Reklam
Reklam

Adalet Tez Elden Verilmelidir...

TBMM Eski Parlementerlerden E.Millet Vekillerimizden Tevfik DİKER "Adalet sistemi düzelmedikçe yapılan devasa Adliye saraylarını dolduran hukukçular adil olmadıkça ne ülke kalkınır, ne ülkemizdeki karmaşalar son bulur. Adalet ile hükmedilmeyen ülke kalkınamaz. Huzur bulamaz. Ekonomik ve sosyal düzenin refahı için önce adaletin düzgün çalışması gereklidir. Bir emekli Milletvekili olarak adaletin düzgün çalışmadığını gözlemlediğim ülkemde sıradan vatandaşın vay haline diyor, İlgili kurumlar tez elden adaletin düzgün dağıtılmasını sağlayacak imkanların uygulamaya geçirilmesini acil sağlamalıdırlar." dedi. İbretlik ve dikkate alınması gereken dilekçesini kamuoyu ile paylaşan Sn: Diker, Başta adalet bakanı olmak üzere bu konuda yetkili olan tüm organlara adeta suç duyurusu sayılacak dilekçesini paylaştı.

Adalet Tez Elden Verilmelidir...
09 Ocak 2021 - 15:24 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 - 09:57

Bir hukukçuyu kıskandıracak derecede açık ve net bir dil ile yazdığı bu dilekçe işleme konmadan hakkında savunması alınmadan verilen ceza karşısında şaşkınlığını gizleyemeyerek eğer bu dilekçem TBMM eski bir üyesi olarak tarafımdan verildiği halde işleme konmadan, ifadem alınmadan cezalandırılıyorsam, Ülkemde Adalet arayan vatandaşlarımızın vay haline diyorum.

Önce Adaletin sağlanmadığı bir ülkede hiçbir sistem doğru çalışmıyor demektir.


Sn: Adalet Bakanı ve İlgili makamlara açık dilekçemin Örneğidir.

Mahkeme aşağıdaki dilekçeme ve Dr. raporuna rağmen bir hakime nasıl hapis karar verdi?
Hakkında yasal işlem istiyorum.

Sevgi ve saygılar.
TEVFİK DİKER 
E.Milletvekili

ALAŞEHİR 1 ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Sayın HAKİMLİĞİNE
 
DOYA ESAS NO : 2019/739 Esas
 
SANIK                          : Tevfik DİKER  (T.C.145.........)
Adres                             :  Yukarı Dikmen mah.  Çankaya/ANKARA
GSM                              :  0532-.... 96..5
 
MÜŞTEKİLER             : 1- A... Ü....
                                          2- S.... Ü....
 
SUÇ                               : Kişisel Verileri Hukuka Aykırı olarak Ele Geçirmek veya Yaymak,
SUÇ TARİHİ               : 03/09/2019 ile Temmuz-Ağustos 2019
 
KONU                           : “EK SAĞLIK RAPORLARI” ile MAZERETİMİ BİLDİRİR dilekçemdir.
 
AÇIKLAMALAR:
1.      Şahsımın Ağır Zatürre (VİRAL PNÖMONİ, ORGANİZE PNÖMONİ), Pankreatit ve Tip 2 Diyabet rahatsızlığım nedeniyle ;
-        10/03/2020 tarihinde Ankara Acıbadem Hastanesinden,
-        02/06/2020 tarihinde Ankara Acıbadem Hastanesinden ve
-        09/07/2020 tarihinde Özel Ankara Güven Hastanesinden verilmiş olan Sağlık Kurulu Raporları uyarınca Mahkemenizde görülmekte olan Ceza Davasının 11/09/2020 tarihi 09:15’de yapılacak duruşmaya katılamıyorum. Daha önce şahsıma duruşma günü Tebliğatı yapılmış olup, Tebligattan bilgim bulunmaktadır.
2.      Şahsım 19-20.Dönem Manisa Milletvekilliği yapmış, siyaset ve politikada saygın, yurtsever, demokrasi ve hukuka saygılı vatandaşım.
3.      Yolsuzlukla Mücadele Derneği Kuruca Genel Başkanıyım.
4.      Şahım Devlette Bürokratlık yapmış, Bürokraside önemli görevlerde bulunmuş bir kişidir.
5.      Şahsıma konulan Ağır Zatürre (VİRAL PNÖMONİ, ORGANİZE PNÖMONİ), Pankreatit ve Tip 2 Diyabet rahatsızlığı nedeniyle yatakta izole tedavi raporu verilmiştir.
6.      Yolculuk yapmam, Seyahat etmem, kalabalık ortamlarda bulunmam DOKTOR RAPORU İLE UYGUN GÖRÜLMEDİĞİNDEN hem de PANDEMİ’nin halen yaygın olduğu Dünya da ve özellikle de yaşımın 65 yaş ve üzeri olması Sağlık Bakanlığı Tedavi Protokolü uyarınca 65 yaş üstü kişilerin sabah saat 10:00 akşam 20:00 den sonra dışarı çıkmalarının yasaklandığı bir ortamda 65 yaş üzeri olduğum gerekçesiyle,
7.      Tarafıma İSNAT EDİLEN SUÇLARLA İLGİLİ DELİLLER GÖNDERİLMEDMİŞTİR. İSNAT EDİLEN DELİLLERİN GÖNDERİLMESİNİ MÜTEAKİP EDEN DURUŞMALARDA detaylı olarak CMK 289/1-h maddesi gereğince SAVUNMAMI yazılı olarak Mahkemenize sunacağım,

