontrolü, koordinasyon, ilkelere bağlılık, işlerin takibi gibi pek çok konu öz biçimde ele alındı ve katılımcılarla paylaşıldı.Etkinliğin eğitmen ekibinde yer alan Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, katılımcılarla etkileşimli biçimde yaptığı konuşmasında Proje Takımı Kurma Stratejileri üzerinde durdu, takım çalışması ve inovatif liderlik konuları üzerinde bilgiler paylaştı. Proje döngüsü yönetimini işledi. Öğleden sonra gerçekleştirdiği uygulamalı takım çalışması ve liderlik faaliyetinde katılımcılardan oluşturulan gruplara atölyeler yaptırdı. Gruplar arasında eleştirel dille başlattığı tartışmalarda, her grubun kendi alt takımlarıyla koordineli biçimde ortaya çıkarttıkları prototip ürünler üzerinden değerlendirmeler yaptırdı.Kardemir Eğitim Müdürü Melek Burcu Öztürk ve KBÜ-TTO Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi İsa Avcı ile Koordönatör Yardımcısı Öğr. Gör. Bahadır Furkan Kınacı’nın öncülük ettiği ve Samimi bir atmosferde yürütülen programın son kısmına iştirak eden ve eğitimden yararlanan katılımcılar tarafından yapılan çalışmalarla yakından ilgilenen KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, gerçekleştirilen programın üniversite – sanayi işbirliği çalışmaları bakımından önemine değindi, katkı verenlere, düzenlenmesinde emeği geçenlere ve iştirak edenlere teşekkür etti.

YORUMLAR

  • 0 Yorum