8.      Sanık Tevfik DİKER’e isnat edilen suçlarla ilgili deliller ve kanıtlar henüz dosyada bulunmadığı gerekçesiyle dosyaya Savunma Yapabilmem için CMK ilgili maddeleri gereğince “ÇELİŞMELİ YARGILAMA” ilkesinin bir gereği olarak savcının, soruşturma ve kovuşturmalarda “taraf” sıfatını güçlendirmektedir. Çelişmelinin veya çekişmenin doğal sonucu, iddia, yani tez ve savunmanın, yani antitezin çatışması ve buradan sonuca ulaşılmasıdır.

Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianamenin mahkemece kabulü ile başlayan kovuşturma sürecinin yol haritası, elbette mahkeme dosyasında bulunan bu iddianame ve içeriğinde yer alan delillerle desteklenen tezdir.

Yargılamanın diğer tarafı olan savunma, iddiasını hukuka uygun yol ve yöntemlerle elde edilen delillerle kanıtlama yükümlülüğünde olan iddiacıya karşı savunmasını ve kanıtlarını sunma hakkına sahiptir.

CMK m.160/2, 177, 201, 206, 207 ve 216; bu nedenle, yani her ne kadar iddia makamı iddiasını ispatla yükümlü olsa da, meselenin yargı merciinin insafına bırakılmaksızın “çelişmeli yargılama” ilkesine uygun olarak sanığa ve müdafiine savunma hakkı tanınması için düzenlenmiştir.

9.      Hastalık tedavimin biteceği tarih olan 09/01/2021 tarihinden sonra ki günlerde tarafıma Ankara da ikamet etmem nedeni ile Ankara Mahkemelerine talimat yazılarak Duruşmalara katılmam ve Savunma yapabilmem için MAZERET DİLEKÇEMİN KABUL EDİLMESİNE,
10.   Yukarıda belirtmiş olduğum sağlık problemim nedeni ile MAZERETİMİN KABULÜ ile duruşmanın başka bir tarihe RAPORLARIM DİKKATE ALINARAK ERTELENMESİNE ve Duruşma tarihinin tarafıma Tebliğ edilmesini talep ediyorum.
 
DELİLLER :
1.      10/03/2020 tarihinde Ankara Acıbadem Hastanesi Raporu fotokopisi,
2.      02/06/2020 tarihinde Ankara Acıbadem Hastanesi Raporu fotokopisi,,
3.      09/07/2020 tarihinde Özel Ankara Güven Hastanesi Raporu fotokopisi ve her türlü delil,
 
HUKUKİ NEDENLER :  CMK md. 151 ve sair ilgili Yasal Mevzuat,
 
SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda kısaca açıkladığım üzere;
Sağlık Problemlerimin Ağır olması ve Tedavi süremin 09/01/2021 tarihine kadar yatakta ve izole edilerek izolasyon kurallarının uygulanarak tedavi edilmem konusunda Rapor Verilmesi nedeniyle MAZERETİMİN KABUL EDİLEREK, DURUŞMALARDAN RAPOR BİTİM SÜRECİ OLAN 09/01/2021 TARİHİNE KADAR DURUŞMALARDAN VARESTE TUTULMAMA,
Mahkemenizde 16/09/2020 tarihinde saat 09:05’te yapılacak Duruşmamın Rapor Bitimine Müteakip başka bir güne bırakılmasına ve Davanın Esası ile ilgili EK SAVUNMALARIMIN Raporum bitim tarihinden sonra ki Tensip göreceğiniz Duruşma tarihinden önce yapacağımın kabulüne,
YENİ DURUŞMA GÜNÜNÜN TARAFIMA TEBLİĞİNE KARAR VERİLMESİNİ saygılarımla arz ve talep ederim. 15/07/2020
 
SANIK : Tevfik DİKER
 
 
 
 
EKLER : 
1.      10/03/2020 tarihinde Ankara Acıbadem Hastanesi Raporu fotokopisi,
2.      02/06/2020 tarihinde Ankara Acıbadem Hastanesi Raporu fotokopisi,
3.      09/07/2020 tarihinde Özel Ankara Güven Hastanesi Raporu fotokopisi,

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum